Bir Haberin Anatomisi

Geçtiğimiz günlerde  Vatan Gazetesinin dünya bölümünde bir haber yayınlandı. Haberin başlığı ‘ ABD istihbarat raporu: İsrail 2022’de yok’

İsrail’in o tarihte olup olmayacağı tartışmasına girmeyeceğim. Benim bu hafta üzerinde durmak istediğim çarpıtmalarla kamuoyunun nasıl kandırıldığı.

Haberi dikkatle okuyunca iki kaynak öne çıkmakta. Birinci kaynak, sonradan Müslüman olmuş Kevin Barrett isimli kişi ( Vatan ismini yanlış yazmış). İkinci kaynak Barrett’i kaynak gösterip bunu Türkiye’de haber yapan Aydınlık gazetesi.

Vatan gazetesi de mali güçlükler içinde olan yazılı medyada son zamanlarda gelişen ‘kes-yapıştır’ ucuz yollu basın geleneği olarak bilgiyi/haberi aktarmakta.

Birinci kaynağa yakından bakarsak, Bay Kevin sıradan bir Amerikan Üniversitesi’nde öğrenci asistan olarak bir sömestr ders vermeye kalkışmış. Vereceği ders dünyada din konuları üzerineyken alenen komplo teorileri üzerine konuşmaya başlayınca öğrenciler şikâyet etmiş ve ders iptal edilmiş.

Kevin Bey o günden sonra bol, bol İran İslam Cumhuriyeti’nin resmi TV kanalında boy gösterip Amerika ve İsrail konusunda komplo teorileri üretmekte. Teorilerinden biriside 9/11 İkiz Kuleler saldırılarının aslında bir Amerikan-Yahudi işbirliği olduğu.

Kevin Bey’in tüm söyledikleri Ayetullahların yönettikleri İran’da, dini yönetimin söylemini dile getirmekle görevli Ahmedinejat’ın söyledikleriyle birebir örtüşmesi.

Gelelim Vatan’da yayınlanan habere. Haber kaynağı Kevin Bey’e göre 16 Amerikan kuruluşu bir rapor yazmış. İsrail’in ayakta kalması mümkün gözükmüyormuş. Ayrıca Kissenger bir gazeteye demeç vermiş, o demece göre de 2022’de İsrail yokmuş.

Merak ettim, Alman Musevi’si Amerika’nın Dış İşleri Bakanlığı yapmış, Vietnam savaşını sonuçlandırmış efsanevi bir diplomat Henry böyle konuşur mu? Diyerek demeci izledim. Kissenger’in bu şekilde herhangi bir ifadesi yok. Haberde söz konusu olan 16 istihbarat kuruluşu da güvenlik konusunda çalışan bütün kurumlar çarpıtılarak sayı yüksek gösterilmiş bir olgu. Bu tür konularda iki kurum rapor yazar, birisi CIA diğeri ‘Ulusal Güvenlik Konseyi’. Onlarında yayınlanmış böyle bir raporu yok.

Bilgi Güçtür:

Burada şunu belirtmek isterim; Değişik resmi kurumlar ve özel düşünce kuruluşları sürekli rapor ve senaryo hazırlarlar. ABD emperyal bir güç olduğu için her türlü senaryo üzerinden oyun teorisi kurmak zorunda olan bir devlettir. Önemli olan her üretilen raporun ABD’nin resmi görüşü olup olmadığını ayırt edebilmektir.

İkinci Kaynak:

Gelelim haberin ikinci kaynağını Aydınlık’a. Kevin Bey gibi İran dışında hiçbir ülkede itibar edilmeyen görüşleri aynen alıp basan Aydınlık gazetesi bilinen bir yayın organıdır. Aydınlık Osmanlı zamanında kurulmuş ilk sosyalist gazete olarak geçmişi çok gerilere giden bir gazetedir. ABD’ye karşıdır, ulusalcıdır ve doğal olarak taraftır. Şu anda Silivri’de istirahat eden Aydınlık gazetesinin lokomotifi Doğu Perinçek Türkiye’de tanınan bir siyasetçidir. İdeolojisi bellidir.

Vatan Bunu Neden Haber Yaptı?

Türkiye medyasında ucuz bir savunma sistemi var. Kaynak gösterip alıntı yaparsan sorumluluktan kurtuluyorsun. Sizce doğru mu? Özelikle günde yarım gazete okuyanın kendini iddialı aydın saydığı bir ülkede bu bir medyatik ‘hülle’ olmuyor mu?

Vatan’ın bu kadar çarpıtılmış bir haberi alıp bu şekilde yayınlamasının birkaç nedeni olabilir. Bir, Vatan’ın bizim bilmediğimiz, dış politika konusunda gizli bir ajandası vardır. İki, Vatan İsrail konusu her zaman, özellikle bu günlerde, ilgi odağıdır, reyting alırız amacıyla böyle ideolojik bir haber yayınlamıştır. Üç, Vatan’ın bu konuda analiz yapacak kalifiye elemanları yoktur, topu aynen paslamıştır. Dört, yukarıdakilerin hepsi doğrudur.

Ben Bu Konuyu Neden İnceledim:

Sloganlarla konuşan bir toplumuz. Aydın geçinen medya mensupları da sloganla konuşup yazmakta.

Çarpıcı olmak, dikkat çekmek uğruna, abuk sabuk komplo üretenlerin sayısı giderek artmakta. Belki de ülkenin tartışma seviyesinin bu noktaya gelmesi kaçınılmazdı. Ne de olsa kırsal toplumdan kentsel topluma geçiş dönemi yaşayan toplum Türkiye. Vatandaşın ikamet adresinin büyük şehir olması kentsel dönüşümün gerçekleştiği anlamına gelmiyor. Kafaların değişimi için  en az üç kuşak.

Bugün üretilen komplo teorilerinde halen hâkim mantık Nasrettin Hoca mantığı. Salla bir komplo. ‘ Ya tutarsa !’ Kazancın büyük. Tutmazsa zararın bir kaşık laf!

op.jpg