Libido Korkusu ve Özgürlük

Değerli düşünür dostlarım,

Libido, Sigmund Freud tarafından ortaya atılan,bastırılmış duyguları insan benliğinde ateşleyen bir terimdir. Türkçede yaygın olarak , insana yaşama gücünü veren içgüdüsel enerji manasında kullanılır. Sosyal hayat kapsamında genel kabul görmüş bir diğer anlamı da cinsel çekim ve dürtü dür.

Yaradan canlı türlerininin nesillerinin devam etmesi için yarattığı tüm canlılara bu genetik özelliği yüklemiştir. Ancak sadece biz insanlara, bu muhteşem doğmatik ödülün yanısıra bir de düşünce ve muhakeme yeteneğini bahşetmiştir. Hayvanlar aleminde libido etkisinin işleyişinde sınırsız bir özgürlük vardır ve sistem (cinsel dürtü=cinsel tepki ) şeklinde işlerken insanlar için durum farklıdır. Genetik açıdan belki hayvanlarda olan libido insanlarda da aynen vardır ama işleyişinde asla sınırsız bir özgürlük sözkonusu değildir . Bu tabiat kanununun insanlar için işleyişi uygarlık ve eğitim seviyelerinin gelişmesine paralel olarak değişim göstermiştir.

Sistem ( Cinsel dürtü - ahlaki değerler- sosyal/ beşeri kurallar- akıl ve duygu analizi = tepkisel reaksiyon) şeklinde çalışır. Gayet tabidir ki bu yaklaşım , her zaman matematiksel veya kimyasal bir formül gibi yüzde yüz geçerli olmayabilir , kişilerin sahip oldukları Değer'lerin kalitesi ile değişiklik gösterebilir. Ama her hal ve şart altında insanı hayvandan ayıran özellikler yadsınamaz. Nitekim hayvanlar içgüdüleri ve dürtüleri ile çiftleşirler, dişi ve erkek arasında her zamanda karşılıklı rıza olmayabilir. İnsanlar ise her ne kadar şuur altlarında ve genetik kodlarında üremek var olsa bile genellikle libidolarının tatminine dönük olarak ve karşılıklı rıza ile sevişirler. Hayvanlar için hayatta kalmak içgüdüsü beslenme , tehlikelerden korunma ve üreme den ibaret iken insanlar için hayatı idame etmek salt bunlardan ibaret değildir bunlara ilaveten daha bir çok başka ihtiyaç ve amaç betimler insan hayatını..

Sevgili okurlar, belirtilen bu bilimsel gerçeklikler ve evrensel doğrular karşısında lütfen bir an için arkanıza yaslanın ve düşünün dilerim..son günlerde yine işi gücü bırakıp , kızlı erkekli öğrencilerin birlikte iaşe ve ibade edilmelerinin ne denli ters veya düz olduğunu tartışarak dünya aleme akıllları fikirleri bacaklarının arasında olan bir toplum görüntüsü vermek ne büyük gaflet, talihsizlik ve zaman yönetimine ihanet edercesine enerjimizi tüketmek değil mi dir ?

Milli vizyonumuz daha mutlu, müreffeh ve daha özgür bir toplumsal hayat ise bu libido korkusundan bir an evvel kurtulmak ve uygar insanları asla yanyana gelemeyecek ateş ile baruta benzetmekten vazgeçmek gerektiği kanısındayım.

Siyasetçilerin endişe etmelerine gerek olmadığı gibi ülkemizde kadın erkek ilişkilerine yön vermeye çalışmalarına da hiç ihtiyacımız yok.

Sadece temel Aile terbiyesi ile bile inançlarımızın hoşgörü dairesinde kalabilmenin ve mevcut değerlerimiz'le libidolarımızı kontrol edebilmenin mümkün olduğuna inanıyorum.

Saygılarımla

Serdar Durat
Stratejist