Dünya’nın en büyük okulu Türkiye!

Zil çalıyor, ders başlıyor; haydi çocuklar okula!

Bu gün 18 milyon 43 bin 15 öğrencimiz ile 900 bin öğretmenimiz yeni bir döneme başladılar.

Türkiye dünyanın en büyük okullarından… Öğretmenlerimiz dünyanın en büyük eğitim ordularından!

Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelere uğurlu olmasını dilerim.

Özellikle ilk, orta, lise temelindeki okullar, öğrenciyi, yarınlara, hayata hazırlar.

O nedenle önemi, değeri çok büyüktür ve bu kademelerin hepsi çok iyi değerlendirilmelidir.

Eğitim alanında hatırı sayılır bir tecrübe birikimiz var. Ancak, bir o kadar da sorunlarımız var.

Öğrenciyi yarışmacı elemeci sınavlarla değil, yaparak, yaşayarak, araştırarak yetiştirmek zorundayız.

Eğitim sistemimizde pedagojik formasyona çok önem vermeli, öğretmen okullarını geliştirmeliyiz.

UNICEF’in dediği gibi “Bütün çocukların eğitim hakkından yararlanmaları hepimizin sorumluluğudur”

“Sosyal devlet” söz-veriminin gereğince eğitim alanında fırsat eşitliğini gerçekleştirmeliyiz…

Bu amaçla, temel eğitim parasız olmalı, okulların fiziki, teknolojik ve destek üniteleri arasındaki eşitsizlik en aza indirilmelidir.

Devlet beslenme ve barınma konularında duyarlı olmalı, Yurt genelini öğrenci yurtlarıyla donatmalı.

Okul içinde ve çevresinde güvenliğe azami önem verilmeli, servisler etkin denetlenmelidir.

Büyük Atatürk’ün dediği gibi “eğitimi, fikri, vicdanı, hür” bireyleri yetiştiren bir eğitim sistemi esastır.

Bu ilkeden sapmak demek bilimde, fende geri kalmak, kula kul olmak demektir.

Öte yandan, öğretim programlarına ayrı bir özen gösterilmeli; mantık ve felsefe dersleri önemsenmelidir.   

Dünya’da çocuklara bayram armağan edecek kadar onları seven bir geleneğin temsilcileriyiz.

Çocuklar, gençler, geleceğimiz ve umudumuzdur…

Ancak ilkin onların umutları önemsenmeli, okul hayatlarında daima desteklenmelidirler.

Bu erekle de okul-aile-sosyal çevre ilişkiler dinamiği; uzmanlar eşliğinde ele alınmalıdır.

Diplomaların meslek, mesleklerin iş, yapılan işin güvenli bir gelecek sağladığı, eğitim düzeni esas alınmalıdır.

Mesleki-Teknik eleman açığının karşılandığı, eğitimi uygulamasının içinde olan mesleklerin ise uzmanlık bilgisine değer veren bir sistem esastır.

Yeni eğitim öğretim dönemi bence “dünyanın en büyük eğitim ailesine” hayırlı uğurlu verimli olsun.