Bazı kelimeler çok güzel!

2015 yılı boyunca her gün güzel bir kelime duymak ister misiniz?

Son günlerde adından sıkça söz ettiren yeni bir oluşum, Lugat365, grafik tasarımcı Banu Ertuğrul ve dijital iletişim uzmanı Onur Ertuğrul tarafından kurulmuş. Sene boyunca onları heyecanlandıran, duymaktan ve söylemekten haz aldıkları kelimeleri sosyal mecralar üzerinden, #BazıKelimelerÇokGüzel yaftasıyla paylaşıyorlar. Çok sayıda takipçisi olan twitter hesaplarında ise, her yeni kelimenin cümle içinde kullanımını çeşitli yazarlardan alıntılar yaparak veriyorlar.

Peki nedir bu kelimeler?

bazi-kelimeler-cok-guzel.jpgGünlük yaşamımızda çok sık kullanmadığımız, unutulmaya başlanan, eski nesillerin daha fazla kullandığını düşündüğümüz, duyduğumuzda ilginç bulduğumuz ya da hoşumuza giden kelimeler… Bir kısmı halen kullandığımız fakat kimi zaman ezberden veya alışkanlıktan dile getirdiğimiz, etimolojisi hakkında çok da kafa yormadığımız kelimeler… Projenin güzel yanı, kelimeleri paylaşırken sadece anlamını değil, görselliği ve ritmi de ön planda tutuyorlar.

Cansiparâne: Canını fedâ edercesine. Özveriyle. Dilimize Farsçadan geçmiştir. Ruh mânasındaki can kelimesi ile fedâ eden mânasındaki sipar kelimesinin –âne ekiyle türetilmesi sonucu oluşmuştur.

Vakanüvis: Osmanlı Devleti’nde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla görevli resmi devlet tarihçisi. Arapçadan dilimize geçen, olay mânasındaki vaka kelimesiyle, Farsçadan dilimize geçen, yazan mânasındaki nüvis kelimesinin melezlenmesi sonucu oluşmuştur.

Hasbelkader: Bir şekilde. Tesadüfen. Rastlantı sonucu. Dilimize Arapçadan geçen kelimenin bire bir tercümesi, kaderin hasebi, yani kaderin gereği şeklindedir. 

Tecessüs: Bir şeyin iç yüzünü araştırmak. Anlamaya çalışmak. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada el ile yoklamak mânasındaki cess kelimesinden türetilmiştir. Türkçe’de daha ziyade merak anlamında kullanılmaktadır.

Fevkalbeşer: Üstün nitelikli insan. İnsanüstü. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Üstünlük mânasındaki fevk kelimesiyle, insan mânasındaki beşer kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur.

Lugat365’in paylaşımlarını takip etmek bir yana, orijinal tasarımlı kelimelerin bez çanta, defter ve posterlerini de ısmarlamak mümkün!

http://www.guzelkelimelerdukkani.com/

#BazıKelimelerÇokGüzel