Kira gelirlerinin beyanında götürü gider oranı

Hazine ve Maliye Bakanlığına çağrı:
Kira gelirlerinin beyanında götürü gider oranı yeniden % 25 olarak uygulanmalıdır…

Bilindiği üzere 2017 yılı kira gelirlerine uygulanmak üzere, kira gelirlerinin beyanında götürü gider yöntemini seçenlerin uygulayacağı götürü gider oranı % 25’den % 15’e düşürülmüştü. Halen bu oran % 15 olarak uygulanmaktadır.

Örneğin 2020 yılında 36.000.- TL konut kira geliri elde eden bir GMSİ vergi mükellefi, bu tutardan önce 2020 yılı için belirlenen 6.600.-TL istisna tutarını indirim konusu yapacak, kalan 29.400.-TL’nin % 15’ine isabet eden 4.410.-TL’yi götürü gider olarak düştükten sonra kalan 24.990.-TL matrah üzerinden 3.898.-TL gelir vergisi hesaplanacaktır. Eğer götürü gider oranı % 15 yerine, 2017 yılı öncesinde olduğu gibi % 25 olarak uygulansa idi, bu kez 22.050.TL matrah üzerinden 3.310.-TL gelir vergisi hesaplanacaktı. Böylece yıllık 36.000.- TL konut kira geliri elde eden bir GMSİ vergi mükellefi için 2020 yılı beyanında 588.-TL daha az gelir vergisi hesaplanmış olacaktı.

Ülkemizde son yayımlanan istatistiklere göre 2 milyonu aşkın GMSİ mükellefi bulunmaktadır. Özellikle konut kira geliri elde eden çok sayıda GMSİ vergi mükellefi, hesaplaması kolay ve daha anlaşılır olması nedeniyle, konut kira gelirlerinin beyanında götürü gider yöntemini tercih etmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığının “Hazır Beyan” sistemi üzerinden beyanda bulunarak, vergisini ödemektedir.

2020 yılında gayrimenkul kira geliri elde eden milyonlarca vergi mükellefi için 2021 yılı 1-25 Mart tarihleri arasında beyan dönemi başlayacaktır. Bilindiği üzere salgın hastalık süreci, ekonomik açıdan birçok kesimi olumsuz olarak etkilemiş bulunmaktadır. Devlet tarafından uygulamaya konulan farklı uygulamalar ile farklı kesimlere ekonomik ve sosyal açıdan çeşitli destekler sağlanmıştır.  

Salgın hastalığın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, 2020 yılında kira geliri elde edenlere yönelik bir ekonomik destek sağlanabilir. Bu amaçla, 2020 yılı kira gelirlerine uygulanmak üzere, kira gelirlerinin beyanında götürü gider yöntemini seçenlerin uygulayacağı götürü gider oranı % 15’den eskiden olduğu gibi yeniden % 25’e çıkarılabilir. Bu yolla, yukarıdaki örneğimizde hesapladığımız gibi 588.-TL gibi bir tutar, vergi olarak ödenmek yerine, vatandaşlarımızın cebinde kalabilir.

Devlet tarafından vergi gelirlerinin önemini hepimiz biliyoruz. Ancak, vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak ve salgın hastalık sürecinde onlara ekonomik açıdan destek sağlamak amacıyla, konunun başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere, siyasi iktidar tarafından değerlendirilmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Kamuoyunun ve yetkililerinin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz. Saygı ve sevgilerimle. 17 Ocak 2020.

Levent Küçük
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği/TÜDER

instagram.com/leventkucuk1
twitter.com/27Ekim
linkedin.com/in/levent-küçük-51541a58/


levent küçükLEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.
26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici, bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.

A+ A-