İkinci el araç satışlarında kısıtlama

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük yazdı: İkinci el araç satışlarında kısıtlama

16.08.2022 tarih ve 31925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince, 16.08.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, yönetmeliğe geçici madde eklenmiştir. Eklenen geçici madde hükümleri gereğince;

1-İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

2-İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmaz denilmektedir.

-Söz konusu geçici madde düzenlemesi “İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler” için getirilmiş bir uygulamadır. İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal etmeyen sade vatandaşlar için bir kısıtlama söz konusu değildir.

-Uygulama, 01.07.2023 tarihine kadar devam edecek süreli bir uygulamadır. Bakanlık bu süreyi altı aya kadar uzatabilecektir.

-Uygulama kapsamına otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlama ve satışı girmekte olup, bu taşıtların ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe pazarlama ve satışı doğrudan ve dolaylı olarak 01.07.2023 tarihine kadar yapılamayacaktır. Getirilen kısıtlamayla, pazarlama ve satış için ilk tescilden itibaren altı ay ve altı bin kilometre süre ve kullanma şartı getirilmiştir.

Derneğimize ulaşan tüketiciler, otomobil satın alırken piyasada sıfır otomobil bulmakta güçlük çektiklerini, bazı bayilerde ise ilan edilen liste fiyatından daha yüksek fiyatla teklif sunulduğunu belirterek, şikâyetlerini dile getirmişlerdir. Otomobil piyasalarındaki spekülatif satışlar ile fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamanın, vatandaşlarımız, otomotiv sektörü ve ülke ekonomisi açısından yararlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyoruz. 16.08.2022
Levent KÜÇÜK
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği (TÜDER)

Diğer Yazıları