İnsanlık İçin Küresel Tehdit Değerlendirmesi

Değerli Düşünür Dostlarım,

Ülkemizde yönetim yetkisini ellerinde bulunduranlar ve yakın paydaşları o kadar çok konuşuyorlar, akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan yerli yersiz o kadar çok sözler sarf ediyorlar ki yapay gündemimiz hiç sakinleşemiyor.

Bizler de ister istemez bu sözleri eleştirmek ve işin esasına yönelik olarak toplumda geniş tabanlı bir farkındalık yaratmak çabasına giriyor ve yazılarımızın konuları itibarı ile istemeden de olsa bu rüzgara kapılıyor, birilerinin iki dudak arasına sıkışıp kalıyoruz .

Doğrusunu isterseniz asıl hevesim ve gayretim asla bu değil.

Siz saygıdeğer okuyuculara yeni bilgiler, ülkemizi de ilgilendiren küresel gerçeklere dönük tespitler, basit ve yalın analizler, sorun stoklarımızda çözüm için sıra bekleyen yığınla ulusal dertlerimizin dermanına dönük öneriler, yeni fikirler, farklı paradigmalar ve stratejiler sunmak.

Hal böyle olunca bu hafta ;

- CB Erdoğan'nın Merkez Bankasına faizleri düşürmesi için verdiği talimata,
ve bu gün Bakanlar Kuruluna Başkanlık etmesine,

- Aslında lale uzmanı olduğu anlaşılan MV Hanımefendinin Cumhuriyet tarihimizi Osmanlı Saltanat döneminin reklam arası olarak yaptığı talihsiz benzetmesine,

- Diyanet İşleri Başkanının acıları ve kayıpları nicelik bazında yarıştırmasına ,

- Başbakan Davutoğlu'nun Paris'teki özgürlük yürüyüşünde görmüş olduğu "hüsnü kabül " sonrası yurda dönüşünde AKP il kongrelerindeki ikircikli beyanatlarına cevap vermek gelmedi içimden.

Dünya için ciddi anlamı ve önemi olan bir rapordan bahsetmek istiyorum sizlere. Dünya Ekonomik Forumu yıllık değerlendirme raporunda gelecek on yıl süre içinde tüm dünyanın karşılacağı en büyük tehlikeler belirlenmiş.

Dünyanın farklı ülkelerinden iş aleminden, akademisyenlerden, devlet görevlilerinden ve sivil toplum örgütlerinden yaklaşık 900 uzmanın görüşlerinden yararlanılarak hazırlanan bu risk analizine göre önümüzdeki on yıl için en çok korkmamız gereken sorunlar aşağıda dikkatlerinize sunulmuştur.

1. Devletler arası anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıklar ;

On yıllık projeksiyon kapsamında küresel barışın ve istikrarın önündeki en büyük tehdidin jeopolitik tansiyonlardan/gerilimlerden kaynaklanacağı değerlendirilmiş. Rusya, Japonya, Çin, AB ve ABD ilişkilerinin mevcut göstergeleri on yıl içinde stratejik güç yarışının ve soğuk savaş döneminin yeniden alevlenebileceğine yönelik kaygıları beslemekteymiş. Uzun yıllardır ilk kez devletler arası anlaşmazlık riski finansal kriz riskinin önünde yer almış.

Berlin duvarının yıkılmasından 25 yıl sonra dünya tekrar devletler arası büyük anlaşmazlıklar riski ile yüz yüze gelecekmiş.

2. Su'yun petrol kadar kıymetli yeni bir stratejik kaynak olması ;

İklim değişikliği çevre kirliliği konuları gelecek on yılda tüm dünya için en önemli tehditler listesinin üst sıralarında yer almış. Özellikle dünya nüfusundaki artış ile mevcut temiz su kaynakları stoklarının mukayesesi neticesinde dünyada bu gün petrol uğruna yaşanan tüm hesapların- çatışmaların on yıl içinde temiz su'ya ulaşabilmek için daha da yoğun bir şekilde yaşanacağı sonucuna varılmış. Tahminlere göre dünyada halen 4 milyar dan fazla insan temiz suya erişmek konusunda sorunlar yaşıyormuş. Özellikle Ortadoğu coğrafyasında su odaklı büyük ihtilafların giderek sertleşeceği , sıcak çatışmalara dönüşebileceği kıymetlendirilmekteymiş.

3. Terörist yapıların ulus devletleri çökertmesi ;

2014 yılında henüz devletleşmemiş bazı örgütsel aktörlerin ortaya çıktığı ve bazı ulus devletlerin egemenlik haklarını ciddi bir biçimde tehdit ettiği görülmüştür. Bunlar arasında en büyük tehlikenin İslam Devleti İsid olduğu, Irak ve Suriye'de mevcut iktidarları düşürmeyi/değiştirmeyi hedefledikleri belirtilmiştir. Şimdiye kadar sergiledikleri vahşi katliamlar doğrultusunda bu İsid'in gelecek on yıl da kitle imha silahları da kullanarak geniş ölçekli terörist saldırılar tertipleyeceği değerlendirilmiştir.

4. İşsizlik ;

Gelecek on yıl içinde de İşsizlik dünyanın sosyal dengesini ve istikrarını olumsuz yönde etkilemeyi sürdürecekmiş. Sürekli ve inatçı işssizliğin kitlesel anlamda sosyolojik tansiyonu besleyeceğinden endişe edildiği ve sürdürülebilir küresel refah için yeterince iş fırsatlarının yaratılamayacağı kanaatine varılmış. Düşük ekonomik büyüme ve teknolojik değişim nedeniyle işssizlik oranlarının yükselebileceği kaygısı vurgulanmıştır.

Sevgili okurlar,

Bahsekonu rapora göre gelecek on yıl içinde dünyanın karşılacağı en büyük tehlikeler olasılık ve etki derecesine göre iki ayrı başlık altında şu şekilde sıralanmışlardır.

OLASILIK SIRALAMASINA GÖRE TEHDİTLER ;

1. Devletler arası anlaşmazlıklar ve çatışmalar
2. Olağanüstü hava ve iklim koşulları
3. Ulusal yönetim hataları
4. Devlet çöküşleri ve/veya krizleri
5. İşsizlik
6. Doğal afetler
7. İklimsel değişikliklere uyum hataları
8. Temiz su krizleri
9. Bilgi dolandırıcılığı ve hırsızlığı
10. Siber taarruzlar

ETKİ DERECELERİ SIRALAMASINA GÖRE TEHDİTLER ;

1. Su krizleri
2. Bulaşıcı hastalıkların yayılması
3. Kitle imha silahları
4. Devletlerarası ihtilaflar
5. İklimsel değişikliklere uyum hataları
6. Enerji fiyatlarındaki şok
7. Kritik bilgi altyapısındaki kırılmalar
8. Mali krizler
9. İşsizlik
10. Biyolojik çeşitlilik kayıpları ve eko sistem çöküşü

Değerli düşünürler,

Belirtilen bu tehlikelerin farkında olmak ve zamanında gerekli tedbirleri almak uzun ufuklu vizyon sahibi olmaya, basiretli yönetimlere, uygun stratejilerin ve politikaların hayata geçirilmesine bağlıdır. Başta zaman olmak üzere ciddi kaynak tahsisini gerektirir. Ama bizim gibi sürekli yapay gündemlerle kasıtlı olarak oyalanan " Adam sendeci" toplumların, statülerini ve nüfuz alanlarını idame etmekten başka tasaları olmayan idarelerin bu tür " masallar" ile harcayacak vakitleri de enerjileri de pek olmaz..

Saygılarımla
Serdar Durat
Stratejist