Muharrem ayı mübarek olsun

Muharrem ayı Hicri takvimin birinci ayıdır ve Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı (hürmete layık aylar) dört aydan biridir.

Maneviyatı yüksek, Allah'ın insanoğlunu affetmek için vesile kıldığı haram aylardan olan Muharrem ayına girmiş bulunmaktayız. Bu günlerin hayırlara vesile olmasını, sağlık, huzur, bolluk, bereket, birlik ve beraberlik getirmesini dilerim.

Bugün inşallah bereketi ve rahmeti bol olan Muharrem ayı orucunun ilk gününü eda edeceğiz. Müslüman âlemi bu gece ilk sahurunu yapacak. İlk orucunu tutacak.

Buradan hareketle muhabbeti ve bereketi bol olan Muharrem ayında oruç tutmanın faziletiyle ilgili Peygamber Efendimiz (SAV) söyle buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den rivâyet olunduğuna göre,"Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın Muharrem ayı orucudur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz ise, gece namazıdır."

İmam Ali efendimize bir adam "Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersin?" diye sordu.

İmam Ali Efendimiz"Ben Peygamber Efendimizin yanında otururken bir adam 'Ey Allah'ın Elçisi! Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersin?" diye sordu.

Peygamber Efendimiz, "Ramazan'dan sonra oruç tutacaksan Muharrem ayında tut. Çünkü o Allah'ın aylarından ilk aydır. O ayda bir gün vardır ki o günde Allah bir toplumun tövbesini kabul edip bağışlamıştır. Başka bir toplumu da affedip bağışlayabilir" buyurmuştur.

Muharrem ayı, Allah'ın haram kıldığı aylardandır.

Haram aylar hakkında Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü hükmünde (ve Levh-i Mahfuz'da yazılı olduğu), ayların sayısı on iki ay olup bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru din budur." (Tevbe,36)

Ramazan Orucu Farz, Muharrem Orucu Sünnettir

Ramazan orucu farz kılınmış iken, Muharrem orucu da sünnettir. Peygamber Efendimiz Ramazan orucu Allah tarafından emredilmeden önce Muharrem orucunu tutar ve tuttururmuş. Daha sonra Ramazan orucu farz olunca Muharrem orucunu "İsteyen tutsun istemeyen tutmasın." diyerek serbest bırakmıştır. Kısacası bütün Müslümanların iki orucu da tutması gerekir.

Allah insanoğlunun günahları bağışlamak için vesileler kılmıştır. Haram aylarda bu manevi iklimin zirve noktasıdır. Bizleri Allah'a yaklaştıran vesilelerin çok fazla olduğu aylar ve günlerdir.

Kurtuluşumuza Allah'ın vesile kıldığı bu zamanlar maneviyatımız için bulunmaz bir nimettir. Bu nimetten faydalanmasını bilelim. Peygamber Efendimizin devr-i saadetlerinden bu yana Müslümanların kurtuluşuna, tövbesine, affına, ibadetine, kardeşliğin teminine ve dinin ihyasına vesile olan özel zamanlardır.

Muharrem orucunda, Hz. Hüseyin'in susuz şehid olması anısına su içilmez, kurban kesilmez, tıraş olunmaz, eğlencelere ara verilir. Akşamları Kerbela olayını anlatan kitaplar okunur, mersiyeler söylenir. Oruç sonunda kurban kesilir ve Aşure çorbası yapılıp dağıtılır. Bu kurban ve Aşure ise Kerbela'da İmam Zeynel Abidin'in kurtulması ve Ehl-i Beyt soyunun devam etmesinden dolayıdır.

61. hicret yılının Muharrem'ine ait 10. gününde İmam Hüseyin (a.s.) 56 yaşında iken Kerbelâ'da şehit edilmiştir. Bu zulmü ve katliamı soysuz yezid yapmıştır. Yarım asır öncesinden Peygamberimizin bizzat haber verdiği bu ciğerleri yakan olay Hz. Hüseyin'i (a.s.) Cennet gençlerinin efendisi olma şanına yüceltmiştir.

Şehitler mükâfatını almış en yüce mertebelere ulaşmıştır, Yüce Allah'ın da zalimlere hak ettikleri cezayı en âdil bir şekilde vereceğinden şüphemiz yoktur fakat onların yasını tutmak ve ağlamak her Müslümanın vazifesidir.

İmam Sâdık'tan (a.s.) rivayet edilir;

"Hüseyin'in (a.s.) başına gelenler dışında hiçbir musibete ağlamak yakışık kalmaz. İmam Hüseyin'e ağlamanın pek büyük bir fazileti ve sevabı vardır."

Bu faciaya ağlamanın fazileti şu hadiste gizli olsa gerek:

"Müslümanların kalbinde Hüseyin'in (a.s.) ölümü hakkında ebediyen sönmeyecek bir hararet vardır." (İmam Hüseyin, Prof. Dr. Haydar Baş). Yani, Peygamberin Efendimizin oğlunun yasına ağlamak Cenab-ı Hakk'ın isteğidir.

Bu duygu ve düşüncelerle Muharrem ayının Türk milletine ve Müslüman âlemine sağlık, birlik, dirlik, kardeşlik ve hayırlar getirmesini Allah'u Teâlâ'dan dilerim.

Bu vesile ile Müslüman âleminin tuttuğu oruçların Allah katında kabul olmasını niyaz ederim.

Muharrem ayını hakkıyla idrak edip Rabbimizin razı olacağı şekilde geçirmeyi hepimize lütfeylesin. Aşure gününe kavuşmayı nasip eylesin.

Diğer Yazıları
Atatürk’ün Laikliği dini doya doya yaşatır
Dürüstlük en büyük kaynaktır
Seçimin kilit partisi
İblisin işi Atatürk’lerle uğraşmaktır
Çok abarttık, ciddiye alınacak bir tarafı yok!