Cumhuriyetin Bekçisi Değişiyor

Değerli düşünür dostlarım,

TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde  değişiklik içeren tasarı,TBMM nin Milli Savunma Komisyonu'nda, kabul edilmiş ve bu kanun kapsamında
"Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti" şeklinde ifade edilen askerliğin tanımı bundan sonra, "harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti" olarak değiştiriliyormuş.
Yani Türk vatanını, istiklal ve cumhuriyetini korumak artık askerlikle hiç ilişkisi yokmuşçasına  tanım dışında bırakılıyor ve amaç olmaktan çıkarılıyor anlaşılan. Oysaki Askerliğin tabiatı gereği  Vazife=Maksat + Görev
şeklinde tanımlanır. Bir başka deyişle maksadı belirlenmeyen ve somut olarak ortaya konmayan askeri vazife olmaz.
Ayrıca Harbin ve harp etmenin sanatla ilişkilendirilmesi de pek doğru bir yaklaşım değildir. Basit ve özet olarak tarif etmek gerekirse Harp ; Vatanın ve milletin bekasını, özgürlüğünü, bağımsızlığını,şerefini ,ulusal onurunu ve milli mukaddeslerini korumanın başka bir yolu ve çaresi kalmadığı zamanlarda milli iradenin savaş  ilan edilen yabancı ülkelere zorla kabul ettirilmesi amacına yönelik olarak askeri güç kullanılmasından ibarettir. Gayet tabidir ki gerek uluslar arası hukuk ve gerekse etik açıdan kuralları olan bir mücadele biçimidir ama doğasında insanların ölmesi/öldürülmesi, milli güç unsurlarının-seçilmiş stratejik fiziki hedeflerin tahrip edilmesi eylemleri vardır. Bu eylemlerin  pek sanatsal oldukları da söylenemez. Dolayısı ile sanata meraklı ve yatkın insanlar için Güzel sanatlar akademisi tarzında okullar vardır,
Harp okullarında-akademilerinde ve diğer tüm askeri eğitim kurumlarında  sanat öğretilmez, Planlama-sevk ve idare- strateji-taktik- savaşmak-savunmak ve yurt savunması için bir saniye bile düşünmeden seve seve can verebilmek  öğretilir.

Sevgili okurlar
Bu yasa değişikliği kapsamında önerilen diğer önemli husus da TSK ne biçilen Vazife tanımında vücut bulmuş.  Halen mevcut yasada belirtilen "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır" ifadesi, yeni tasarıda Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, TBMM kararıyla yurtdışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır" olarak tanımlanıyormuş. Bu değişiklik ihtiyacının askeri darbelere yasal zemin hazırladığı düşünülen koşulların ortadan kaldırılması olduğunu sağır sultan bile bilir.

Yani özetle denilmek istenen veya bizim sınırlı müktesabatımızla algılayabildiğimiz odur ki ; Cumhuriyetin bekçisi artık TSK olmayacaktır ve ayrıca Türkiye'de iç tehdit diye bir sorun yoktur. Sadece yurt dışından gelecek tehditlere karşı ordumuz savunma görevini yapacak, yurt içine bir şekilde sızan ve / veya yurt içinde oluşan tehditler ile diğer güvenlik güçleri
ilgilenecekler. Eğer bahsekonu iç tehdit ile başa çıkılamazsa askerden destek alınacak. Teşbihte hata olmazmış  ama bazı şirketlerin kendi kaynaklarını tüketmeden karşılamak istedikleri  bir kısım ihtiyaçlarını dışarıdan sağlanan hizmetler bazında farklı kurum ve kuruluşlara yaptırmalarını çağrıştırıyor.

Değerli düşünürler,
Cumhuriyetimizin tehlike altında olmadığı/olmayacağı ,TSK tarafından korunmaya ve kollanmaya muhtaç bırakılmayacağına emin olmak bu asil milletin hakkıdır. Yasa değişikliğini yapan iradenin bu teminatı vermek gibi bir sorumluluğu vardır. Umarım ve dilerim Atatürk'müzün emaneti emin ve ehil ellerde korunur ve TSK de bundan böyle,  neme lazım benim üstüme vazife değil anlayışı ile halen çekildiği kendi kabuğunda kalmayı sürdürür ve kendi ''sanatını'' icra eder sadece..

Saygılarımla

Serdar Durat
Stratejist
02.07.2013