Skandal! Polis sığınma evlerindeki kadınların adreslerini ifşa etti

Skandal! Polis sığınma evlerindeki kadınların adreslerini ifşa etti
Güncelleme:

Evli olduğu erkeğin şiddetinden uzaklaşabilmek için karakola giden bir kadın sığınağa yönlendirildi ancak karakolda çalışan ve evli olduğu erkeğin arkadaşı komiser tarafından sığınağın yeri saldırgan ile paylaşıldı

Evli olduğu erkeğin şiddetinden kaçmak için karakola giden kadın, sığınma evine yönlendirildi. Ancak aynı karakolda çalışan ve evli olduğu erkeğin de arkadaşı olan komiser, şiddete maruz bırakılan kadının adresini saldırgan erkeğe söyledi.

Olayı Twitter hesabından duyuran Mor Çatı, "İlgili yönetmelikte belirtildiği üzere sığınakların adresi, telefon numarası, kadınların, çocukların ve sığınak çalışanlarının kişisel bilgilerinin gizli tutulması esastır. Bütün ilgililer bu gizliliğin korunmasından sorumludur.Görev ihlali yapan, gizliliği ihlal eden personel hakkında işlem yapılmalıdır" dedi.

Sığınaklar, erkek şiddetine maruz bırakılan kadınların çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri, şiddetten uzak ve bağımsız bir yaşam kurmak için ihtiyaç duydukları sosyal, psikolojik, hukuki destekleri alabilecekleri yerlerdir. Can güvenliği tehlikede olan kadınların kabul edildiği ve sayısı oldukça yetersiz olan sığınma evlerinin adresleri şiddet faili erkekler nedeniyle gizli tutulur.

Adres gizliliği kararına rağmen şiddete maruz bırakılan kadının adresini ifşa eden resmi kuruluşların yetkilileri için Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca ağır cezalar verilir.

Kadınlar için hayati öneme sahip olan ve iktidar tarafından yürürlükten kaldırılmak istenen 6284 sayılı kanunun 8. maddesine göre, gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur. Yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilir. Bu bilgileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, ifşa eden veya açıklayan kişi hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Birgün