CHP'nin ve Türkiye'nin Kaderini Değiştirecek Proje

Değerli Düşünür Dostlarım,

7 Haziran 2015 günü yapılacak olan genel seçimler arefesinde siyasi partiler yoğun propoganda faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bir yandan siyasi rakiplerini eleştirirken bir yandan da kendi projelerini halka anlatarak oy talep ediyorlar. Bu kapsamda CHP ilk kez alışılmış, klasik ve geleneksel seçim programının ötesine geçerek toplumun her kesiminin dikkatini çeken farklı bir strateji uyguluyor. Malumlarınız olduğu üzere bu güne kadar CHP muhalefet yaparken daima merkeze AKP zihniyetini, uygulamalarını ve eski başbakan yeni CB Erdoğan'ı eleştirmeyi koymuş ancak kendi politikalarını ve çözüm önerilerini yeterince anlatamamıştı. Bu defa CHP samimi ve özgüvenli bir şekilde iktidara talip olduğunu, ülkeyi yönetmek üzere dört yıl süre ile halktan yetki istediğini belirtmektedir. Bunu yaparken de büyük çoğunlukla kendi politikalarını, paradigmalarını, stratejilerini ve projelerini öne çıkarmakta, çatışmacı usluptan ve bu güne kadar pek sonuç vermeyen klişe eleştirilerden uzak durmaya çalışmaktadır. 

Sadece seçkin gruplara değil toplumun her kesiminden geniş kitlelere ulaşmaya, sade ve anlaşılabilir bir dil kullanarak her sosyal ve kültürel sınıfa mensup vatandaşları ikna etmeye çalışmaktadır.

Sevgili okurlar,

Bu kapsamda CHP ' nin en fazla ilgi çeken ve umut vaad eden projesi  "Merkez Türkiye Projesi" dir. Beğenirsiniz beğenmezsiniz, inanırsınız veya inanmazsınız ama bu proje kısmen bile başarılı olursa Türkiye'nin kaderini değiştirebilme , çağdaş -aydınlık ve müreffeh bir geleceğe taşınması potansiyeline sahiptir.

Bahse konu projeye ilişkin açık kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında özet bir açıklama aşağıda sunulmuştur.

Proje'nin amacı ;

Küresel ticaret yollarını birbirine bağlayarak  4.5 saat uçuş mesafesindeki 58 ülkeye , 1.5 milyar nüfusa ve 21.6 trilyon dolarlık bir pazara erişim imkanına sahip bir ülke olarak konsolidasyon yüklerin toplandığı ve dağıtıldığı yeni bir koridor oluşturmak. Sadece yolları değil, ekonomileri, yaşamları, kültürleri birbirine bağlayacak; dünyanın merkezini Türkiye yapacak. Türkiye’yi de orta gelir ve orta teknoloji tuzağından kurtaracak, barış ve zenginleşme getirecek.

Proje ne sağlayacak? ;

Orta Doğu, Kafkaslar, Orta Asya ve Afrika’ya erişim daha kolaylaşacak. Çin’in Şangay Limanı’ndan gemiye yüklenen ürün Mersin veya İskenderun’a ulaştıktan sonra tren yoluyla ‘Merkez Türkiye’ye gelecek. Ürünler burada depolanacak, işlenecek, ambalajlanacak ve Türkiye’nin çeşitli yerlerine, Avrupa, Rusya, Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Türkmenistan’a gönderilecek. Şangay’dan Bakü’ye gönderilen bir mal daha önce 50-55 günde ulaşırken, Merkez Türkiye’den trenle 15 saatte Bakü’ye ulaşacak. Bölge ülkelerinin taşıma maliyeti yüzde 15-20 düşecek.

Nasıl bir şehir? ;

Dünyanın lider lojistik, finans, hafif imalat, otomotiv markaları bu merkezde yer alacak. Ayrıca tüm yan sanayi de bulunacak, ürün borsaları, sigorta şirketleri, teknoloji şirketleri de merkezde konuşlanacak. Tüm coğrafyanın üniversite ve bilim üssü, sanat, kültür ve fuar merkezi olacak. Her yıl 15 bin üniversiteli doktora için yurtdışına gönderilecek. 10 yıl içinde 50 bin doktoralının mega kentte çalışması hedefleniyor. Kurulacak serbest ticaret bölgesi, OSB ve teknopark kendi kendini yönetecek. Ağırlıklı olarak temiz enerjiden, güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanacak.

Projenin maliyeti ne olacak? ;

20 yılda toplam 200 milyar dolarlık yatırımla gerçekleşecek. Bu yatırım tutarının 40 milyar dolarını önümüzdeki 20 yılda doğrudan kamu yapacak. Kamunun yapacağı yatırımlar önden yüklemeli olacak. Bu çerçevede kamu yatırımlarının yüzde 70’i 2023’e kadar tamamlanacak. Geri bağlantılarla tüm ekonomide 117 milyar dolarlık bir yatırımı daha tetikleyecek. İlk kazma vurulduğu anda Türkiye’nin her yerinde yeni yatırım imkanları doğacak. Böylece Türkiye genelinde toplam yatırım tutarı 317 milyar dolara ulaşacak.

Projenin yasası nasıl olacak? ;

2035’de nüfusu 3 milyona ulaşması beklenen şehir özel bir yasayla yönetilecek. Vali özel yetkilerle güçlendirilecek. Yönetimde, TOBB, TİM, UND, UTİKAD, Turizm Yatırımcı Derneği gibi sivil toplum kuruluşları yer alacak..

Proje ne kadar sürecek? ;

Şehrin inşaatına 2017’de başlanacak. Etap etap inşa edilecek. 2020’de ülke ekonomisine katkı verir hale gelecek. Tüm ulaştırma, lojistik, hafif sanayi, turizm-konaklama, eğitim, sağlık ve yaşam alanlarıyla beraber 2035’de tamamen bitecek.

Değerli Okurlar,

Bir kısmınızın içinizden "aman canım bu ne hayaldir "? 

"ölme eşşeğim ölme" dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız , gerçekten ilk bakışta hayalleri zorlayan, bu seçimde oy kullanacak olanların belki de ömür döngülerinde sonucuna şahit olamayacakları , ufuk ötesine geçen bir vizyon gibi görülmektedir. 

Nitekim Başbakan Yardımcısı Ali Babacan dahi bu projeyi değerlendirirken aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır.

"CHP’nin ''Merkez Türkiye'' projesini G20 dönem başkanı olarak ben bile anlamadım, ''Proje açıklıyorlar; Türkiye'nin neresinde, hangi bölgesinde olacağının bile ismi yok. Ana muhalefet partisi hayal üretmeye devam ediyor. Ne söylerim de nasıl farklı kesimlerin gözünü boyayabilirim diye bir çaba içine girmiş. Bunlar seçime iki hafta kala apar topar böyle seçim otobüslerinin arka odasında hazırlanan projeler".

Değerli düşünürler,

Babacan genellikle siyasi polemiklerden uzak duruşu, eğilip bükülebilir kelimelerden çok somut sayılarla konuşması, bilimsel ve teknokrat tarzı ile bilinir. O dahi bu projeden endişe ile de olsa bahsettiğine göre üzerinde düşünülmeye değer olduğu kanaatindeyim. 

Bu açıklaması pek şık olmasa ve jargonuna pek yakışmasa da ; Ne desin ki ?sevgili Ali Babacan, " Biz düşünemedik, göremedik, başka önceliklerimiz vardı " mı desin ? Gayet tabidir ki  UTK (uygunluk- tatbik kabiliyeti ve kabul edilebilirlik) testinden geçmesi mümkün olmayan bir ütopya olduğunu söylemesi gerekiyordu , o da öyle yaptı. 

Unutmayınız ki insan hayatını derinden etkileyen tüm buluşların hepsi yaratıcılarının zihinlerinde önce birer hayal idiler. Sabır, azim, ve inançla bezenmiş emek sayesinde hayalden gerçeğe dönüştüler.

Dolayısı ile denemeden emin olunamaz gerçeğinden hareketle CHP ye bu projesi ile ilgili olarak her türlü eleştiriyi, sorgulamayı yapalım ama sonradan utanacağımız büyük laflar etmeyelim derim. 

Saygılarımla
Serdar Durat
Stratejist