Biz Büyük ve Güçlü Bir Ülke Miyiz ?

Değerli düşünür dostlarım,

Ülkeler gerek bulundukları coğrafyada ve gerekse dünya çapında sergiledikleri güç oranında itibar görürler,söylemlerine değer verilir,argümanları dikkate alınır ve zımnen de olsa ölçeklendirilirler.
Burada malumlarınız olduğu üzere ve tabiatı ile Milli Güç unsurlarını kastediyorum.
Bir ülkenin milli güç unsurları özetle aşağıda sıralanmıştır.

a. Askeri güç (Silahlı Kuvvetlerinin imkan kabiliyetleri ve caydırıcılık düzeyi)
b. Demografik yapısı (Nüfusun etnik/antropolojik yapısı ve eğitim/yaş ortalaması)
c. Ekonomik yapısı
d. Jeo-politik konumuna ilişkin özellikleri
e. Yüzölçümü
f. Doğal enerji kaynakları
g. Tarımsal yetenekleri ve ekolojik özellikleri
h. Teknoloji üretimi kapasitesi
i. Tarih ve kültür zenginlikleri
j. Yönetim şekli ve Sorun çözme kabiliyeti
k. Strateji geliştirme becerisi

Ülkelerin yönetimine talip olan iktidarlar, bu güç unsurlarını en etkili ve akılcı bir şekilde kullanarak uluslarası ilişkilerinde ve küresel disiplinlerde ülkelerinin milli menfaatlerini korur ve kollarlar. Bu gücü kullanabilmek için her şeyden önce farkında olmak ve değerini/önemini bilmek gerekmektedir. Power projection (Güç yansıtma) da ne çok abartılı bir yaklaşım ve ne de fazla low profile (düşük profilli) bir görüntü vermek doğru değildir.

İnandırıcı,ikna edici,ağırbaşlı ve tutarlı olmak, sahip olduğu gücün bilincinden kaynaklanan vakur bir özgüveni, diplomatik nezaket içinde her daim muhataplara hissettirmek esastır.

Ülkelerin büyüklük ve güç sıralamasında olduğu gibi gelişmişlik sıralamasında da bazı kriterler vardır.Bunların neler olduğunu kısaca belirtmek gerekirse aşağıdaki sorulara samimi cevaplar vermek yeterince belirleyici olacaktır kanısındayım.

a. Dünya çapında bilinen ve rağbet gören,pazarı olan kaç ürünümüz/markamız var ? (Norveç‘in dünya çapında şöhreti ve müşterisi olan onlarca marka ürünü olduğunu düşündükçe bizim de şiş kebabımız-lokumumuz-hamamlarımız var diyemeyiz kanısındayım, güzel ülkemizin sadece bunlarla anılmayacak kadar büyük zenginliklere sahip olduğunu ve çok daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum)
b. Dünyanın en saygın ilk 500 Üniversitesi arasında kaç Türk Üniversitesi var ?
c. Dünyanın en itibarlı bilimsel/hakemli dergilerinde yayınlanan makalelerin ne kadarı Türk Bilim insanlarına ait ?
d. Teknoloji ve know how üretim ve satış kapasitemiz var mı?
e. Dünya çapında sportif alanda herhangi bir dal da dünya rekorunu elinde bulunduran kaç adet sporcumuz var ?
f. Kadınlarımızın istihdama katılım yüzdesi nedir ?
g. Şirket ve kurumlarımızın R&D(araştırma ve geliştirme) projeleri için ayırdıkları bütçe payları nedir ?
h. Sanatın herhangi bir alanında dünya çapında şöhret ve itibar sahibi olan kaç sanatçımız var ?

Değerli düşünürler, bu soruları arttırmak çok mümkün ama  bu kadarı da yeterince fikir verebilir. Belirtilen soruların cevapları için de çok fazla bir entellektüel birikime ihtiyaç yok, hayatın biraz içinde olan ve dünya yı biraz okuyabilen ortalama zekaya sahip herhangi bir kimsenin kolayca cevabını bulabileceği sorular bunlar.

Gayem güzel ülkemi ve asil milletimi zaaf içinde göstermek asla değil elbette ancak kendimize bir ayna tutalım ve durum tespiti yapalım istedim.

Halen süratle devam eden küreselleşme sürecinde ;öyle ben büyüğüm demekle büyük olunmuyor,beni ciddiye alın ve önemseyin demekle de saygı ve itibar görülmüyor malesef.

Netice olarak bana sorarsanız eğer; evet biz gerçekten büyük ve güçlü bir ülkeyiz ama o şekilde de algılanabilmemiz için zihinlerimizdeki düğümleri çözebilmek, bilime ve modernizme daha yakın durabilmek ve sorun çözme becerilerimizi geliştirebilmek zorundayız.

Saygılarımla

Serdar DURAT
Stratejist