Futurizm Okulu Açılıyor !

Söyleşiler devam ediyor.

Sıradaki konuğum Fütüristler Derneği başkanı Sayın Ufuk TARHAN.


1- Merhaba öncelikle sizi ve Tüm Fütüristler Derneği'ni kısaca tanıyabilir miyiz?

Kendimle ilgili:

 

ODTÜ Ekonomi mezunuyum, fütüristim. Antalya’da doğdum. Ankara’da okudum. İstanbul’da büyüdüm.

İş hayatımın büyük kısmı bilişim, telekomünikasyon sektörlerinde ve profesyonel olarak çalışarak geçti.

2002 de bilişim sektörünün en başarılı iş kadını ödülünü aldım.

2006 da Türkiye’nin ilk ve tek Kişisel Gelecek Planlama Şirketini kurdum, girişimci oldum.

M-GEN (Milenyum Jenerasyonundan türedi) kişisel gelecek planlamasını bir metodolojiye dayandıran tek merkez

İki kitabım var; Düşlediğin Gelecek ve

Dr. Verne Wheelwright ile yazdığımız Kişisel Gelecek Planlaması Çalışma Kitabı

Bir üçüncüsü üzerinde çalışıyorum

Ağırlıklı olarak kişi ve kurumlar için

Future Scanning (Gelecek Taraması) yaparak,

daha iyi bir gelecek,

daha çok kazanç,

başarılı sonuçlar için

proje tasarım ve uygulaması gerçekleştiriyorum.

Fikir ve hedeflerin gerçekleşmesini sağlıyorum, bu süreci yönetiyorum.

En son hayata geçirdiğim kurumsal proje Bahçeşehir Üniversitesi CO-OP Eğiti modeli.

İki kez evlendim. Bir kızım ve eşimin ilk evliliğinden bir oğlumuz var. 

Windsurf, masa tenisi severim ve eskiden yapardım.

Surf’ü dizim, masa tenisini de dirseğimdeki problemlerden dolayı yapamıyorum. 

Yine eskiden cam üstüne çocuk kahramanları çizip, sattım, sergi açtım.

Teknolojiye her zaman çok yakın oldum.

Teknolojinin insan yaşamını kolaylaştırma kapasitesini büyüleyici ve heyecanlı bulurum.

Fütüristler Derneği Hakkında, 2005 yılında, sosyal ve teknolojik değişimlerin geleceği nasıl şekillendireceğine dair uzgörülerde bulunmak üzere multidisipliner çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. 1966’da ABD-Wahington’da kurulan World Future Society’nin Türkiye ucudur. Türkiye’deki kurucu üyeleri (alfabetik sıra); Alphan Manas, Faruk Eczacıbaşı, Işık Biren, İbrahim Kavrakoğlu, İrfan Sayar, Jan Nahum, Oguz Manas, Rıfat Sağlam, Ufuk Emekli, Uğur Yüce ve Yurtsan Atakan’dan oluşmaktadır.  Fütüristler Derneği,  sosyal ve pozitif bilimler açısından tüm disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar ve nasıl etkileyeceği, nelerin değişeceği ve dönüşeceğiyle ilgili görüşleri paylaşmak; iş yaşamı ve sosyal hayatı iyileştirmeye yönelik yöntemler geliştirmek üzere, nitelikli, etkin bilgilere ulaşılmasını, oluşmasını, yayılmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktadır. 2009 Şubat ayında Fütüristler Derneği başkanlığına Ufuk Tarhan seçilmiştir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri; Alper Alsan-Başkan Yardımcısı, Cem Tarık Yüksel, Murat Şahin, Mustafa Aykut, Müge Büyüktalaş, Refik Çağlayan, Ümit Özden, Dr. Serdar Savaş’tan oluşmaktadır. Kurucu Başkan Alphan Manas hizmetlerine Onursal Başkan olarak devam etmektedir. Fütüristler Derneği bünyesinde başkanlığını Boğaziçi Üniversitesi’nden Renin Canbolat’ın yaptığı, Gençlik Komitesi de bulunmaktadır. İlk Fütürizm Kulübü, derneği tüm faaliyetlerinde destekleyen ve sponsor olan Bahçeşehir Üniversitesi’nde kurulmuştur. Dernek 2008 de Türkiye’nin ilk Fütüristler Zirvesi’ni yaparak çağımızın Leonardo Da Vinci’si Jacque Fresco’yu ülkemize getirip, büyük yankı uyandırmıştır. Ekim 2009’da da ilk ve tek, sertifikalı Fütürizm Okulu’nu başlatacaktır. 2010 da yapılması planlanan ikinci Fütüristler Zirvesi’nde Ray Kurzweil üç boyutlu videokonferans ile konuşma yapacaktır. 2010 içinde start alması planlanan bir diğer önemli proje de Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun sponsorluğunda gerçekleşecek olan ‘’Tekno Kadın’’dır. Proje ile Blogger annelerin ve sanal ticaret yapan kadınların sayısının, etkinliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Fütüristler Derneği ayrıca  Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen ’Millenium Project’’ in Türkiye ucudur. Proje her yıl 15 global konuda gelecek durum endeksi yayınlamaktadır.

 


 

2-Futurist bakışı neden geleceğin tercih edilmesi gereken düşüncesi olarak görüyorsunuz?

Dünya küresel bir değişim, dönüşüm, hatta devrimsel bir süreç geçirmektedir.

Küresel finansal kriz, aslında yeni bir çağa geçişin, hatta sıçrayışın sancılarıdır.

Dünyanın çeşitli toplumlarında, bir taraftan endsütri ve bilgi devriminin (hatta tarım)

etkileri hala devam ederken,

öte yandan nano, genetik ve uzay teknolojilerinin tetiklediği ‘’sibernasyon’’ çağının belirleyicileri

ortaya çıkmaya başlamıştır.

Bu; sosyolojik, psikolojik, politik, ekonomik, ekolojik, teknolojik

gerilim ve karmaşa yaratmaktadır.

Durumu iyi anlamamız ve kontrol etmemiz için

yaşadığımız bu değişimlerin devrimsel bir süreç olduğunu söylemek yeterli olmamaktadır.

İnsanların olanı, biteni anlamlandırmaları ve

Olacakları şekillendirebilmesi için

yeni bir bakış açısına, yaklaşıma, bir omurgaya,

yeni bir platforma, kullanılabilir, etkin bilgi ve senaryolara ihtiyacı vardır.

İşte bu platform;  ‘’Fütürizm’’dir.

‘’Fütürist’’ bakış açısıdır.

 

Fütürizm; ‘’böyle gelmiş böyle gider’’ cilerle ‘’kıyamet’’ senaryoları arasında

sıkışan umutsuz ve kaygılı birey, kurum ve toplumlara

netleştirici, geliştirici ve yapıcı yöntemler, bilgililer sunarak,

sağlıklı bir gelecek oluşturulmasına 

yardımcı olmayı amaç edinmiştir.

 

3-İnternet ve internet yayıncılığı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Internet yayıncılığı diye ayrı bir kategori olmayacak, çünkü

her şey internetle yayılacak. 

Kademeli olarak, temel yayıncılılk ve bilgi paylaşım, tanıtım, iletişim ortamı haline gelecek.

Üç boyutlu ve holografik unsurların eklenmesiyle daha da gelişecek.

Internet artık elektrik, su, hava gibi hayatımızın ayrılmaz parçası olacak.

Her yerden erişilebilir, tam interaktif, mahremiyeti sıfırlayan

hali ile her türlü bilginin üretilip, dağıtılıp, tüketildiği mecra haline gelecek.

 
4-İnternet ve fütürizm ilişkisini nasıl görüyorsunuz?

Fütürizm evrensel bir platformdur. Omurgadır

Internet o platformun hissedilip, somutlaşmasını, gelişmesini

yayılmasını, paylaşımını sağlayan 6. duyumuzdur.

 

5-Zeitgeist hareketi hakkında ne düşünüyorsunuz ?


Farkındalık geliştirmek,  

fikir sıçramaları,yeni, farklı, yararlı, taze bakış açıları yaratması

açısından çok önemsiyorum ve gerekli buluyorum.

Ayrıca Adendum’da somut öneriler veren sevgili dostum Jacque Fresco olduğu için de

gururlanıyorum.

Bu tür çabalar, çalışmalar;

insanları yanlış sorulara doğru yanıt bulmaya çalışmaktan

doğru sorular sormaya yönlendiriyor. Daha çok yapılmalı.

 

6-Venüs Projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?


Kıymeti henüz tam anlaşılamamış, sonraki yıllarda;

‘’adamcağız kaç seneler önce yazmış, çizmiş, yapmış’ denecek türden

müthiş bir insanlık onuru, dahice bir eser, baş yapıt olarak görüyorum.

Tüm toplumsal liderlerin The Venüs Project’i okuması, okullarda ders kitabı yapması gerekir.

Fresco; Venüs Projesi’nde geleceğe dair olabilecekleri

Konuşmaların, söylemlerin, hayallerin ötesine taşımış,

somuta indirgemiş, çizmiş, yapmış ve anlamamızı sağlamıştır.


7-TFD dışında yaptığınız,yapmak istediğiniz projeleriniz var mı?

Var. Ancak TFD den bağımsız değil. Tekno Kadın Eğitim Merkezleri oluşturmak.

Tekno Kadın projesi çerçevesinde bunu yapabilirsem, blogger ve sanal ticaret yapan kadınları

Çığ gibi arttırabilirsem, dünyanın en mutlu insanlarından biri olacağım.


8-Benim sorularım bu kadar.Sizin eklemek istediğiniz,Türk internet kullanıcılarına vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Bu iletişim fırsatı için çok teşekkür ederim. Keyifli sorulardı.

İlave mesajım; Herkes Fütürizm Okulu’na katılsın. Detaylar'a dileyenler  http://www.m-gen.biz/duyuru001.asp  adresinden ulaşabilirler.


Bir önceki sohbet: Peter Joseph

A+ A-