Kızıl Amerika

Değerli okurlar iyi ki internet var. 20.yüzyılda üç yaşama sığan bilgi birikimi şimdi bir ömüre sığmakta. Araştırma, öğrenme ve geçmisten gelen tecrübeleri güncelle ekleme artık çok daha kolay ve rahat.

Global ekonominin ve küreselleşmenin dengesi iki süper güç arasına sıkıştı. Birisi ABD diğeri Çin. Dikkatli okurlar hatırlayacaklar, geçmişte yaptığımız analizlerde (Arşivde 'Kızıl Süpürge' 'Çin Ekonomisi') Çin'in ABD dahil bir çok ülkede imalat sanayi iş yerlerini adeta bir elektrikli süpürge gibi emdiğini söylemiştim. Ayrıca Çin'in ABD'in bütün israrlarına rağmen parasını devalüe etmediğini ve böylece ihracatta fiyat avantajı sağladığını belirtmiştim.

Politbüro Komprodorlar Locası :
Çin muazzam ekonomik büyüme sağlarken, Komünist partinin uyguladığı, daha doğrusu uygulamadığı İş Kanunları ekonomik gelişmenin temel taşını oluşturmakta. Ortada bir gariplik bulunmakta. Çin'de kapitalizm yasak olduğu için işçilerin sendika hakkı yok. Ortalama çalışma günü 11 saat. Haftada 7 gün çalışıldığı için haftalık iş süresi yaklaşık 80 saatle gelişmiş ülkelerin iki katı. İşçilerin ücretleri genelde gecikmeli ödenmekte. Çalışanların yarısının işverenden en az bir ay gecikmiş alacağı bulunmakta.
Özellikle kadın işçiler arasında emek istismarı had safhada. Kırsal kesimden çalışmaya gelen genç kadınlar genelde toplama kampı gibi yerlerde nerede ise tutuklu gibi çalıştırılmakta. Çin Komünist Partisi ülke içinde oturma izinlerini kontrol ettiği için, Çin'li işverenler oturma iznini kırsal kesimden gelen kadınlar için bir tehdit unsuru olarak kullanmakta.
Amerikalıların Yeşil Kartı Çin'de Sarı Kart olmuş !!!!

Çin'in Rakamları :
Çin'in yarattığı ekonomik mucizeyi kalkınma olarak tanımlamak yerine büyüme olarak tanımlamanın daha doğru olacağı kanısındayım. Ekonomik kalkınma sadece ekonomik rakamlarla değil aynı zamanda bir dizi sosyal haklarla beraber gelmekte. Şimdilik Çin sosyal gelişmeden pek nasibini almış gözükmüyor.

Bütün bunlara rağmen, ortalama yaşam son 30 yılda 10 yıl artarak 71 yıla çıktı. Ayrıca son 30 yılda okur-yazar oranı yüzde 60'dan yüzde 80'e çıktı. Bu göstergeler belirli bir gelişmenin sonucu.

Asıl korkunç rakam ise ilginç bir makro gösterge. Son 30 yılda Çin ekonomik olarak 9 misli büyürken Çin'in ihracatı 45 misli büyüdü. Bu denli farklı bir büyümenin sürdürülebilir olması olanaksız. Bu tür asimetrik bir gelişmenin sosyal maliyeti sonunda toplumun sınırlarını zorlar ve sosyal çalkantılara yol açar. 19.Yüzyıl Amerikan tarihi bu tür işçi-işveren çatışmaları ile doludur.

Global Sorunlar :
Yapılan araştırmalara göre 19.yüzyılda Amerikan işçisinin çalışma koşulları ile Çinlilerin şimdiki çalışma koşulları arasında benzerlikler ve eşitlikler bulunmakta. Ekonomik kalkınma gerçeklestikçe Amerikan işçi sınıfının yaşam standardı düzeldi. Bu süreç çok ağrılı , gergin ve zaman zaman kanlı bir süreç oldu. Çin'in politik sisteminin farklı olması Çin işçisinin Amerikan işçisinin geçtiği yoldan geçip geçmeyeceği sorusunu ilginç kılmakta.
Kapitalist sistemin genlerinde bulunan ekonomik kriz hücresinin periyodik olarak ortaya çıkmasını Amerika geçmiste 'Emperyal Güç' olarak, savaşlara girerek atlattı. Çin benzer tercih kullanır mı bilinmez.

Bilinen, seçim havasına girmiş bulunan ABD'de, Çin'e iş yeri kaybeden Amerikan orta sınıfının Çin'le serbest ticaretten rahatsız ve huzursuz olduğu. Amerikan toplumunda 'korumacı' ekonomik politikalara sempatinin giderek arttığı.