19 Mayıs

Büyük ulusların 19 Mayısları olur.

19 Mayıs, ruhuyla bizim, özüyle bütün mazlum uluslara aittir.

Bandırma vapurunun feneri Anadolu’nun çoban ateşine yol vermiş; 

Emperyalizm, -tarihte ilk kez- yenilmiştir…

Bu halk...

Yunus’un, Mevlana’nın, Hacı Bektaş’ın hemşerisidir,

Hititlerin, Lidyalıların, Frigyalıların, Selçuklunun, Osmanlı’nın,

Nice acıların, ağıtların, ya da zaferlerin ve başarılarının izlediğinde,

Ve on binlerce yıllık uygarlığıyla -tarih tanıklık etmektedir ki- büyük bir Ulustur!..

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu Ulusu, bu uygarlığı, insancıl kökleriyle çağa taşıyandır...

19 Mayıs’ta attığı ilk adımdan verdiği son nefesine kadar halkını kazanan, halkıyla kazanandır!

Orduları kadar operası, üniversiteleri kadar fabrikaları, sanatçıları kadar gazetecileri ile;

Kuldan bireye, tebaadan topluma, ümmetten yurttaşa eren Cumhuriyetiyle, Türk Ulusu;

Demokrasisini ve ekonomisini geliştirmek umuduyla,

Ebediyete giden her 19 Mayıs’ta biraz daha 'uluslaşırken',

Gazi’nin de biraz daha abideleştiğini hissetmekte, düşünmekte, kavramakta ve

Bu asil duygular etrafında her türlü güçlüğe karşı birleşmektedir…

19 Mayıs bizde ve her yerde gururla, umutla kutlu olsun.