Darüşşafaka

Değerli düşünür dostlarım,

Yetim kalmış çocukların eğitimi için fırsatlar sunan Darüşşafaka’nın bundan böyle öksüz çocukların da eğitimine kapılarını açacağı kararı sayın Başbakan tarafından açıklandı. Ayrıca bir o kadar önemli olan diğer husus ta evvelce başvuru şartlarında yer alan Türk ve islam olmak mecburiyeti de kaldırılmış,sadece T.C vatandaşı olmak yeterli kabul edilecekmiş. Son günlerde yaşadığımız yoğun ve yorucu konjonktür, gündem içinde bu haber gerçekten mutluluk ve umut vermiştir.

Ayni ülkede yaşayan bireylerin etnisite ve inanç özelliklerinin, ulus millet yapısındaki bir sosyal sistemin hür ve eşit haklara sahip paydaşları olabilmeleri adına bir kriter teşkil etmemesi gereklidir. Toplumu ayrıştıran, farklı kültür mensuplarını birbirinden uzaklaştıran çıkar çatışmalarını olabildiğince minimize edebildiğimiz sürece refah seviyemiz ve sosyal huzurumuz yükselebilir. Aidiyet duygusu yeterince güçlü olmayan bireylerin oluşturduğu toplumlarda ülkü birliğinden, dayanışmadan ve güvenden bahsetmek pek kolay değildir.

Aidiyet duygusunu beslemek ise her şeyden önce paydaşların idare tarafından dışlanmadıklarına ve ayni şekilde himaye edildiklerine inanmalarını sağlamakla mümkün kılınabilir. Tabiatı ile bu algı sadece söylem ile yaratılamaz somut icraatlar gerektirir. İşte Darüşşafaka’ya ilişkin bu stratejik karar bahsekonu amaca hizmet eden mükemmel bir örnek olmuştur.

Özellikle konu çocuklar hele bir de Anasız ve/veya babasız kalmış o melek yavrular olunca hiç bir siyasi mülahazanın ve öğrenilmiş ezberlerin  ayrımcılığa yol açmasına asla izin verilmemelidir.  Bu aziz topraklarda yan yana yaşayan, öksüz/yetim olmak ortak acısını paylaşan tüm çocuklar  ister Alevi -sünni- musevi- hristiyan–Ateist olsun ister, Türk-Kürt –Ermeni olsun şefkatle himaye edilmeye ve sahip çıkılmaya layiktirler

Bu kapsamda yine sayın Başbakanın Darüşşafaka Üniversitesinin de kurulacağı müjdesini vermesi ilave bir sevinç vesilesi olmuştur. Ülkemizin gelişimi için en dominant değerin eğitim olduğuna yürekten inanan bir sıradan vatandaş olarak bu konuda emeği geçen ve katkısı olan her kese içten teşekkürü borç bilirim.

Umarım bu proje başka bir çokları için referans olur ve fikirsel momentum tesiri yaratır.

Saygılarımla

Serdar DURAT
Stratejist