Büyük Medeniyet Yolunda Daima İleri

Değerli düşünür dostlarım,

Yazımın başlığını AKP nin yerel seçimlere dönük gazetelere verdiği tam sayfa ilanda kullanılan slogan dan aldım. İlk bakışta ne güzel bir vizyon bildirimi diye düşündüm. Ancak hemen ardından , acaba parti programları-stratejik hedef planları ile uygulamalarından elde edilen sonuçları nasıl mukayese ediyorlar, performans açıklığı değerlendirmesini hangi metodoloji ile yapıyorlar diye merak ettim.
''Büyük medeniyet'' tabiri ile tam olarak neyi kastediyorlar anlamak istedim.

Sevgili okurlar, büyüğünden vazgeçtim sadece ''Medeniyet '' nedir ? gelin birlikte hafızalarımızı tazeleyelim isterseniz.

Medeniyet; Hayatın her alanında uygar olma durumudur. Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümünü betimler. Medeniyet denince bizim aklımıza gelen ; Barbarlık durumundan çıkıp yasalara ve sosyal kurallara bağlı olarak belirli bir yurt içinde hür ve eşit yurttaşlar olarak birlikte yaşama becerisi, bilim ve tekniğin ilerlemesi ile yaratılan modern yaşam standartları, hukukun ve evrensel insan haklarının egemen olduğu
demokratik , laik ve özgür bir sosyal - siyasi iklimdir.

Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı süreç bütün dünyanın gözleri önündedir. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığına karşı güven erozyonu, erk'ler ayrılığı ilkesinin dejenere edilmesi, etnik ve inanç bazlı ayrışmalar- kutuplaşmalar ulusal sosyolojik bağışıklık sistemimizi çökertmiştir.

Milli iradenin temsili ve tecelli etmesi gereken TBMM de fikirlerin değil yumrukların konuştuğu, tartışma adabının hicap duyulacak küfürlerle yerle bir edildiği günler yaşanmaktadır. Ekonomimizin durumu ise , büyüme-cari açık-işsizlik ve iç-dış borç stoklarımız açılarından bakıldığında ölçek olarak ayni kulüpte yer aldığımız Brezilya-Rusya-Hindistan-Meksika ve Endonezya gibi ülkeler arasında sonuncu sırada olduğumuz gerçeği ile malumdur.

Teknoloji üretemediğimiz ve milli gelirimizin önemli bir kısmını harcayarak gelişmiş ülkelerden satın aldığımız aşikardır. Bu durum kaderimiz değildir elbette ama eğitim reformunu gerçekleştirip bir an evvel toplumumuzun eğitim düzeyini yükseltemediğimiz takdirde değişmez kaderimiz olacaktır. Halen ülkemizde ki 25- 35 yaş aralığındaki nüfusumuzun ancak %17 si üniversite mezunu imiş. Bu oran medeni ülkelerde ortalama % 67 imiş . Bu arızi durum yükselmediği - ıslah edilmediği sürece medeniyet yolunda ilerlemek ancak kulağa hoş gelen bir retorik olarak kalacaktır.

Değerli düşünürler, istatistik bilgileri ve anketler göstermektedir ki AKP oylarının kümelendiği coğrafyalardaki nüfüsun ortalama eğitim seviyesi 4 yıl imiş, bir başka deyişle AKP ye oy verenler arasındaki Üniversite mezunlarının oranı %3,8 , okur yazar olmayanların oranı ise %14,47 imiş. Hal böyle iken AKP iktidarının toplumun eğitim düzeyini arttırmak gibi bir derdi ve çabası olması mantıken beklenemez aksi takdirde oyları düşecek ve iktidarı kaybedeceklerdir. Herhalde bu yüzden olacak ki Başbakan Erdoğan seçim propagandası içerikli meydan nutuklarında öyle bir uslup ve içerik kullanmaktadır ki yüksek eğitimli insanları asla hedef kitlesine almamaktadır. Oylarını yüksek eğitimlilerden beklemediği için görece daha düşük eğitimli olan kitlelere hitap etmektedir.

Örneğin bu gün Tekirdağ'da yaptığı konuşmasında Cemaat lideri Hoca Efendiyi hedef alan suçlamaları esnasında '' Yok öyle 25 kuruşa simit '' gibi çok anlamlı bir ifade kullanmıştır. Milli marşımızı ve şanlı bayrağımızı parti tekeline alırcasına bir reklam filminde kullanmaktan çekinmemiştir. Nitekim bahse konu reklam muhalefet partilerinin itiraz başvuruları üzerine YSK tarafından yasaklanmıştır.

Son zamanlarda her gün yenileri yayınlanan telefon görüşmelerinin tapelerinden anlaşıldığı üzere Başbakan Erdoğan ülkeyi adeta bir aile şirketi gibi yakın aile fertleri ile birlikte yönetiyor ve aydınlık geleceğe taşıyormuş..

Değerli düşünürler, bu yol ve yöntem medeniyet yolunda ilerlemek midir ? takdirlerinize maruzdur.
Bize düşen asil milletimize büyük medeniyete doğru iyi yolculuklar dilemektir.

Saygılarımla

Serdar Durat
Stratejist