Kürtaj

Yıl 1991. Baba Bush’un Başkomutan’lığında müttefik kuvvetler Irak’a saldırıyor. Saddam bütün dünyaya ilan ediyor, ‘Bütün savaşların anası = Mother of all wars’,esas şimdi başladı. Saddam’ın isim babalığını yaptığı bu tanımlama tuttu. Günümüzde değişik kalıplarda kullanılmakta.

Değerli okurlar son günlerde Irak-Saddam-Bush-ABD konusu artık insanlarda mide bulantısı yapmaya başladı. Kamuoyu sabırsızlıkla ‘bir an önce olsa da kurtulsak’ psikolojisine girmiş durumda. İzninizle günlük spekülasyonlardan ırak, bu haftaki analizmizde Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada uzun vadede, Rus gerçeği, Kürt gerçeği ve AB gerçeğinin dinamiğini oluşturan nüfus trendlerine bakalım. Tarih boyu bugünkü Irak topraklarının ‘Mümbit Hilal’ sıfatı ile anılması bir raslantı değildir. Kudretini İbrahim Peygambere bir erkek evladın doğumundan alan tek tanrılı dinlerin Mezopotamya’nın mehtabında oluştuğunu ve bu verimli topraklara ekilen fikir tohumlarının insanlığın bugünkü uygarlığının temelini oluşturduğunu unutmayalım. Her sistemin kendi çelişkilerini ve gerilimlerini içinde taşıması misali yine bu toprakların Tanrı’nın sayısız lütuflarına rağmen, durulmak bilmeyen huzursuz kültürler doğurduğunu da anımsayalım.

Kuzeyin Kısırlığı

BM bilgilerine göre 45 yıl içinde Rusya nüfusu dünya sıralamasında 6.lıktan 17.liğe düşecek ve Rusya nüfusunun yüzde 25’ini kaybederek 143 milyondan 104 milyona düşecek. Burada fazla rakam vermeden kısaca değinmek isterim ki AB’nin merkez ülkelerinde de durum bundan pek farklı değil. Kadınların doğurganlığının azalmasında en büyük etken özellikle eski komünist ülkelerde doğum kontrol metodları arasında kürtajın birinci olmasından kaynaklanmakta. Cinsel hastalıklardan kaynaklanan kısırlık sorunu uzak ara ile ikinci durumda. Bir çok eski Sovyet üyesi ülkede (Rusya, Ukrayna, Romanya ve de Küba’da) 100 kadın başına 8 kürtaj gibi korkunç bir rakam ortaya çıkmakta. Kuzeyde yaşanmış politik sistemlerin zayıflığı olarak ülkeler soylarını kurutma şeridine girmiş durumdalar.

Güneyin Bereketi

Türkiye’nin bugün tartışmasız siyasi lideri Tayyip Erdogan’ın İstanbul Sultanbeyli seçim konusmasını hatırlıyor musunuz ? Varoş kalabalığına AK Parti lideri ‘Çoğalınız’ çağrısı yapmıştı. Ortadoğu’da ve diğer müslüman ülkelerde, inançlarla desteklenen yaşam tarzında, kadınların doğurganlık oranları oldukça yüksek. Arap, Türk ve Kürt analar doğurgan ve mümbit. Bundan 45 sene sonra Nil Deltasından Mezopotamya vadilerine uzanan ‘hilal’ de yaklaşık 75 milyon ilave nüfus bulunacak.

Değerli okurlar açık anlatımı ile Ortadoğu’da, AB’de ve Rus Federasyonun’da haritalar yeniden çizilirken (ya da yeniden çizilmesi tasarlanırken) Türkiye’nin etrafında önümüzdeki 40 yıla yayılan ciddi nüfus trendleri bulunmakta.

Hangi Sistem ?

ABD, siyasi rejimine hakim rasyonel felsefesinin içinde , kendi çıkarları doğrultusunda, adım adım savaş hazırlıklarını yapmakta. Modern militarizmin kurucusu Alman düşünür Clausewitz başyapıtı ‘Savaş Üzerine’ adlı eserinde “ Savaş siyasi sürecin değişik araçlarla devamından başka birşey değildir” prensibinden söz eder. Clausewitz’in öğretisinin Prusya militarizmini başarıya taşıması ABD ordusu dahil, bütün modern Harp Okullarında ‘Savaş Üzerine’ adlı eseri zorunlu ders kılmıştır. İşte Irak’ı işgale hazırlanan Amerikan ve İngiliz kuvvetlerinin felsefi budur ; Siyasi sürecin devamı.

Kendi siyasi sürecini tanımlamaktan aciz, karizma, kıskançlık, ihtiras ve liderlerin ömrüyle sınırlı kurumların hakim olduğu Ortadoğu sistemlerinin rasyonel bir savaş felsefesi yaratması mümkün gözükmemekte. Gayesi olan bir savaş felsefesinin gayesini tarif edememiş bir savaş felsefesine üstün gelmesi kaçınılmaz.

Kısa vadede savaşın galibi ABD olacak buna şüphe yok. Uzun vadede Ortadoğu’lu analar başarının anahtarını ellerinde tutuyorlar. Bu coğrafya sürpriz ‘dünya görüşlerinin’ hakim olduğu bir coğrafya.

Yaşayıp göreceğiz..

26 Şubat 2003, Philedelphia
e-mail : joememe@hotmail.com

War is nothing but the continuation of the political process by other means’ — Karl von Clausewitz