Düşmeyen etiket fiyatları, Aralık ayı elektrik faturaları ve özel okul kayıt ücretleri...

Tüketicilerimiz tarafından bizlere iletilen gündemdeki başlıca sorun ve şikâyetleri sizlerle paylaşmak, yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunmak istiyorum.

ETİKET FİYATLARI DÜŞMÜYOR…

Döviz kurundaki düşüşün, etiket ve raf fiyatlarına, mal ve hizmetlerin fiyatlarına yansımasını beklerken, yeni yıl ile birlikte elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar ile asgari ücret tutarındaki artış, işletmeleri “Maliyet artışları gerekçesiyle” fiyat indirimi konusunda frenlemiştir. Hükümetin açıkladığı 20 Aralık Kararları sonrası düşüş eğilimine giren mal ve hizmet fiyatları, yeni yılla birlikte bu özelliğini kaybetmiştir. Bu açıdan kamu kesiminin, hükümetin ciddi adım atması ve fiyat indirimlerine öncülük etmesi, piyasalar ve tüketicilerimiz açısından olumlu olacaktır.

Üretim miktarının artırılması ve arz talep dengesi bakımından kısa sürede arz fazlası yaratmanın zor olduğu gerçeğiyle, gıda, enerji, akaryakıt ve eğitim hizmetlerinde KDV oranlarının düşürülmesi ve doğrudan gelir desteği sağlanması yerinde olacaktır.

ARALIK AYI ELEKTRİK FATURALARI…

Bizlere ulaşan çok sayıda tüketicimiz, Aralık ayı elektrik faturalarının çok yüksek tutarlı ulaştığını, Ocak ayından geçerli zamların Aralık ayındaki elektrik tüketimine de uygulandığı yönünde şikâyette bulunmuştur. Kış hava şartlarının etkisini tam göstermediği Aralık ayı faturalarının yüksek tutarlı gelmesi düşündürücüdür. Elektrik dağıtım şirketlerinin, gelen zamları Ocak ayı başından itibaren uygulamaları ve sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerini buna göre yapmaları mecburidir. Bu konuda, EPDK’nın inceleme başlattığını kamuoyundan öğrenmiş bulunuyoruz. Tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması ve mağduriyetlerinin giderilmesi açısından, elektrik dağıtım şirketlerinin ve EPDK’nın uygulama konusunda kamuoyuna bilgi vermesi ve elektrik faturalarının acilen düzeltilmesi yerinde olacaktır.

ÖZEL OKUL KAYIT ÜCRETLERİ…

Özel okullara kayıt yenileme sürecinin başlaması ile birlikte, özel okullar tarafından talep edilen ücretlerin yüksekliği velilerin şikâyetlerine neden olmaktadır. Özel okullar artan maliyetlerini gerekçe göstererek, farklı ücretler talep edebilmektedir. Birden fazla öğrencisi özel okullarda eğitim gören aileler, ekonomik açıdan daha fazla baskı altında kalmaktadır. MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği hükümleri gereğince, 2022 yılı yeni dönemde özel okulların ücret artışı maksimum yüzde 36.7 seviyesinde olacaktır. Servis, yemek ve genel giderlere katılım adı altında alınan ücretleri de ilave ettiğinizde, özel okul ücretlerinin astronomik tutarlara ulaşması beklenmektedir.

Ülkemizde özel okulların eğitim sistemi içerisindeki varlığını kabul ederek, eğitim hizmetini bir ticari hizmet olarak değerlendirmeden, hem velileri hem de özel okulları koruyacak bir mekanizmanın oluşturulması gerekmektedir. Bu bakımdan, eğitimde KDV oranlarının düşürülmesi ile velilere ve okullara doğrudan gelir desteğinin sağlanması yerinde olacaktır.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz. Saygılarımızla. 12.01.20221.

Levent Küçük
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği (TÜDER)

instagram.com/leventkucuk1
twitter.com/27Ekim
linkedin.com/in/levent-küçük-51541a58/

LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek
Lisansını tamamladı.
levent küçük

1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.
26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,
bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bu

Diğer Yazıları