Gıda ürünlerinde fahiş fiyat denetimleri

Vatandaşların, tüketicilerin yoğun tepki ve mağduriyetlerine neden olan gıda ürünlerindeki fahiş fiyat uygulamaları sonrası başlatılan denetimleri, yerinde ve yararlı buluyoruz. Bu açıdan, konuya hassasiyet gösterenler ile denetimlere katılan kamu görevlilerine teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Ancak, geçmişte yaşadığımız benzer uygulamalarda, bu tür denetimlerin piyasalarda geçici bir caydırıcılık ya da fiyatlar üzerinde geçici bir etki sağladığı görülmüştür.

Gıda ürünleri fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla, üreticiden tüketiciye kadar tüm kesimlerin menfaatlerinin korunması ve üretimden tüketime kadar tüm aşamaların iyi planlanarak, kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla;

1-Denetimlerin sürekli hale getirilmesi,
2-Üretimin planlanması ve teşvik edilmesi,
3-Üretim sonrası dağıtım ve satış kanallarının doğru belirlenmesi,
4-Aracılar azaltılarak, üretilen ürünlerinin tüketicilere doğrudan veya en kısa yollardan ulaşımının sağlanması,
5-Üretim, nakliye, depolama gibi aşamalardaki vergi ve benzeri yüklerin azaltılarak, gıda ürünlerindeki maliyetlerin en aza indirilmesi,
6-En önemlisi hem üretici hem de tüketiciyi koruyucu kalıcı çözümler getirilmesi,
Sağlanmalıdır.
Aksi halde, denetimler sonrası yine herkes bildiğini okumaya devam edecektir. Ayrıca, gıda ürünlerinin üretim ve satışında, önce kendi vatandaşlarımızın sağlığı ve ekonomik çıkarlarının ön planda olması anlayışı benimsenerek, bu yönde uzun vadeli politikalar oluşturulmalıdır.
Kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunmak istiyoruz.28.01.2021

Levent KÜÇÜK
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği (TÜDER)

instagram.com/leventkucuk1
twitter.com/27Ekim
linkedin.com/in/levent-küçük-51541a58/

LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek
Lisansını tamamladı.
levent küçük

1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.
26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,
bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.