Kentsel dönüşümde yurtdışı tebligat sorunu...

Deprem riski gerçeği ve güvensiz binaların biran önce yenilenmesi, İstanbul başta olmak üzere, ülkemizde birçok şehir ve bölgenin en öncelikli konularının başında gelmektedir. Bu açıdan, kentsel dönüşümle binaların yenilenme süreci, ülkemiz için hayati önem taşımaktadır.

Kentsel dönüşümde karşılaştıkları birçok sorunu (Kat malikleri arasında büyük oranda uzlaşının sağlanması, yenileme için finansman sağlanması, inşaat firması tercihi yapılması gibi) aşan kat malikleri, bazı kat maliklerine ulaşmada yaşadıkları sorunlar (özellikle yurtdışında yaşayanlara tebligat yapılamaması) nedeniyle, kentsel dönüşüm işlemlerinin başlayamadığını belirterek, sorunlarına çözüm bulunmasını istiyorlar.

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli bina ilan edilen yapıların kat maliklerine, tapu idaresi tarafından tebligat yapılmakta, tebligatların tamamlanması sonrası belediyeler ve diğer kurumlar tarafından işlemler başlatılabilmektedir.

Derneğimize ulaşan bazı kat malikleri, yurtdışında yaşayan bazı kat maliklerinin (Sorun çıkarmak, süreci engellemek amacıyla) adres bildirmediklerini, yurtdışı adreslerinin bilinemediğini, bu nedenle tapu idaresi tarafından tebligat yapılamadığını ve işlemlerin başlayamadığını belirterek, mağduriyet yaşadıklarını bildirmişlerdir.

Yürürlükteki Tebligat Kanunu’nun 25/A madde hükmünde ve Ek Madde-1 hükmünde, tebligat usulüne ilişkin bazı yasal düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenlemeler var olmakla birlikte, tebligat için bazı şartların (Konsolosluk, büyükelçilik vasıtası gibi) gerekli olması, kat maliklerini aşmakta, süreci ve işlemleri uzatmaktadır.

Kentsel dönüşümle binalarını biran önce yenilemek isteyen kat malikleri, bu tür sorunlarla işlemlerinin engellenmesini, sürecin uzamasını istemiyorlar.

Bu kapsamda;

-Yurtdışında yaşayan bazı kat maliklerine tapu idaresi tarafından yapılacak tebligatlarda yaşanan sorunların biran önce çözülmesini, tebliğ usulünde kolaylıklar getirilmesini,
-Deprem riski gerçeği ve insan hayatı dikkate alınarak, kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin işlemlerine hız vermesini,
-Kentsel dönüşümden yararlanacak apartman ve site sakinlerine/yönetimlerine hukuki destek sağlayacak birimler kurulmasını,
Kamu kurumlarından ve yerel yönetimlerden talep ediyorlar.

Ülkemizde deprem riski gerçeğini biz kez daha vurgulayarak, kat maliklerinin haklı taleplerini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili ve yetkili tüm kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve STK’ların bilgi ve değerlendirmesine sunmak istiyoruz. Saygılarımızla. 12.06.2021

Levent Küçük
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği(TÜDER)

instagram.com/leventkucuk1
twitter.com/27Ekim
linkedin.com/in/levent-küçük-51541a58/

LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek
Lisansını tamamladı.
levent küçük

1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.
26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,
bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.

 

Diğer Yazıları