Ekonomi gazeteciliği ve Dünya Gazetesi

Üç boyutta derinlikli, iletişim kalitesiyle renkli hayatlarımızı, teknoloji kurumsallaştırıyor.

Basının “ekonomi”yi keşfi, bu ortamın sonucu ve “ekonomi basınının” yarattığı ‘katma değer, demokrasi ve değerler sistemine doğru yapılan iç yolculuğun yelkenlerine dek ulaşıyor…

Ülkemizde ekonomi basını deyice akla ilk gelen kurumlardan biri; Dünya Gazetesi, bu gün 31. yaşında... Rahmetli Nezih Demirkent’in çizgisini Sayın Didem Demirkent ve Sayın Osman S. Arolat, arkadaşlarıyla birlikte, başarıyla sürdürmekteler.

Faaliyet gelirleriyle yaşamaya, yarışmaya, gelişmeye çalışmanın, kısacası günümüzün rekabet dünyasında var’olmanın değerini, bir dönem çalıştığım ANKA Ajansı’ndan da bilirim.

Türkiye’nin, piyasa ekonomisine geçiş, konvertibiliteyi uygulama, dışa açılma, Gümrük Birliğini ‘kabullenme’ ve yanı sıra ülkemizi ve yerküreyi etkileyen büyüklü küçüklü bunalımlar tarihine de tanıklık eden Dünya Gazetesi’nin düzeyli ve kaliteli yayını, bildiğim kadarıyla, yabancı basın çevrelerince de ilgiyle ve güvenle izleniyor…

…. üç boyutta derinlikli, çok sesli renkli bir yaşam; zaman ile mekan algısını zorlayan bir hızla hayatımızı şekillendirirken…

Dünya Gazetesi, ekleriyle beraber abone ve bayii satışlarıyla “var”; -iyi ki de var- ve teknolojik gelişmelere paralel olarak; “Dünya Online 2000 Ekonomi Haber Portalı”,
“e-dünya” ve “ofis türü TV” ile teknoloji eksenli hizmetlerini çeşitlendirirken, sektörel haberciliğe verdiği öneme koşut çeşitli sektör ekleriyle de yayıncılığını derinleştiriyor…

“KOBİ’lerle oluşturulan bilgilenme köprüsü” ve “Denizcilik sektör ekleri”, Dünya Gazetesi’nin ülkemizin ekonomik potansiyel ve dinamiklerini çok iyi değerlendirdiğine ilişkin somut örneklerdir.

Sayın Osman S. Arolat’ın yönetimindeki gazete, saygın uzman katılımının da eşliğinde gazeteciliğin en dinamik görünümüyle; Anadolu’ya açılıyor; adeta Anadolu kentlerine “Dünya” geldi dedirtiyor, o arada, İstanbul hinterlandını, Ege’yi, Trakya’yı; sanayi, tarım, hizmet sektörüyle analiz ediyor, makro karşılaştırmalardan AR-GE kıvamına, “Türkiye’deki Dünya’yı”, “Dünya’daki Türkiye”yi gündelik yaşamımıza aktarıyor….

…mesleğe adanmış ömürlerin, topluma adanmış yaşamların bireşimidir, bir zamanlar “yazı konuğu” olduğum Dünya Gazetesi…

Düzeyli ve duyarlı yayıncılığın, ilkeli gazeteciliğin, boşuna olmadığını, tam tersine toplumda ve tarihte bir karşılığı olduğunu, özellikle de gazeteciliği seçecek gençlere kanıtlayan bir öz-yaşam, bir imece, bir iddianın öyküsüdür…

Ekonomi basınında / basında, aldığı ödülleri hak eden, kendisini yenileyen, teknolojik gelişmelere koşut serpilen, iletişim özgürlüğü vasatında kalitesini perçinleyen “Dünya ailesini” kutlar, başarılarının nice yıllarca devamını dilerim.