Kanun Hükmünde Kelam

Değerli Düşünür Dostlarım,

CB Erdoğan dün yine Muhtar'lara seslendi ve bu kapsamda Muhtar'larımızın görevleri, sorumlulukları ve sorunları dışında bir çok konuya değindi.

Özellikle Türkiye'nin artık parlementer sistemle yönetilemediğini ve Başkanlık sistemine geçilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. 

Sayın CB nın dikkat çeken bazı değerlendirmeleri aşağıda özetle sunulmuştur.

- Mevcut sistemle buraya kadar. Daha ileriye gitmek istiyorsak sistemi değiştirmek zorundayız. Aksi takdirde yeniden yerimizde saymaya hatta allah göstermesin gerilemeye başlarız.

- Burada bir patinaj var bunu aşmamız lazım. Bunu aşabilir miyiz, aşarız. Neyle? Başkanlık sistemiyle. Yaklaşık 70 yılı bulan çok partili siyasi hayatımızın toplam 30 yılı güçlü yönetimlerle geçerken 40 yılı darbelerle heba oldu. Türkiye’nin elde ettiği tüm önemli kazanımların da bu 30 yılın eseri olduğunu görüyoruz. Biz yeni anayasa arayışlarını işte bu bakımdan önemli bir fırsat olarak görüyoruz. 

- Türkiye’nin köklü bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğu gerçeği her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.  Yüzde 52 artık yeni Türkiye yeni anayasa diyor. Tabi yeni anayasayla birlikte millet aynı zamanda başkanlık sistemi diyor.

Sevgili Okurlar,

Açıkça görüldüğü üzere CB Erdoğan'ın zihin ve gönül dünyasında Başkanlık adeta bir tutku haline gelmiş. Her fırsatta, her platformda dinleyici profili ve asıl konuşma konusu ne olursa olsun bir şekilde bu isteğini ifade etmekten geri durmuyor. 

Bu yapısal değişiklik le ilgili eleştirilere de açık olmadığını somut bir biçimde dile getiriyor. Eski CB Gül'ün ve Başbakan Yardımcısı Arınç'ın " Türkiye'de Alaturka Başkanlık olmaz" şeklindeki farklı görüşlerine bile tahammül edemeyerek o çok sevdiği  ve şimdilerde adeta kanun hükmünde kelam gibi algılanan " Bal gibi olur" sözleri ile şiddetle karşı çıkmıştır.

İstanbul Çağlayan Adliye Sarayındaki terör saldırısı sonrasında şiddetlenen Avukatların adliye binalarına girişlerinde aranmaları konusundaki tartışmalara da ayni anlamlı ifadesi ile noktayı koymuş " Baş gibi de aranırlar " demiştir.

CB'nın " Bal gibi olur" ifadesi icracı kurumlar tarafından anında emir telakki edilmekte, mevcut yasalar aksine amir olsa bile göz ardı edilmektedir.

Değerli düşünürler,

CB Erdoğan 400 Millet Vekili talep ederek Anayasa'yı değiştirme yetkisini hayal ederken 8 Haziran sabahı Türkiye 'nin bambaşka bir siyasi iklime uyanabilleceğini mi hiç aklına getiriyor mu ? acaba çok merak ediyoruz.

Hayatta hiç bir şeyden %100 emin olmak mümkün değildir.

Asla olmaz olamaz demeyin " Bal gibi de olabilir".


Saygılarımla
Serdar Durat
Stratejist