Nice 90 Yıllara…

Dünya siyasi tarihinin en büyük eserlerinden biri olan Cumhuriyet’imizin 90. yılını idrak ediyoruz.

Cumhuriyet’imiz Şanımızdır, Şerefimizdir…

Cumhuriyet’imiz ekmeğimiz, aşımız, işimiz, yuvamızdır…

Cumhuriyet’imiz, demokrasinin de teminatıdır.

Bu gün bu anlayışla ve kavrayışla Cumhuriyetimizin doksanıncı yılını kutluyoruz.

Büyük Atatürk ve dava arkadaşları kahredici savaşların izleğinde emperyalizmi yenmişler;

Halkımızla omuz omuza bu görkemli yapıtı hayata geçirmişler;

kadın-erkek eşitliğinden çağdaş eğitim kurumlarına, fabrikalardan kültür-sanat yapıtlarına,

Dünyanın bütün mazlum uluslarına örnek teşkil eden,

Aydınlanmacı Anadolu Devrimini gerçekleştirmişlerdir…

Hiç kuşku yoktur ki; Türk Milleti, bütün bu değerlerin ve kazanımların, o arada ödenen bedellerin ve çekilen çilenin, bilinci ve idraki içindedir.

Bununla birlikte özellikle son yıllarda, demokrasi kültürünü özümsemediği hemen her tasarrufundan belli olan kimi kesimler, adeta Cumhuriyet-sevmezlik sergilemekteler..

Bütün olumsuzluklara karşın, Cumhuriyetimizi kuran, devrimleri gerçekleştiren soylu uygarlığımızın bugünkü ve gelecek kuşakları,

Cumhuriyet’imize aynı bilinçle sahip çıkacak ve demokrasimizin kalitesini gitgide yükselteceklerdir.

Daha nice doksan yıllara diyerek 29 Ekim kutlu olsun!