Dünya'da Türkiye algısı

Değerli Düşünür Dostlarım,

Bilirsiniz dünyanın her yerinde, her ülkesinde toplumsal katmanlar, sosyal ve ekonomik

sınıflar, farklı inanç ve kültür grupları, farklı etnik kökenler vardır. Ancak hiç merak ettiniz mi ? Bizim kadar; 

-İlgi alanları, 

-İhtiyaçları, 

-Hayata bakış tarzları, 

-Ekonomik özgürlük düzeyleri,  -Öncelikleri ve talepleri 

-Eğitim seviyeleri,

-Değer'leri

birbirinden bu kadar farklı, uzak, uçurumlarla ayrılmış başka kaç millet vardır acaba. 

Yabancı gözü ile bakıldığında ;  -Milli Kimliğimiz , 

-Gelişmişlik endeksimiz, 

-Sosyal ve siyasi tercihlerimiz,   -Modernite ve muhafazakarlık dengeleri bakımlarından sınıflandırılmamız , tanımlanmamız hiç kolay değil.

Bir kısmımız " Uluslararası Yoga Günü münasebetiyle Maçka parkında kutlama yaparken "  , bir kısmımız " Dünyanın bir ucunda yeni piyasaya çıkan müzikleri anında takip etmek derdinde iken " bir kısmımız Akıllı telefon teknolojisini dünya ile entegre şekilde izlerken, asgari ücretin iki üç misli fiyata satın alırken"  bir kısmımız           " sosyal medya kullanım yoğunluklarımız sayesinde ülkemizi dünya sıralamasında ön saflara yerleştirirken"

bir kısmımız " Dünyada sadece bir kaç yüz adet üretilen milyon (lar) TL fiyat aralığındaki lüks otomobilleri kullanırken.., bir kısmımız metrekaresi On bin lerce dolar olan malikhanelerde yaşarken..

Bir diğer kısmımız açlık ve yoksulluk sınırında yaşam mücadelesi verirken, bir kısmımız islami değerleri ve islamın şartlarını yaşamlarımızın merkezinde tutarken, bilimsel gerçekler ve aklın yolu yerine ezberletilmiş dini empozelere itibar ederken, cinsellik gibi insani ve doğuştan gelen doğal bir ihtiyacı ayıplarla, günahlarla istismar ederken, kadının sosyal hayattaki yerine ve önemine tahammül edemezken..

Bir diğer kısmımız

Minimum vazgeçilmez insan

haklarından mahrum iken,

Ülke olarak "Basın ve ifade özgürlüğü" konusunda çok kötü bir şöhretimiz varken, "Bağımsız ve tarafsız yargı ihtiyacı ortada iken",  "jeopolitik özelliklerimiz ve uluslararası ilişkilerimiz

açılarından " son derece olumsuz bir algı tüm dünyada hakim iken..

Bize ne desinler ki ?

Fakir mi ? Zengin mi ?

Gelişmişmi ? Gelişmemiş mi ?

Modern mi ? Geleneksel mi ?

Demokrat mı ? Değil mi ?

Ulus devlet mi ? Değil mi ?

Hukuk devleti mi ? Din devleti mi ?

Huzurlu ve güvenli bir ülke mi ? 

Yoksa komşularının hemen tümü ile ihtilaflı ve iç savaşın eşiğinde bir ülke mi ?

Biraz öyle biraz böyle olamayacağımıza göre 

Sizce biz hangisiyiz ?

Saygılarımla

Serdar Durat

Stratejist