Bir defa görmek bin defa duymaktan daha değerlidir

Değerli Düşünür Dostlarım,

Adına ister iç savaş deyin, isterseniz emperyalist güçlerin gizli istila planları, yerel doğal kaynaklardan pay kapma ve jeopolitik çıkar sağlama savaşları, uluslararası terör veya mezhep çatışmaları , ne derseniz deyin yıllardır devam eden Suriye krizi çağımızın belki de en sarsıcı insanlık trajedisi olarak görülen göç ve mülteci akınlarının ana kaynağı ve kök nedenidir. Göçmenlerin kimliklerine bakıldığında ilk sırada Suriye vatandaşları gelmekte bunu Afganistan ,Pakistan ve Irak takip etmektedir.

Bu trajedinin beslendiği politik, ekonomik,etnik ve inanç temelli koşullar kümesi insan eli ile yaratılmış yapay bir konjoktürdür. İnsani duygulardan ve vicdan muhasebesinden etkilenmemesi için gözlerden ve dikkatlerden ırak tutulmaya, yok sayılmaya özen gösterilmiştir. Göz görmeyince gönül katlanırmış misali bu acı içinde beka mücadelesi veren insanlar kısmen bilinse bile refah düzeyi yüksek ülkelerin halklarının günlük hayatlarında asla öncelik alamamıştır.

Sevgili Okurlar,

Bu duyarsızlık, ilgisizlik hali, farkındalık zafiyeti bir Türk gazeteci olan Nilüfer Demir'in çektiği tek bir kare fotoğrafın bir kaç saat içinde tüm dünya medyasında manşet haber olması ile aniden değişmiştir. Malumlarınız bu fotoğraf Ailece Yunanistan'ın Kos Adasına gitmek üzere bindikleri denize elverişsiz bir botun kısa sürede alabora olması neticesinde Annesi ve kardeşi ile birlikte boğularak ölen  3 yaşındaki Aylan Kürdi'nin fotoğrafı idi. Normal akıl ve vicdan sağlığına sahip her insanın yüreğini acıtan bu fotoğraf, yazıma başlık olarak seçtiğim Çin atasözünü gerçekleyen bir etki yaratmıştır.

Bir defa görmek bin defa duymaktan daha değerli ve etkili olmuştur. Göçmenlerin ulaşmak ve insanca yaşamak istedikleri Avrupa ülkelerinde kitleleri derinden sarsmış ve ulusal politikalarını gözden geçirmek üzere siyaset yapıcılara baskı unsuru olmuş, kapalı kapılarını en azından aralamalarını sağlamıştır.

Bizlerin de kısmen açık kaynaklardan ve kısmen de sokaklardan görebildiğimiz kadarı ile şahit olduğumuz bu trajedinin arka planında ne büyük suistimallerin, ahlaksız ve insafsız fırsatçılıkların olduğunu anlama şansımız ancak bu zavallı insanlara uzatılan mikrofonlar ve kameralar sayesinde doğmuştur. Lütfen Can yeleği, şişme bot , kamp çadırı gibi ürünlerin imalatındaki ve satışlarındaki patlamaya dikkat ediniz.

Özellikle kendi ülkemizde bir kaç yıldır yaşamaya çalışan ve nihai hedefleri olan Avrupa'ya göç için şartların oluşmasını bekleyen bu insanlar neden hayatları pahasına bu riskli göç yollarını tercih ediyorsunuz sorusu üzerine çok çarpıcı ve düşündürücü cevaplar vermişlerdir. Samimiyetlerinin ve dürüstlüklerinin günahı onların boyunlarına ama eğer dedikleri gerçek ise utanmamız gerekir.

Sigortasız olarak emeklerini kullanan Türk işverenlerden hakedişlerini alamadıklarını, sokaklarda çoluk çocuk dilenmek zorunda kaldıklarını, bir kısım kadınlarının mecburen fuhuş bataklığına saplandıklarını, insan kaçakçıları tarafından dolandırıldıklarını belirtmişlerdir.

Değerli okurlar,

Bu gün oluşan iyi niyetli insancıl iklim kesinlikle çok uzun sürmeyecektir. Biraz birbirlerinden, biraz kamuoylarının baskısından utanan Avrupa ülkelerinin liderleri kendi ulusal çıkarları doğrultusunda bu göç akınını tolere etmeye çalışacaklar, ucuz emek ihtiyaçlarını tatmin ettikten sonra ve  göçmen sayıları refah paylarını paylaşmaktan mutlu olmayacakları düzeye yaklaştığında tekrara kapılarını kapatacaklardır. Son günlerde Rahibe Theresa rolüne soyunan Merkel bile ( Sevgili Kanat Akkaya'dan ödünç alarak kullanıyorum ) tekrar kolayca eski katı politikalarına dönecektir.

Netice olarak bu sorunun kalıcı çözümü insanların ait oldukları coğrafyalarda insan gibi yaşayabilecekleri barış ve refah ortamının yaratılması ile mümkün olabilir.

Bu nasıl olacak derseniz 13 yaşındaki Suriye'li çocuk stratejist Kenan'nın
" Siz ülkemizdeki savaşı durdurun biz zaten Avrupa'ya gelmeyiz ki "
sözlerine kulak veriniz derim.

Saygılarımla

Serdar Durat
Stratejist