Demokrasi Paketine Sığmayan Gerçekler

Değerli düşünür dostlarım,

Uzun zamandır beklenen demokratikleşme paketinin lansmanı bizzat sayın Başbakan tarafından yapıldı. Genel tabiatı itibarı ile AKP felsefesinin hakim olduğu ve geleceğini teminat alma dürtüsünün merkeze alındığı bir proje şeklinde hazırlandığı kanaati toplumun geniş kesimlerinde hasıl olmuştur. Her ne kadar bu paketin demokratikleşme yolunda sadece bir aşama olduğu ve sürecin devam edeceği belirtilse de bu hali ile toplumun tüm katmanlarını kapsamadığı, beklentileri karşılamaktan uzak olduğu, seçim öncesinde zaman kazanmak ve mevcut oy oranını muhafaza edebilmek amacının güdüldüğü algısı oluşmuştur. Eleştiriler çoğunlukla paket içeriğindeki reform diye sunulan hususların Cumhuriyet değerleri ve Milli kimliğimiz ile bağdaşmadığı yönündedir. Özellikle ilk okullarımızda uygulanan öğrenci Andımızın kaldırılması Kürt kökenli vatandaşlarımız haricinde AKP ye oy vermeyen kitleleri incitmiş ve zaten zihinlerin gerisinde hep var olan endişeleri ve tereddütleri tetiklemiştir.

Etnisite, inanç ve siyasi tandans temelli kutuplaşmanın, duygusal kopuşların ve ayrışmanın giderek daha da yükseleceği, farklılıklarımıza rağmen bir arada hür ve eşit yurttaşlar olarak ayni vatan toprağında barış içinde yaşayabilmek olanağının ve sosyal iklimin zarar görebileceği kaygıları vardır.

Sevgili okurlar, gayet tabi ülkemizin ve milletimizin bekasına, özgürlük alanlarının genişletilmesine ve daha müreffeh yaşam standartlarına erişmesine katkı verebilecek her türlü emek, düşünce ve öneri saygıdeğerdir. Kimden ve nereden gelirse gelsin ciddiyet ve takdirle ele alınmalıdır. Bu yolda samimi ve geliştirici eleştiriler mutlaka olmalı ve bunlar da ciddiye alınmalıdır. Ancak tüm siyasi tasarrufların ve reformların ulusal çıkarlarımızı ve bizi millet yapan müşterek değerlerimizi koruyarak yapılması mutlak surette şarttır. Aksi takdirde gerçek anlamda bir demokrasiden de reformdan da bahsedebilmek mümkün olmaz.

Bu fedakar millet gelişmiş ülkelerdeki ileri demokrasiyi fazlası ile hakediyor. Bizim milletimize fazla demokrasi uymaz, bu yüksek standartları taşıyamaz diyen zihniyet sahiplerini esefle kınıyor ve bu yöndeki korkuları son derece yersiz buluyorum. Fakat teorik fanteziler ile toplumu oyalamanın ve hayatı daha doğrudan ve derinden etkileyen gerçekleri gözlerden uzak tutmaya çalışmanın da son derece yanlış olduğuna inanıyorum. Gelin isterseniz birlikte hatırlayalım bazı gerçekleri..

- Bir yanda retorik bazda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir deniliyor bir yandan da milletin seçtiği bazı Millet vekillerini halen tutuklu durumda cezaevlerinde bulunduruluyor,

- Askeri bir uygulama olduğu için basın mensupları ve kuruluşları arasında akreditasyon eleştiriliyor ama ayni ayrımcılık demokratikleşme paketinin açıklanacağı basın toplantısında yapılıyo,

- İnanç özgürlüğünden dem vururken Alevi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına ve taleplerine karşı sadece bir üniversitemizin adını değiştirmekle sevimli olmaya çalışılarak yetiniliyor, mezhep ayrımcılığı örtülü olarak dahi olsa sürdürülüyor,

- Dış ticaret açığımız yılın ilk sekiz ayında % 18.3 oranında artarak 67 milyar 570 milyon usd seviyesine gelmişken, enerji ihtiyacımızın % 94 kadarı ithalata bağımlı ve bununda % 76 oranındaki kısmı için sadece Rusya ve İran”a bağımlı iken AKP iktidarının ekonomik politikalarının başarısından bahsediliyor,

- TBMM Anayasa uzlaşma komisyonunda AKP tarafından rededilen seçim barajının kaldırılması-siyasi partilere aldıkları oy oranında hazine yardımı yapılması gibi konular paket içinde reform önerileri arasında sunuluyor,

Değerli düşünürler,

Demokratikleşme yolundaki samimi gayretlerin olumlu netice verebilmesinin düşünce sistematiklerimizi - önyargılarımızı reforme etmek, milli stoklarımızdaki sorunlarımızı çözme becerilerimizi ve nihayet müzakere ile uzlaşma kültürümüzü geliştirmekle mümkün olabileceğine inanıyorum.

Saygılarımla

Serdar DURAT
Stratejist