Korkutan Türkiye Büyük Millet Meclisi

Değerli düşünür dostlarım,

TBMM genel kurulunda yeni eğitim yasa tasarısına ilişkin görüşmeler diplomatik nezaket ve devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan üzücü ve hatta utanç verici olaylara sahne olmaktadır. Daha önceki köşe yazılarımda belirtmiştim, millet iradesinin tecelli etmesi beklenen o çatı altında şiddetin değil fikirlerin çarpışmasına ve çoğunluk hegomonyasına değil uzlaşıya dayanan bir icra tarzı ile yasama faaliyetinin yürütülmesine ihtiyacımız var. Millet vekillerimizin bizlerden aldıkları temsil emanetini layiki veçhi ile taşımalarını beklemek en doğal hakkımızdır.

Meclis bünyesinde vekiller birbirlerine hitap ederken karşılarındaki muhataplarının gerçek kişiliği kadar temsil ettikleri tüzel kişiliğe yani asil milletimizin bir kümesine de saygı göstermek zorundadırlar. Affınıza sığınarak belirtmek isterim ki ; Eğer bir vekil diğerine ‘’Şerefsiz’’ ‘’ulan’’ ‘’sahtekar’ ‘’düzenbaz’’ ‘’yalaka’’vs gibi hicap verici argo ifadeler kullanırsa müteselsilen/ayni zamanda o vekilin temsil ettiği bölge halkına da hakaret etmiş duruma düşeceğini asla unutmamalıdır. Dokunulmazlık denilen imtiyaz biraz da bu ihtiyaçtan yani dolaylı olarak milletimizin bir kısmına da yönelebilecek olası mütecaviz tutum ve davranışların önünü kesmek için verilmiştir, birbirlerine şuursuzca ve gayri medeni biçimde saldırmaları için değil..

Değerli düşünürler, bu duyarsızlık inanınız tüm sosyal değerlerimizi yerle bir etmektedir. Bizim kültürümüzde küçük büyüğü sayar ve asla büyüğe el kalkmaz deyişi vardır. 40 yaşlarında ızbandut gibi bir vekil bir başka partiye mensup babası yaşındaki bir başka vekile tekme tokat saldırabiliyor. Yine bu kutsal toprakların kültüründe var olan bir diğer mukaddes değer de ‘’analarımız ve avratlarımız’’ dır.
Meclise bakıyorsunuz her zaman yüksek sesle olmasa bile dudak hareketlerinden bariz bir şekilde okunabiliyor ki bu aziz hanımefendilere de hiç saygı ve hürmet kalmamış..yazıklar olsun.

Korkarım böyle devam ederse yakında meclis çalışmaları esnasında kalp krizi geçiren vekil sayısında epeyce artış olabilecektir. Zira böylesine kontrolsuz bir kin-nefret ve intikam duygusuna kolay kolay hiç bir yürek dayanmaz. Ayrıca vekillerin boş vakitlerinde yakın boğuşma teknikleri veren spor eğitimleri almaları da zaruri olabilir.

Sayın vekillerimiz, sizlerden lütfen biraz daha ciddiyet-suhulet ve biraz daha nezaket-basiret rica ediyoruz.

İyi çalışmalar

Saygılarımla

Serdar DURAT
Stratejist