Gelen ağam, giden paşam

Değerli Düşünür Dostlarım,

Bilirsiniz bizim kültürümüzde çok anlamlı deyimlerimiz ve atasözlerimiz vardır. Bu gün yapılan AKP Olağanüstü Kongresini izlerken görebildiğim genel manzara bunlardan çok ilginç iki tanesini aklıma getirdi.

Birincisi ; " Gelen Ağam Giden Paşam " deyiminin anlamı  "Benim için kişiler hiç farketmez başa geçen ,güç ve yetkiyi elinde bulunduran kimse onu sayarım, ona itaat ederim"

İkincisi ; " Mühür Kimde ise Süleyman O dur " Şeklindeki atasözümüzün anlamı ise " İnsanın sözü ve buyruğunu geçerli kılan, kendisinde bulunan yetkidir. Yetki, basit bir sözü bile etkili kılar. Bir işte kime yetki verilmişse baş odur. Söz onda biter. Onun buyruğu geçer."

Ne alakası var derseniz eğer ? Ben de size 

" yeni Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım'ı ayakta alkışlayanlar, sevgi ve saygılarını sunanlar, selfie ( özçekim) fotoğraf çektirmek ve kucaklaşmak için sıraya girenler bundan sadece bir kaç hafta evvel Davutoğlu Hoca'ya bağlılıklarını,saygılarını ve sadakatlerini arz etmek için kuyrukta bekliyenler ile ayni insanlardı da " ondan derim..

Sevgili okurlar,

TBMM , asil ve necip milletimizin tüm karekteristik özelliklerini yansıtan küçük bir model topluluktur. Sosyal antropolojik özelliğimizdir sorumluluk almaya pek hevesli değilizdir ama güce ve güçlüye yakın durmayı ve bu güçten beslenmeyi severiz..Çıkarlarımıza etkisi olabilecek ve Lider bellediklerimizi bir anda baştacı eder , omuzlara alırız . Etkisi ve yetkisi bir şekilde tükendiği yani  "son kullanma tarihi dolduğu" anda yine bir anda yere çalarız.. Malzeme bu, toprak bu, iklim bu, sistem bu, örf adet bu.. Dolayısı ile AKP delegelerinin Ağam ve Paşam dediklerine pek şaşmamak gerekir.

Davutoğlu'nun , arzı veda pardon vefa konuşmasında kaç defa " Allah " dediğini saymak istedim ama başaramadım. Cenaze namazı sonrası imamın cemaatten helallik istemesi gibi delegelerden defalarca haklarını helal etmelerini istedi ve kuvvetle muhtemel cuma vaazinden daha fazla  "Allah " dedi. Ülkemizdeki siyasetin durumu budur. Allah kabul etsin. Kendisine bundan sonraki yaşantısında sağlık ve huzur dileriz.

Yeni Genelbaşkan Binali Bey, 

Kongrede yaptığı ilk konuşmasının ilk paragrafında CB Erdoğan'a bağlılığını, hürmetlerini ve hayranlığını vurgulayarak konuya en başından açıklık getirdi ve klişe eleştirilerin önünü kesmiş oldu. "Davan davamızdır, sevdan sevdamızdır ve yolun yolumuzdur " diyerek CB na sadakat ve biat yeminini en baştan ediverdi. Hal böyle iken muhalefet partilerinin artık kesinlikle farklı bir retorik geliştirmeleri ve CB nın anayasal yetkilerini aşarak Başbakanın görev ve sorumluluklarına müdahil olmasını eleştirmekten vazgeçmeleri gerekir. 

Zira ortada zaten fiili bir durum vardır ve bunun yasal hale getirilmesinin yolları aranmaktadır. 

CB Erdoğan AKP nin yeni Genel Başkanı Yıldırım'a yıldırım hızı ile 65. Hükümeti kurma görevini verdi . Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. 

Yeni Başbakana bu yolda başarılar dilerim. 

Değerli Düşünürler,

AKP Olağanüstü Kongresini özetle değerlendirmek gerekirse şu kadarını belirtebilirim ki ; bu kongre yeni Genel Başkanın , MKYK-MYK ( parti yönetim kadrolarının ) ve Başbakanın tesçilinden ziyade muhterem Reis'in AKP nin yegane lideri, ita amiri, tek başına ve nihai karar vericisi olduğunun ,tabiatı ile şimdilik partili CB döneminin fiilen başladığinın ama ilk fırsatta Başkanlık sisteminin hayata geçirileceğinin ilanıdır. Hayırlı olsun güzel ülkem yaklaşık bir asırlık Cumhuriyet kazanımlarından, çoğulcu demokrasi deneyimlerinden cayarak tüm kaderini ve geleceğini bir fani adem oğlunun iki dudağı arasına ve ellerine bıraktın. Emeği geçenlere, muhalafet partileri başta olmak üzere bu konjonktürün yaratılmasında katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etmek boynumuzun borcudur.

Saygılarımla

Serdar Durat

Stratejist