Aranan Kan Bulundu

İzmir’de yurttaşlar, teröre, Türkiye kadar bir tokat attılar.

Bir kent dayanışma oldu, yaralı askerlerimiz için, hastaneye aktı.

“Aranan kan temin edildi” anonsu belki de hiç bu kadar değerli olmamıştı.

Halkın haklı tepkisi biliniyor. Fakat şimdi bu eylemle, nitelikli bir şekilde beliriyor.

Türkiye, esnek gücünü, yumuşak gücünü, sivil gücünü, ne derseniz deyin: sergiliyor.

Türkiye, toplumsallığını geri kazanıyor. Devlet ile halk bütünleşiyor...

İspanya’da terörü bitiren, İtalya’da mafyayı sönümlendiren edim de budur.

Şimdi terörün rant yaptığı topraklarda halkımızı kazanmaya daha çok çalışmanın zamanıdır.

İnsanca yaşamı bir olarak, bağımsız kalarak, bütünlüğümüzü koruyarak, kurabiliriz.

Bu daha da kavranıldığında, tıpkı Britanya gibi, ayrılıkçılığı gündemden düşürebileceğiz.

Bu da olacak! Hak yerini bulacak. Cumhuriyet’i beraber kuranlar, birlikte koruyacaklar.

Burada ağalığın baskısından, kamunun kimi yanlışlarından kurtulmak daha olasıdır.

Sınırın beri tarafı aşiret üzerinden emperyalistlere köle olmak, çocukları hayalsiz bırakmaktır.

Burada ırgatlık var diyebilmenin en azından özgürlüğü vardır, Devlet katı yükselmeye açıktır.

Sınırın berisinde oyunu “gavurun kılıcı” kurar, yirmi sene değil iki yüzyıl demokrasiye ıraktır.

İzmir’in “farkında” olduğunu, Güneydoğu da kavramaktadır…

Ve İzmir’de, memlekete canını adayan Mehmet’e kan vermeye giden; gerçekte Türkiye’dir.

Tarih bu, sağ-olsun bizi “arada bir” sert gücümüz açısından da sınar:

Yine de öğretmen olur, kaymakam olur, sağlıkçı olur, “ateşe koşarız”.

Ya da içinde her yöreden yiğitle, ateşe karşı duran kahramanlarız!

İzmirliler, her açıdan irademizi sergilediler. Kente, her yerden görülecek duygu anıtı diktiler.

Meydanlarla, sokakla, fabrikayla, okulla ilişki kurmakta güçlük çeken siyasete ve medyaya,

Ve o arada, en başta da, Anadolu üzerinde hesapları olanlara, çok anlamlı bir ders verdiler…