Koalisyondan mı Daha Çok Korkarsın, Padişahtan mı ?

Başkanlık sistemine dair tartışmalar, tahmin ettiğimden erken başladı. Seçimden sonra, yeni anayasa çalışmalarıyla beraber gündeme oturacağını düşündüğüm konunun, seçim malzemesi haline getirilmesine şaşırmadım değil. Diğer yandan, madem ki mevzu açıldı, destekçilerinin ve karşıtlarının söylemlerini masaya yatırmamak , yatırmışken eleştirmemek olmaz kanaatindeyim.

Türkiye tarihinde % 40 oy oranını aşan her parti gibi bugünün iktidarı da diyor ki;
''Başkanlık sistemine geçiş; koalisyon ihtimalinden kesin olarak kurtulmanın yegane yoludur. O koalisyonlar ki  hiçbir uzlaşmanın sağlanamadığı liderler zirvesiyle akılda yer etmiş, dolayısıyla,  hem istikrarsızlığın hem de ekonomik krizlerin ana kaynağı olagelmiştir. Artık bu tablonun hayatımıza girme ihtimalinden sıyrılmak ve  sistemin işleyişini hızlandıracak yeni bir döneme geçmek gerekir. Lakin muhalefet, başkanlığı desteklememekte ısrar edecektir. Bilir ki yeni  düzen içinde iktidara ulaşması eskisinden bile zor hale gelir. Oysa günümüz muhalefetinin başarısızlığı sistemle mi yoksa söylemlerini dönüştürememesiyle mi doğrudan ilişkilidir? diye sormak ve başkanlık tartışmalarına önyargıyla yaklaşmamak çok daha akılcı bir seçenek değil midir?''

Diğer yandan, muhalefet cephesinden yükselen sesler diyor ki;
''Türkiye'de uygulanacak başkanlık sistemi, Batı'daki çok sesli örneklerden ziyade Doğu'nun tek adam anlayışını referans alacak. Rusya örneğine benzer biçimde tüm karar alma mekanizmasının tek elde toplanmasını tasdik eden bir süreç karşımıza çıkacak ve bu yeni padişahlık düzenini desteklemeyen herkes ötekileştirilme riskiyle karşı karşıya kalacak.''

Aslına bakarsanız tarafların iddiaları cesaretle dile getirilmiş doğrular kadar sinsice üstü örtülmüş önyargıları ve hatta kaygıları içinde barındırıyor. Bugün konuyla ilgili bir referanduma gidilse hangi tarafın diğerine üstün geleceğini öngörmek çok kolay değil. Çünkü kolay ve kesin olan yegane kısım, tartışma sürecine hangi söylemlerin hakim olacağı. Şüphesiz, koalisyon hükümetlerini kabusu ilan edenler başkanlığa; padişah sözcüğüne antipatisini koruyanlarda mevcut düzenin devamına mühür basacak. Başka bir deyişle, neyi istediğimizi değil neyi istemediğimizi referans alarak oy kullanmayı sürdüreceğiz. Böylelikle, siyasi hayatımızı, uzun süre daha hayallerimizin değil kaygılarımız şekillendirmesine izin vermiş olacağız ve daha çok korktuğumuzdan sakınmak adına daha az korktuğumuza sımsıkı sarılmayı, eski ve nafile bir alışkanlık haline getireceğiz.