Kocatepeden Uludereye İstihbarat Zaafiyetimiz

Değerli düşünür dostlarım,

Yaklaşık 38 yıl önce( 1974 ) Kıbrıs barış harekatı kapsamında Kocatepe muhribimizin Türk savaş uçaklarının taaruzlarına maruz kalması  ve  bu asimetrik güçler arasındaki  çatışmalar neticesinde batırılması yakın tarihimizin hem acı veren ve hem de hicap duyduğumuz bir olayıdır.

Muhtelif kaynaklarda bu elim olayın nedenleri arasında komuta kontrol ve koordinasyon hataları olduğu belirtilse de kök neden yanlış  istihbarattır.

Her bilgi haber değildir ve her haber de istihbarat olamaz. Ham bilgiler toplanır, değerlendirilir, analiz edilir, kaynaklarının güvenilirlik dereceleri incelenir, farklı kaynaklarla teyidine gayret edilir,istatistik mukayaselere tabi tutulur ve en nihayet gerekli  güven oluştuğu takdirde uzmanlar tarafından karar mercilerine sunulacak istihbarat kalitesine ve niteliğine getirilir.

Bunca yıl sonra geçen hafta yaşanan ve yine kök nedeni yanlış istihbarat olan Uludere trajedisi göstermiştir ki Türkiye İstihbarat gibi hayati önemi haiz bir konuda halen yeterince gelişme sağlayamamış olup dış kaynaklı istihbarata muhtaç hali sürmektedir. 34 vatandaşımızın terorist olarak değerlendirilmesi ile hava bombardımanı neticesinde hayatlarını kaybetmeleri, kaynağı meçhul bir istihbarata dayanmaktadır.

TSK nin vatan savunması kapsamında en doğal ve öncelikli görevi olan teröristle mücadelesinde ne ABD nin , ne  de İsrail'in insiyatifine kalmış bir istihbarata bağımlılıktan ivedilikle kurtulması ve kendi istihbaratını kendi elde edebileceği teknolojiye bir an evvel sahip olması zarureti vardır ve bunun için ne gerekiyorsa yapılmalıdir.

Bu hedefe ulaşmak için ihtiyaç duyulan  know-how (bilgi birikimi) ve ar-ge çalışmalarına ayrılacak bütçe de Türkiye'nin altından kalkamayacağı bir yük  değildir.

Değerli düşünürler,bahis konusu zafiyetimize ilişkin olarak göze çarpan bir  diğer önemli husus ta Türkiye'de istihbarat kaynaklarının organizasyon yapısı ve işbirliği konularındaki kopukluklar ve kurumlar arasındaki nüfuz mücadelesi ve güven sorunudur. Konu milli güvenlik ve beka ise gerisi teferruat olmalı ve tüm istihbarat yeteneklerimiz birleştirilerek merkezi bir komuta yapısı altında karar ve icra makamlarının hizmetine sunulmalıdır. Böylece gelecekte yanlış istihbarat nedeni ile benzer faciaların yaşanması engellenebilir .

Saygılarımla

Serdar Durat
Stratejist