Gecesi sümbül kokan,Türkçesi bülbül kokan..

Görünmezlerle sohbetler tüm hızıyla devam ediyor.

Sıradaki konuğum bir ihlsozluk.com sitesi yöneticisi.
Sözlük prensiplerine göre ismini vermek istemediği için onları takma isimlerinden tanıyabileceğinizi belirtmek isterim.
İşte yaptığımız o mini sohbet.

1-Merhaba öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz ?

Mechul-X Merhaba, Karadenizliyim, Siyasal Bilgiler okudum, 3 senelik memuriyet hayatımdan sonra istifa ettim şuanda özel bir kurumda çalışıyorum. Özel olarak edebiyatla ilgileniyorum, 1 yıllık evliyim.

 

Seyyar Gazali: Merhaba Buğra Bey.  Öncelikle ilginizden ötürü teşekkür ederiz. İhl Sözlük, temel anlamda, iki kurucu tarafından oluşturulmuş platform. Basına verdiğimiz demeç ve röportajlarda, isim kullanmak yerine, sözlükte kullandığım müstear isimleri veriyoruz. Bendeniz, sözlükte Seyyar Gazali ismiyle yazmakta olan üyeyim.  Halen bir üniversitede öğrenimimi sürdürmekte ve serbest çalışmaktayım. Yaklaşık dört aydır evliyim.

 

2-İnternet sizin için ne anlama gelmektedir?

 

Mechul-X: İnternet sanırım küreselleşme dediğimiz halk arasındaki tabir ile “tüm dünyanın küçük bir köye dönüşmesi”nin somut örneği, internet aslında gerçek dünyayı her geçen gün yutmaya devam eden sanal gerçeklik, sınırsız özgürlük söylemi ile insanları büyülemeye devam eden ve büyüdükçe acımasız bir deve dönüşen modern zaman oyuncağı. İnsanların nefisleri işin içine girdiği sürece internetin keşfi atom bombasının keşfinden daha tehlikesiz değil.

 

Seyyar Gazali: İnternet, çok genel klişelerden uzak durarak söylemek gerekirse, benim nezdimde, birey ile dünya arasındaki ilişkinin yatağını oluşturan bir teknoloji. Teknoloji demişken, salt bilimsel ve iletişimsel anlamıyla söylemiyorum bunu. Birey; ailesi ile, toplumu ile, inançları ile çok çeşitli şekillerde iletişim halinde. Örneğin, bir birey ailesini hem akşam evde görüyor, hem iç içe olduğu ortamlarda ailesinden izler bulmaya çalışıyor. Diğer yandan, hem toplum ile hem de inançları ile sosyal anlamda ilişki kurmak istiyor, hem de yalnızken bu noktada eksik kalmamak istiyor. İnternet, bireyin ulaşmak istediği noktaya, birlikteliğini sürdürmek istediği alanlara erişimini sağlıyor bu minvalde. Örneğin, Messenger kullananlar bilirler, Windows Messenger hizmetinin standart olarak sunduğu gruplardan birisi de ‘Aile’ başlıklı gruptur. Çünkü insanlar, aile ile birlikte değilken de bulundukları ortamda ailelerini görebilmek, erişebilmek istiyorlar. Yahut bir şekilde merak ettikleri toplumsal bir meseleyi anlayabilmek, tartışabilmek istiyorlar. Bu noktada, insan isteklerine, arzularına göre kurgulanmış bir ihtiyaç olarak anlayabiliriz interneti. Tabi kim tarafından kurgulandığı önemli olmakla birlikte, günümüz itibariyle artık ilk kurgulayanın dahi hayalindeki sınırları çoktan aşmış durumdayız.

 

 

3-Türk internetinin gelişmesi önünde bir engel var mıdır? Türk internetinin gelişmesi için profesyonel ve sıradan kullanıcılar sizce neler yapmalıdır?

 

Mechul-X: Engeller muhakkak vardır. Çünkü türk internet kullanıcısı interneti maalesef bilgi için kullanmamaktadır. İnternet hala magazinsel şeyler için malzeme edilmektedir. Hala kamu kurumlarında çalışan milyonlarca insan “gov.tr”  uzantılı siteler hariç başka sitelere girememektedirler. İnternet hizmetinin en pahalı olduğu ülkelerden birisi maalesef türkiye’dir. Öte yandan youtube gibi dünyanın en büyük video paylaşım sitesi mahkeme kararıyla kapalıdır. Bu ülkede bir dernek google arama motorunun kapatılması için başvuru yapmıştır. Yani tam olarak internet kültürü oturmuş değildir. Türk haklı interneti verimli kullanamamaktadır. Şirketlerin web sitesi oluşturması yönünde kanun çıkmasa şirketlerin bile kendi web sitelerini yapacakları yoktu. Yani devletin internet konusundaki girişimleri ile bir şeyler ancak olabiliyor. Bu ülke de oyun sitelerinin, çöpçatan sitelerinin, porno sitelerinin girişleri ortadadır.

 

Seyyar Gazali:  Türk internetinin gelişmesinin önünde birkaç ciddi engel var aslında. Bunlardan ilki, internette hizmet sunanların ve hizmet alanların, belirli bir ahlak temelinde buluşamamaları. Mutlak bir ittifak olması elbette mümkün değil ama ‘ahlakı’ olmayan bir internet, özellikle internete daha bağımlı olan yeni nesil için saatli bir bomba gibi. Faraza, müstehcenlik sınırını geçen siteler için, internet hizmeti sunanların ve alanların ahlaki bir karşıtlığı olmadığı sürece, internet gittikçe müstehcenleşecek. Reklam hizmeti sunanlar, sadece kar kaygısıyla, evrensel ahlaka aykırı yayın yapan sitelere müsaade ettikçe, internetteki ‘muzır’ yayınlar hayatlarımızın daha da içine gelecek. Dolayısıyla, bu süreç aynı şekilde devam ederse, belirli bir süre sonra, artık çocuklarımıza keyifli bir şekilde bir web sayfası gösteremeyebiliriz. Düşünsenize, bir haber sitesinde, bir oyun sitesinde müstehcen içerikli bir sitenin reklâmının çıktığını.

 

Türk internetinin gelişime engel teşkil eden ikinci bir husus ise, bu konuda temel bir hukuki dayanağın henüz tam olarak oluşturulmamış olması ya da uygulanamıyor olması. Her ne kadar bilişim ve internet alanında çıkartılan yasalar olsa, bu yasaların çerçevesi, öyle zannediyorum ki sürekli büyüyen internet hizmetinin ağırlığını taşıyabilecek ölçekte değil.

 

Türk internetinin gelişmesi için, profesyonel ve sıradan kullanıcılara düşen çeşitli sorumluluklar sayılabilir. Ancak temel anlamda profesyoneller için şunu ifade edebiliriz: Salt internet alanına yönelmiş bir Ar-Ge çalışmasına ciddi mahiyette ihtiyaç var. Özgün yazılımların üretilmesi, özgün tasarımların ortaya konulması, özgün ve ciddi internet fikirlerinin projelendirilmesi, projelerin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi. Ayrıca, profesyonel kullanıcılar, bir şekilde internetin de televizyon gibi aileler tarafından takip edilebilir olması ve internet kullanım bilincinin gelişmesi için gayret göstermeliler. Örneğin, küfürsüz ve hakaretsiz bir internet olması, öyle sanıyorum ki hayal değil.

 

Sıradan kullanıcılar ise, internet alanında pek çok şey yapabilirler, ancak en kritik nokta tepkisiz kalmamaları. İnternet hizmeti karşısında pasif kalınmaması elzem.  Her birey kendisince eksik ya da yanlış görünen noktaları tespit etmeli ve bu tespitlerini hem muhatabıyla hem de kamuoyuyla paylaşmalı. Çünkü, ancak bu şekilde aktif bir kullanıcı olarak, istediği internetin gelişimine katkıda bulunmuş olur. Televizyon ile internet arasındaki fark sanıyorum bu zaten. Televizyondaki, gazetedeki, radyodaki haberlere muhatabının yorum ve görüş iletmesi mümkün değil. Ancak internet kullanıcısı, internette kendisine sunulan içeriğe doğrudan müdahale edebilmek, görüş ve önerisini anında iletebilmek imkânına sahip. Bu imkânı, sonuna kadar kullanmalı internet kullanıcısı. Öte yandan, internette kendisine ait bir içerik ve arşiv oluşturmasında fayda var. Zira, bugün oluşturulan blogların, bundan yüz yıl sonra tarihi birer kaynak değeri taşıyacağını düşünüyorum ben.  Eğer, dünyadaki teknoloji geri gitmez yahut dünyanın sonu gelmezse, insanlar bugünleri, bugün bizim yazdıklarımızdan okuyacak, değerlendirecekler. Bu anlamda, blog yazmalarını, mümkün olan bütün platformlarda tecrübelerini paylaşmalarını öneriyorum internet kullanıcılarına.

 

4-Sitenizin özel bir misyonu var mıdır? Neden 'ihlsozluk.com' kelimesini kullandınız? Sitenizin kullanıcıları nasıl bir kitleden oluşmaktadır?

 

Seyyar Gazali: Sitemize, özel ve gizli bir misyon yüklemiş değiliz doğrusunu isterseniz. ‘Özel’ kelimesini, ‘Bize has’ anlamında kullandıysanız eğer, evet bizim ihl sözlüğe yüklediğimiz özel bir misyon var. İhl Sözlük, internetin diğer alanları için de düşündüğümüz, ‘temiz ve aileler tarafından takip edilebilen internet’ düşüncemizin, vücut bulmuş hali. Kimseye hakaret ettirmemek, kimseye küfrettirmemek ve düzeyli bilgi-fikir paylaşımı platformu oluşturmak bu anlamda, İhl Sözlük için, bir misyondur. Özellikle sözlükler içerisinde, küfür ve hakarete müsaade etmeme noktasında, bizim taşıdığımız hassasiyetleri taşıyan çok fazla site yok.

 

ihlsozluk.com, domainin kullanılmasına gelince de şunu söyleyebilirim, bu domain esasen benim değil, mechul-x’in fikridir. Ancak, sanıyorum ki ihlsozluk.com, Türkiye’nin son on beş yılına müessir olan ve gençliğin görünmeyen kitlesini kucaklayan bir domain. Türkiye’de, yazan-çizen-okuyan gençlerin içerisinde çok ciddi mahiyette ‘imam-hatip lisesi’ ruhu taşıyan genç var. Dikkat ediniz, imam-hatip mezunu demiyorum, ‘imam-hatip ruhu’ diyorum. Çünkü, özellikle dindar bir yaşam tarzı geliştiren gençler, toplumda ciddi bir ağırlık teşkil etmekte. Bu insanların da kendilerini ifade etmeye en az dindar olmayanlar kadar hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden, bu ülkenin ötelenmiş gençliğini, gençlerini kucaklayan böylesi bir isimle yayın yapıyoruz.

Kullanıcı kitlemize gelince, tahmin edersiniz ki, İhl Sözlük de diğer sözlükler gibi mümkün olduğunca açık bir platform oluşturmaya gayret ediyor. Sözlüğümüzde, abartmıyorum, her siyasi ve dini görüşten insan var. Hristiyan, Yahudi,Müslüman yazarlarımız var. İslamcı, ülkücü, solcu yazarlarımız var. Öte yandan, salt bilgi paylaşmak isteyen ve kendisini yukarıda saydığım görüşlerin ve inançların hiçbirisine ait saymayanlar var. Daha önemlisi ateist yazarlar var. Hatta sanılanın aksine, ciddi anlamda Kemalist yazarımız da var. Henüz Ergenekon’a mensup bir yazar göremedik üstadlarımız arasında. Bunun dışında, sözlüğün küçük bir Türkiye olduğunu söylemek mümkün. Yeri gelmişken, dürüstçe ifade edelim, sözlüğümüz üstadları içerisinde çoğunluğu dindarlar oluşturmakta.

 5-İnternette ki sözlük kültürünün önemi sizce nedir? sözlükleri nasıl görmeliyiz? Amatör internet kullanıcılarını için sözlük kültürünün önemi nedir.Ayrıca ihlsozluk.com'u diğer sözlüklerden farklı kılan bir nokta var mıdır?

 Mechul-x:  İnteraktif sözlükler, paylaşım temelli sözlüklerdir, aslolan düşünce ve duyguların paylaşımıdır, modern çağda yeni çıkan teknik kavramlar, dil ve kültürler arası etkileşimler, eski kelimelere yeni anlamlar yüklemiş, bununla da kalmamış, hızla çoğalan internet ve tv medyacılığı gündemin her an değişmesine sebeb olmuştur, mevcut gündem haberi üzerinde çok konuşulmadan bir başka haber ile gündem değiştirilmektedir. Siz hüzünlü bir haber ile duygulanırken, arkasından gelen bir magazin haberi ya da komik bir haber sizi güldürebilmektedir hal böyleyken gündemin asıl meselelerini henüz siz arkadaş, , dost ile konuşmadan o konu hakkında kanaatiniz oluşmadan o kavram gündemden kalkmaktadır. Bu hızlı ilerleyen bilgi kirliği ve gündeme dahil olamama hissi, insanların olaylar karşısında dahil olamaması hatta söyleyecek sözünü bir öneminin kalmamasını doğurmaktadır. Bu noktada modern birey sadece gündemin izleyici olmaktadır. İşte interaktif sözlüklerde, gündemi an ve an takip eden yüzlerce yazarlar (üstadlar) sayesinde bu kavramlar konuşulmakta ve gündemin bir parçasından tutma beyin jimnastiği yapma adına konular geri de dönülerek konuşulmaktadır. İnteraktif sözlükler ile bir araya gelme ihtimali gerçek hayat’ta çok az olan farklı grup ve ideolojilerden insanlar da sağlıklı tartışma ortamı oluşturup kendi doğrularını paylaşma imkânı bulmaktadır.

Diğer sözlüklere yapacağımız eleştiriler ihl sözlük ü kurulma nedenleridir aynı zamanda, en başta Türkiye cumhuriyeti kanunlarına uyma noktasında gösterilen hassasiyetin, insanların kutsal değerlerine karşı gösterilmemesi. Sözlük ortamların alabildiğine argo ve küfür içermesi, cinsellik kavramlarının suyunun çıkarılması, sadece bir rahatlama mekanı gibi düşünülmesi, aklına gelen her şeyin yazılması, düşünce süzgecinden geçirilmeden salim bir kafa ile düşüncelerin ortaya konmaması, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan kullanıcıların sözlükleri istila etmesi. Çok fazla yalan bilgi içermesi, provokasyon için kullanılması, imla kurallarına dikkat edilmemesi gibi konular sayılabilir.

 Seyyar Gazali İnteraktif sözlükler, ekşi sözlüğün kuruluşundan bu yana, Türkiye’de internete has bir renk olarak varlığını koruyor. Diğer ülkelerde, bizim anladığımız manada bir ‘serbest sözlük’ kültürü gelişmiş değil. Bence bu kültürün önemi, bilginin birikimini hızlandırması ve fikirlerin özgürce, düzeyli bir biçimde ifade edilebilmesine imkân sağlaması. Forum ve sözlük arasındaki temel fark da bu seviyedir zaten. Forum, seviye kaygısının taşınmadığı bir karmaşa sistemdir, sözlük ise bilginin arşivlendiği ve düzenli bir şekilde sunulabildiği bir platform oluşturur. Sözlükler bu yönleriyle önemli. Ancak, biz sözlükleri değerlendirirken, ciddi anlamda dikkatli davranmalı ve gördüğümüz bilgileri tashih etme yoluna gitmeliyiz. Zira, hiçbir sözlük, doğru bilgi sunduğu iddiasında değil. İhl Sözlüğü diğerlerinden ayıran en büyük fark, bir ahlak söylemini de bünyesinde taşımasıdır. Ahlaksız bir paylaşım ve bilgi birikiminin yerine, küfürsüz, ailece okunabilecek bir sözlük oluşturma projesinin ismidir zaten İhl Sözlük. Ayrıca, hiç kimsenin inancına hakaret ettirmemek en büyük kırmızı çizgimiz olduğu için, kullanıcılarımız inançlarına yönelmiş bir aşağılama ile karşılaşmıyorlar.

 6-Sitenize yurtdışı girişleri oluyor mu? Türklerden sonra en çok sitenizi tercih eden kullanıcılar hangi ülkeden geliyor?

 Seyyar Gazali: Evet, Türkiye dışından ciddi bir trafik alıyoruz özellikle, Avusturya, Almanya, Amerika, Hollanda, sudan, iran, İsviçre, Fransa gibi ülkelerden yoğun şekilde kullanıcı geliyor. Ayrıca, geçtiğimiz ay itibariyle söylüyorum, 72 ülkeden İhl Sözlük ziyaretçi almıştır.

 7-Sitenizi globalleştirmek ve farklı dilleri konuşan insanların yararlanabileceği bir arayüze kavuşturmak gibi bir çalışmanız veya geleceğe dönük düşünceniz var mı?

 Seyyar Gazali: Doğrusu çok dilli bir sözlük arayüzü oluşturmak, hep aklımızda olan bir husus. Ancak, pratik olarak henüz altından kalkabileceğimiz bir planlama yapabilmiş değiliz.

 8-ihlsozluk.com dışında yaptığınız, yapmak istediğiniz projeler var mı, varsa nelerdir?

 Seyyar Gazali: Şu anda tüm emeğimizi İhl Sözlük için harcıyoruz, ihl sözlük’ün daha başarılı olması ve gerçekten internet camiasındaki yerini sağlamlaştırması noktasında yan internet çalışmalarımız muhakkak olacaktır.

 9-Benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz, Türk internet kullanıcılarına vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

 Mechul-X: Türk internet kullanıcılarına sizin aracılığınızla şunları söylemek isterim; öncelikle bilinçli internet kullanıcısı olsunlar kendilerini sadece “tık” olarak gören, “hit” için omurgasız, ilkesiz yayın yapan sitelerden uzak dursunlar, interneti bilgi amaçlı kullanma yolunda ısrarcı olsunlar, kapitalizmin öngördüğü sürekli tüketen insan modelinin aksine sürekli üretsinler, kişisel veya kurumsal internet sitelerinde aktif görev alarak, internetin niteliğinin artması noktasında emek harcasınlar.

 Seyyar Gazali: Yukarıda ifade etmiştim, temiz bir interneti, kullanıcıların ısrarı inşa edecek. Bu noktada, ailecek kullanabilecekleri bir internet için ısrarcı olmalılar ve temiz şekilde internet hizmeti sunanları desteklemeliler.

Bir önceki sohbet: Lafmacun.org

A+ A-