Hiç şık olmadı Kemal Bey

Değerli düşünür dostlarım,
Cumhurbaşkanı çatı adayı olarak seçilen ve CHP-MHP uzlaşısı ile kamu oyuna sunulan Sn. Ekmelleddin İhsanoğlu başta CHP tabanında olmak üzere toplumun bir kesiminde tedirginlik yarattı. Birey olarak ağırbaşlı,beyefendi , vakur ve çelebi bir profil çizen İhsanoğlunun epeyce sağ tandanslı, siyasal islama yakın duruşu, sol zihniyete, Atatürk ilkelerine ve cumhuriyet değerlerine görece mesafeli bir gönül dünyasına sahip olduğuna dair kaygılar henüz tam anlamı ile giderilememiştir.

Bu kapsamda İhsanoğlu da, Atatürk sevgi ve saygısını vurgulamak ihtiyacını hissetmiş ve Atatürk'ümüzü George Washington ile Napolyon'a benzetme ölçeğini kullanarak  mukayese etmek talihsizliğine düşmüştür. Sn.Kılıçtaroğlu da bu yakaşımı canlı televizyon yayınında desteklemiş, bu talihsiz sözleri Adayının  Atatürk sevgisi ve saygısının ispatı olarak gördüğünü belirtmiştir. Ayrıca ayni yayında bir soru üzerine CHP den ikinci bir aday gösterilmesine izin vermeyeceğini ifade etmiştir.

Sevgili okurlar                                                     Her iki beyanatı da hiç şık olmamış ve sn. Kılıçtaroğlu'nun demokratik kimliğine ve ortak akıl temelli yönetim stratejisine yakışmamıştır.
Öte yandan CHP nin konsensusu ile seçilmediği aşikar olan çatı adayını ''tanıyınca seversiniz '' mantığı ile CHP sempatizanı ve gönüldaşı kitlelere empoze etmek korkarım pek uygun olmamıştır. Temelinde sadece Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasını engellemek yatan ama CHP nin diğer ilkelerini ve değerlerini yok sayan bu yaklaşım Kemal Bey'in tabiri ile yalnız risk almak değil ayni zamanda başka nüfuz odaklarının baskılarına teslim olmaktır.

Bu asil millet inanmadan, yeterince güvenmeden '' Sıtma ölümden evla dır'' kaderciliği ile oy vermek zorunda bırakılmayı hiç hak etmiyor  .
Keşke cumhur'a önceden bir kaç aday sunulup basit bir ön seçim anketi yapılsaydı.
Kimbilir belki de  şimdi alternatifsizlikten/çaresizlikten oy vereceğimiz İhsanoğlu' na seve seve oy verirdik. Böylece Cumhurbaşkanınını halkın seçmesi salt retorik olmaktan çıkıp daha gerçeklik kazanabilirdi .

Saygılarımla
Serdar Durat
Stratejist