Başbakan Davutoğlu'nun tevazusu

Değerli düşünür dostlarım,
Başbakan Davutoğlu , 04 Kasım 2014 günü Afyon'da gerçekleştirilen AKP 23. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında özenle hazırlandığı aşikar olan bir metin üzerinden yaptığı konuşmalarında çok dikkat çekici ifadeler kullandı. sözlerine  ; "Kuruluşumuzun, yola çıkışımızın 13. iktidarımızın 12. yılında sembolik bir mekanda, sembolik bir tarihte bizi tekrar bir araya getiren Rabbimize hamdolsun. Bu kutlu yola her türlü çabasıyla destek veren bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Her şeyden önce tabi bir Ağustos günü 2001’de yola çıkarken her şeyin başlangıcında doğru temel atmak lazım, her şeyi doğru temeller üzerine başlatmak lazım diyen kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da burada minnetlerimizi, teşekkürlerimizi bir kez daha arz ediyorum." diyerek başlayan Davutoğlu her fırsatta CB Erdoğan'a olan manevi borcunu ödemeye çalışmakta ve koşulsuz sadakatini dile getirmektedir.
Bahse konu toplantının bir arama konferansı şeklinde gerçekleştiği ve çalışmaların özellikle üç konuda yoğunlaştığı görülmüştür.
Birincisi çözüm süreci, ikincisi dış politikada bölgede yaşanan gelişmeler, üçüncüsü ise küresel ekonomi. 
Sevgili okurlar,
Kurumların stratejik planlarını, politikalarını, mevcut paradigmalarını muayyen aralıklarla gözden geçirmeleri ve gerekli revizyonları yapmaları kaçınılmazdır.
Siyasi partiler de ayni şekilde bu atölye çalışmasını ideolojik duygusallıktan , politik saplantılardan ve ön yargılarından arınmaya çalışarak gerçekleştirmek zorundadırlar. Gaye ülkenin milli menfaatleri doğrultusunda en etkili uygulamaları hayata geçirebilmek için samimiyetle özeleştiri yapabilmek ve eksik aksak hususları düzeltebilmektir. Salt PR içerikli ve rant hedefli olduğu takdirde bu tarz çalışmalar gösterişten öteye gidemez.
Nitekim Davutoğlu'nun  gizleyemediği yüksek ego su ve diplomatik nezaket-olgunluk sınırlarını zorlayan bazı ifadeleri , bu toplantının maksat ve hedefleri konusunda toplumda zaten var olan bazı tereddütleri ve kaygıları körüklemiştir.
Örnek olarak aşağıda satırbaşları halinde sunulanlar gösterilebilir.

- AKP den başka hiçbir partide böyle bir temsil gücü yoktur. 

- Yüzyıllık dünya savaşından sonra açılan yaraları gidermek için yürütülen çözüm süreci bir başarı hikayesidir ve kim sabote etmeye çalışırsa çalışsın kararlıkla devam edeceğiz. 

- Çözüm süreci sadece Türkiye için değil bölgemiz için en önemli bir başarı hikayesidir. Her ne sebeple olursa olsun, kim sabote etmek isterse istesin mutlaka kararlılıkla sürdürülecektir.

- Bu ülkenin her bir santimetre karesinde sadece ve sadece milletten meşruiyetini almış siyasi iktidarın teminatı altında olan kamu düzeni egemen olacaktır, her bir bölgesinde. Kamu düzeni ile çözüm süreci arasında bir tür ikilem oluşturmaya çalışanlara fırsat verilmeyecektir. 

- İki kongre eş zamanlı yapıldı bir AK Parti kongresine bakın bir de yaptıkları yanlış tercihlerle trübülansa giren muhalefet partilerine bakın özellikle CHP'ye. Konularına , sürecine baktığınızda farkı göreceksiniz. 

- HDP'nin en iyi açıklamalarına baktığınızda bile Kürt vatandaşlarımıza bile hitap etmemektedir. Ya da Milliyetçi Hareket Parti sinde belli kesimlerin temsil edilmediğini görürsünüz. CHP'de aynı. AK Parti kadroları bir araya geldiğinde kimse kendisini dışlanmış hissetmez. 

- Türkiye hiçbir dönemde, hele hele AK parti dönemlerinde herhangi bir radikal grubu, terör grubunu, şiddet grubunu desteklememiştir, desteklemeyecektir.

- Mademki AK Parti vardır bu milletin ortak vicdanı ve aklı vardır. 

- Türkiye'nin oluşturduğu bu model çevre ülkelerde de ilham kaynağı olmuştur. 

- Bizden yardım isteyen kardeşlerimize sen Arap mısın diye sormayız. Türkiye çevredeki bütün halklar için bir sığınak bir liman olmaya devam edecektir. 

- Avrupa hepimizin ortak kıtasıdır. AB standartları üzerine de çıkarak Ankara kriterlerini uygulamaya devam edeceğiz. 

-  Millet iradesinin bereketlendirdiği Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor.

Sevgili okurlar,

Halen ülkemizin sınır güvenliğindeki dejenere olmuş konjonktür, kamu düzenindeki kırılmalar, göç ile değişen demografik ve sosyolojik yapı, açlık ve yoksulluk sınırı ile milli gelir dağılımındaki dengesizlik, işsizlik oranı, güney doğu illerimiz arasındaki "seyahat özgürlüğü", gerek bölgesel ve gerekse küresel anlamda uluslararası ilişkilerimizin durumu muvacehesinde değil komşu ülkelere ilham kaynağı olmak itibar ve prestijimizin erozyona uğradığı gerçeği düşünüldüğünde Başbakan'ın sözlerinin inandırıcılık düzeyi ve ikna gücü takdirlerinize maruzdur.

En nihayetinde Başbakan Davutoğlu ; kapanış konuşmasında belagat şehvetine yenik düşerek "kısa ve orta vadede hiç bir siyasi rakibimiz yoktur. Aslında uzun vadede de yoktur ama ben mütevazı olmaya çalışıyorum demiştir. " Bu şekilde tabanına ve taraftarlarına gelecek on yıllarda da AKP zihniyetinin iktidarda kalmaya devam edeceği mesajını vermeye çalışmıştır.

Böylesine muhteşem bir "özgüven " ve "tevazuyu " besleyen muhalefet partilerine teşekkür ve takdirlerimizi iletmekten, Allah insanı şaşırtmasın ve gözünü iktidar hırsı bürümesin diye dua etmekten başka bizim elimizden bir şey gelmiyor.

Saygılarımla
Serdar Durat
Stratejist