İşte Türkiye'nin aldatma boşanma gerçekleri

Kadınlar daha çok ilişki doyumsuzluğu, erkekler ise daha çok cinsel doyumsuzluk nedeniyle eşini aldatıyor.

İşte Türkiye'nin aldatma boşanma gerçekleri
A+ A-

İNDA Çözüm Odaklı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nden Psikolog Doktor Serkan Özgün’e göre, aldatan kişi itiraf etmek yerine inkâr ettiğinde karşı taraf daha fazla yaralanıyor.

Türkiye’de aldatma, boşanma gerekçelerinde yüzde bir oranında bildiriliyor. Ancak gerçek oran, bundan çok daha fazla. Psikolog Serkan Özgün, bir erkek miti olarak bilinen “her durumda inkâr”ın, aldatılan eşin daha ağır bir süreç yaşamasına sebep olduğunu söylüyor. Türkiye’de gerçekleştirilen araştırmaya, eşi tarafından aldatılmış 189 evli kadın katılmış. Sonuçlara bakıldığında, katılımcıların yüzde 34’ünün “Travma Sonrası Stres Bozukluğu” yaşadığı tespit edilmiş. Belirtiler, evlilik süresi daha uzun olan kişilerde daha yoğun düzeyde görülmüş. Eşinin aldatma eylemini itiraf ettiği kişiler ise, inkâr eden gruba göre daha iyi durumdaymış.

Amerika’da çift terapisine giden çiftlerin büyük bir bölümü, ilişkilerinde aldatma ile bağlantılı zorluklar yaşadıklarını belirtiyor. Türkiye’de bu tür araştırmalar henüz yapılmamış olsa da, aldatma hem evli hem de evli olmayan çiftlerde oldukça sık görülen bir durum.

Kadının Aldatma Nedeni: Aşk

Aldatma araştırmalarında önemli bir değişkenin de cinsiyet farkı olduğunu vurgulayan Psikolog Serkan Özgün, “Yapılan birçok çalışmaya göre, kadınlar aldatmayı cinsellikten çok duygusallığı içeren bir durum olarak tanımlıyor. Erkeklerde ise durum tam tersi” diyor.  Benzer biçimde, kadınların aldatması ilişki doyumsuzluğuyla daha yakından bağlantılı. Erkeklerde ise aldatma daha çok cinsel doyumsuzlukla ilgili olarak ortaya çıkıyor. Kadınlar aldatma sebebini genellikle ‘başka birine aşık olmak’, erkeklerse ‘başka birini arzulamak’ ile gerekçelendiriyor.

Aldatmanın ardından ilişkisini toparlayabilen çiftler olduçkça azınlıkta. Aldatma olayı sadece ilişkiyi değil, bireyi kişisel olarak da olumsuz etkiliyor. Aldatılmanın ruh sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin araştırmalar, aldatılan kadınların majör depresyon, yoğun kızgınlık, utanç, takıntılı acı verici düşünceler ve kaçınma gibi belirtiler yaşadığını ortaya koyuyor. Aldatılan eş, bu deneyimi hayatının en zor ve travmatik olayı olarak tanımlıyor.