İkna sanatı

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun çatı dayı olarak gündeme gelmesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Misal, CHP'den bazı isimler sağ kesimden oy almak adına bu yola başvurulduğunu; dolayısıyla, kendisine tepki gösterilmemesi gerektiğini savunmaya başladı. Sosyal demokratların kısıtlı tabanları dışına açılmalarının ancak böyle gerçekleşebileceği, Ak Parti'nin de benzer şekilde iktidara geldiği sıklıkla telaffuz edilir oldu.

Sormak isterim; Ak Parti'nin izlediği yöntem gerçekten bugünkü CHP'nin yaptıklarıyla benzeşiyor muydu? Başbakan Erdoğan partiyi kurduğu ilk günlerde merkeze yaklaşma hedefini teşkilatın önüne koymakla yetinmedi; tabanı bu fikre ikna etmek adına samimiyetle çaba gösterdi. Hemen ardından, dindar bir yaşam sürmek noktasında anlaşamadığı diğer ideolojilerle başka ortak noktalar bulup bulamayacağını araştırmaya koyuldu. Toplumun geniş kesimi kriz dolayısıyla bunalmış olduğundan, ekonomiyi istikrara kavuşturacak kadroyu, -hangi görüşten gelirse gelsin- benimsemeye hazırdı. İktidar koltuğuna oturduğunda öncelikle bu kısmı ele aldı ve geçmişinde farklı görüşlere  hizmet etmiş birçok kişinin desteğini kazandı. İkinci gündem konusu; militarizmle mücadeleydi. Sadece 28 Şubat dönemini masaya yatırmadı.12 Eylül başta olmak üzere söz konusu anlayışın mağdur ettiği her kesime hitaben söylem ve politikalar geliştirdi. Neticede; birçok sol görüşlü aydını yanına çekti, hatta anayasa referandumunda evet seçeneği için çalışmalarını sağladı. (Bugün onları 'yetmez ama evet'çiler şeklinde tanımlıyoruz.) Son olarak,çözüm süreci gündeme geldi ve söz konusu çerçevede atılan adımlar vesilesiyle birçok Kürt vatandaşın hem açık desteğini hem de oyunu hanesine yazdırdı.

Buna mukabil, karşıt görüşlerden transfer edilen isimler, en fazla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ödüllendirildi. Dış ilişkiler, ekonomi ya da Büyükşehir'lerin belediye başkanlıkları gibi daha fazla insiyatif içeren makamlar Milli Görüş kökenli kurmaylarla merkez sağın Milli Görüşe yakın politikacıları arasında paylaştırılmayı her daim sürdürdü. Başka bir deyişle; Erdoğan, farklı ideolojilerin yetiştirdiği insanları tabanının karşısına 'aday' olarak çıkarmadı. Bilakis, ittifak halinde olduğu kesimleri, kendi kulvarından siyasetçilere mühür basmaya ikna etti. 'Dışa açılma' projesinin parti tabanında büyük rahatsızlıklara yol açmaması da bu yüzden değil miydi?

Gelgelelim CHP ve MHP'nin izlediği yola; halihazırda masabaşı pazarlıklarla geliştirilmiş çatı ittifakı, tabanın hazmettiği bir proje haline hiçbir zaman dönüşmedi. Yerel seçim öncesi CHP'nin  Birleştirici Güç' sloganıyla düzenlediği mitingler bu durumun en güncel örneklerini teşkil etti. Ak Parti'ye muhalif muhafazakar grupların davet edildiği bu etkinliklerde CHP mensupları, başı örtülülere yönelik ötekileştirici ifadeler kullandı ve onların katıldığı her etkinliğe karşı üstü kapalı bir direniş uygulandı. Söz konusu tepkinin başlıca sebebi; sosyal demokratların sağ kökenli adaylara mahkum edilmesiyle doğrudan ilişkili olduğunu kabul etmek gerek. Nitekim, yıllar yılı tedirginlikle izledikleri dindar kesimden bir ismi, cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla karşılarında bulmanın agresifliğe yol açmayacağını düşünmek hayale karşılık gelir.

Neticede, 'Çatıya  bu parti de katıldı! Şu parti de dahil olacağını açıkladı!' diye başlayan haberleri takip etmeyi çok önceden bıraktım. Biliyorum ki bahsi geçen partilerin tabanları başka bir adres tarafından fethedileli epey oldu. Diğer yandan, merak ediyorum; muhalefet liderleri siyasetin ikna becerisi gerektirdiğini akıllarına getirecekler mi? O beceriyi partilerin tavan isimleriyle vesayetçi ittifaklar kurmak yerine halkın iradesini arkalarına almak adına kullanacaklar mı? Bir tabanları olduğunu gün gelip hatırlayacaklar mı?