Analiz ve Sentez

Bugünün şimşeklerini hazırlayan iç ve dış kutup başı faktörlerin nesnel bir analizi:

‘One Minute’den Mavi Marmara’ya uzanan tavır.
Suriye konusunda Büyük Devletlerin manevrasını görememek.
Çin Füzesi satın alınmasına dair (gecikmiş) ısrar.
“Şanghay Beşlisi”ne katılım konusunda Putin’e özel ricalar…
İran’la olan ticaretin boyutları ve niteliğine ilişkin hoşnutsuzluklar.
Tekel Grevi ve öğretmenler başta, çeşitli kesimlerin artan sorunları…
19 Mayıslarda başlayan yürüyüşler.
Gezi Parkı eylemlerindeki trajik gelişmeler.
Balyoz ve Ergenekon gibi davalardaki hukuksuzluk yakınmaları.
Açılım süreci ve bölücülük yanlılarının giderek artan etkinlikleri.

‘Siyasal çatışma, geniş anlamıyla iktidar içinden ve erk (güç) alanlarının paylaşımı  üzerinden açılmıştır.

Güvenoyu gündeme gelebilir.

Meclis’teki muhalefetin performansına karşın, erken seçim olasılığı vardır.

Yetersizlik, yönetemezlik veya karmaşanın sürekliliği kader değildir;

Bu durum, en başta sosyolojik doğal dengeye aykırıdır.

Türkiye’nin yolunu -dürüst seçimlerle- Türk halkı açacaktır.

Seçmen, “parti seçiminden” önce, belli bir tercih yapacaktır:

Türkiye’yi dünyada etkisizleştiren ve kendisini de sömüren “eski” seçenekler ile hakkaniyet ve eşitlik içinde kalkınan çağdaş toplum olma arasında tercih yapacaktır.