Anadolu Partisi yeni bir umut olabilir mi ?

Değerli düşünür dostlarım,
CHP den " Yanlış ve zayıf politikaların parçası olmak istemediği için" istifa eden bağımsız Ankara Millet Vekili Emine Ülker Tarhan Anadolu Partisini kurdu. Kısa adı ANA parti olan Anadolu Parti'sinin kuruluş dilekçesini İç İşleri Bakanlı'ğına sunan Tarhan yaptığı ilk basın açıklamasında ; Hedeflerinin iktidar olduğunu vurgulayarak " Mutluyuz, umutluyuz.Ben umudun Anadolu'da olduğuna inanıyorum. Türkiye'de umutsuzluk hakim.Bu umutsuzluğun aşılması gerekiyor.O yüzden Anadolu partisini kurduk. Çünkü  Anadolu zulme karşı işgale direnişin kalesi, çünkü Anadolu tertemiz insanların ülkesi. Ve biz odağına insanı koyduk, Türkiye'yi ayağa kaldırmak için Anadolu partisini kurduk" dedi.

Tarhan Partisinin kuruluş gerekçesini açıklarken şu ifadelere yer verdi.
" Türk siyasetinde bir tıkanıklık olduğunu görüyoruz.Özellikle temsil edilmeyen önemli bir kesim var.İktidarın uygulamalarından ve dayatmalarından bıkmış kitleler var. Muhalefetin de 12 yıldır bu tabloyu değiştiremediği çok açık. Bu nedenle Anadolu Partisi doğdu.Amacımız tabi ki iktidar.En önemlisi ülkeyi bu tıkanıklıktan kurtarmaktır.

Sevgili okurlar,
Konuya ilişkin analiz ve değerlendirmeler yapmadan evvel ANA partinin Türk siyasi hayatı için hayırlı olmasını, ülkemizin aydınlık-çağdaş-demokratik ve müreffeh bir geleceğe taşınması adına başarılı hizmetler vermesini samimiyetle diliyorum. Ön yargılardan arınarak ve geçmişten örnekler vererek peşinen suçlayıcı-dışlayıcı bir tavır almanın doğru olmadığı inancındayım.

Şimdi gelin isterseniz duygularımızı ve bireysel siyasi tandanslarımızı bir kenara bırakıp bazı gerçek veriler üzerinden özet bir durum tespiti ve bilahare somut bir değerlendirme yapmaya çalışalım.

- Seversiniz sevmezsiniz , beğenirsiniz veya beğenmezsiniz ancak Emine hanım gerek saygıdeğer hukuk kariyeri , TBMM deki konuşmaları, basın açıklamaları ve gerekse kişisel jargonu itibarı ile modern, özgüveni yüksek ve yürekli bir Türk aydını hanımefendi olduğunu ispat etmiştir.

- CHP kadroları içinde ulusalcı ve elitist yakıştırmaları ile önü kesilmek istenmiştir.

- Eğitimli, kentli, batılı tarzı ile aristokrat duruşlu halktan kopuk kibirli kadın yakıştırmaları ile yıpratılmaya çalışılmıştır.

- Siyasi mücadelenin içinden gelmediği ima edilerek CHP kurmay kadrosu dışında tutulmak istenmiştir.

- 2015 genel seçimlerine kadar yaklaşık sadece altı ay süre vardır.

- Genel seçimlere girebilmek için ANA partinin en az 41 ilde örgütlenmesi ve her ilin üçte birinde teşkilat kurması gerekmektedir.

- Teşkilat yapısı içinde  görevlendirilmek üzere iyi yetişmiş ,siyasi deneyimleri ve birikimleri olan insan kaynaklarına ihtiyaç vardır.

- Etkili ve ikna edici bir parti programı ile dinamik stratejilerin geliştirilmesi gereklidir.

- Paradigmalarını,siyasi taahhütlerini, projelerini, stratejik planlarını ve hedeflerini geniş halk kitlelerine anlatabilmek için profesyonelce hazırlanan ve yönetilen PR (halkla ilişkiler) şarttır. Bunun için de güçlü bir medya desteğine ihtiyaç vardır. Halen ülkemizdeki basın özgürlüğünün ve safları belirlenmiş medya organlarının durumu ortadadır.

- Demokratik prensiplerle siyasi rekabet için propoganda faaliyetleri kaçınılmazdır ve finansman temini gerektirir.
Bu günün siyasi ve ekonomik konjonktürü doğrultusunda sermaye gruplarının büyük bir bölümünün iktidarın kuşatması ve kontrolu altında olduğu aşikardır.

- Oy talep edebilmek için kitlelerin sempatilerini, güvenlerini kazanabilmek ve gönülleri fethederek paydaş yaratmak mecburiyeti vardır. Bu kadar kısa zaman içinde bunu başarabilmek için çok güçlü argümanlar , iddialar ve çarpıcı sloganlar üretmek gerekir.
Halen tabiri caiz ise siyaset pazarında Din- Etnisite-laiklik- milliyetçilik- Atatürk ve cumhuriyet değerleri gibi dominant disiplinler sahiplenilmiş durumdadır.
Bu sahiplerden rol çalmak ta ,oy kapmak ta pek mümkün görülmemektedir.


Değerli düşünürler,
Bu gerçeklerin ışığı altında ve önümüzdeki bir kaç ay içinde şu anda öngörülemeyen olağanüstü gelişmeler olmadıkça Anadolu Partisi için 2015 genel seçimlerinde iktidar olabilmek fantazi dahi olamaz ama %10 barajını aşıp TBMM de temsil yetkisi alabilmek ayakta alkışlanması gereken takdire şayan bir başarı öyküsü olabilir. Daha sonraki dönemlerde iktidar olabilmek haklarına ve şanslarına saygım saklı kalmak kaydı ile ANA partinin 2015 seçimlerine ilişkin vizyon bildirimini ve seçim stratejilerini hazırlayacak olanların hoşgörülerine sığınarak hatırlatmak istedim.
Ülkemizin hayrına her hizmet bizim için saygıdeğerdir. Bu itibarla bu zor yolculuğun en başında ANA Parti kadrolarına başarılar dilerim.
Siyaset hayatımızda daha kaliteli bir uslup, diplomatik zerafet ve sağduyu başta olmak üzere değer sıçraması yaratmalarını yürekten temenni ederim.
Yolunuz açık olsun.

Saygılarımla

Serdar Durat
Stratejist