Kanaat Belirtmek ve Siyaset Yapmak

Değerli Düşünür Dostlarım,

Koşan ve terleyen Cumhurbaşkanımız bu hafta yine manşet niteliğinde açıklamalar yapmış. " CB siyaset yapıyor diyorlar. Ben siyaset yapmıyorum sadece yeni Türkiye için kanaatlerimi söylüyorum. Eğer önümüzdeki genel seçimlerde yeni Türkiye istiyorsak, Başkanlık sistemi istiyorsak, çözüm sürecini gümbür gümbür sonuçlandırmak istiyorsak 400 milletvekili vermek lazım" demiş.

Sevgili okurlar,

CB Erdoğan göreve başladığından itibaren halen mevcut anayasamızda belirtilen görev tanımının ve sorumluluk alanının çok ötesinde bir icraat sergilemiştir. Halk tarafından seçildiğini öne sürerek dolaylı ve/veya dolaysız olarak "Yürütme" üzerindeki tasarruflarını  "Yasama" ve "Yargı" üzerindeki etkisini kullanmaktan geri durmamıştır.

Örnek vermek gerekirse 17 Aralık yolsuzluk iddialarına ilişkin TBMM soruşturma komisyonuna yön-ayar vermiş ve bilahare bahsekonu soruşturmanın Yüce Divana gönderilmesi için yapılan Meclis oylamasında son derece aktif bir rol almış ve tüm karizması ile AKP li Milletvekillerini etkilemiştir. Basında yer alan haberlere göre Meclis oylaması arefesinde AKP li milletvekillerini 20 li gruplar halinde Külliyesinde kabul ederek özel görüşmeler yapmış ve Yüce Divana sevk konusunda olumsuz oy kullanmalarını istemiştir.

Bildiğimiz kadarı ile bağımsız olması gereken Merkez Bankasına faizleri düşürmesi istikametinde adeta talimat verircesine baskı yapmıştır.

Merkez Bankasının faizleri düşürmesinin koşulları hakkında tamamen teknik bir yorum yapan, düşük faizle büyüme arasında bir bağ kurulamaz diyen ve Merkez Bankasının bağımsızlığının önemini vurgulayan eski başkan Durmuş Yılmaz'ı azarlayarak sen kendi işine bak demiştir.

Haziran 2015 seçimlerinde AKP den Mİlletvekili olabilecek adaylar hakkında Başbakan Davutoğlu'na kişisel görüşlerini bildirmiştir. Bu görüşlerin emir telakki edileceğinden ve harfiyen yerine getirileceğinden hiç şüphemiz yoktur.

Özellikle TBMM de siyasi partilerin grup toplantılarının yapıldığı salı günleri ilahi bir tesadüf eseri olarak muhtelif vesileler ile canlı yayınlarda konuşan CB Erdoğan açıkça AKP politikalarının ve Başkanlık sisteminin propogandasını yapmıştır/yapmaktadır.

Emniyet ve Yargı kurumlarındaki atamalara doğrudan müdahil olmuştur.

Hiç bir istisnai durum söz konusu değilken CB Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etmiştir.

Değerli okurlar,

CB Erdoğan'ın günahını almayalım. Bir kısmını özetle yukarıda sunduğum eylem ve davranışlarının salt hizmet aşkından- memleket sevdasından mı yoksa aktif siyaset yapmak ve tüm yetkileri uhdesinde muhafaza ederek ülkeyi yönetmek arzusundan mı kaynaklandığı takdirlerinize maruzdur.

Saygılarımla
Serdar Durat
Stratejist