Hukuk Devletinde Yamyam Edebiyatı Olmaz

Değerli düşünür dostlarım,

Sayın Başbakanın son günlerde diline pelesenk ettiği ''Yedirtmem'' tabiri gittikçe popüler bir hal almaya başladı. Özellikle MİT müsteşarı Hakan Fidan ve Adana valisi Hüseyin Avni Coş için adeta kurtlar sofrasından kurban kurtarırcasına bu tabiri ısrarla ve üstüne basa basa kullanmıştır. Hukukun sosyal hayatı , kamusal düzeni ve beşeri ilişkileri belirleyen hakim disiplin olduğu ülkelerde ,bürokrasi yöneticilerinin görev tanımları, yetkileri ve sorumlulukları somut olarak tespit ve tescil edilmiştir.

Bu kapsamda amir memur ilişkileri, raporlama usülleri , denetleme, cezalandırma ve ödüllendirme süreçleri hiyerarşik bir yapı altında kurallara bağlanmıştır.

Tabiatı ile bu makamları işgal eden bürokratların görevlerine müteallik ihmalleri, yanlışları, yetki aşımları gibi hataları söz konusu olduğunda uygulanacak müeyyidelere ilişkin usüller de bellidir. Kişiden kişiye değişmez bu usüller.

 Benzer suçlar/kabahatler/hatalar için standart işlemler yürütülür, adamına göre farklı cezalar, yaptırımlar söz konusu olamaz.

Sevgili okurlar,

Hal böyle iken Başbakanın idari ve/veya adli soruşturma açılmasını dahi beklemeden
Ben müsteşarımı, valimi kimseye yedirtmem şeklinde açıklama yapması yukarıda belirtilen tüm hukuk egemen usülerin uygulanabilmesinin , sistemin doğal mecrasında işleyebilmesinin önünü kesmektedir. Zira mevcut siyasi konjonktür ve ülkeyi yöneten iktidar iklimi sayın Erdoğan'ı her sözü kanunmuşçasına tekleştiren karizmatik lider konumuna taşımıştır. Başbakan'ın fikrine ve düşüncesine aykırı bir davranışta/beyanatta bulunmak hukuki ve yasal dahi olsa büyük cesaret ve bedel ödemeye hazır olmayı gerektirmektedir.

Değerli düşünürler, Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik,sosyal bir hukuk devleti ise bu tarz bireysel sahiplenmelere ve kol kanat germelere ne gerek vardır .

Hem nedir Allahaşkına bu anlayış? Bu nasıl bir retoriktir ? Kanunlar ve yönetmelikler hilafına kim kimi nasıl yiyebilir ? kim kimi nasıl kime yedirtmez anlaması da anlatması da pek kolay değil. Hukuk evrensel bir sosyal disiplin olup kişilere ve liderlerin koruma kollama içgüdülerine, tercih ettikleri kadrolarını himaye etme arzularına göre işleyemez.

Saygılarımla

Serdar Durat
Stratejist