Özel okullar ara sınıf yıllık eğitim ücret artışlarının belirlenmesinde önemli değişiklik…

Güncelleme:

 

 Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük yazdı: Özel okullar ara sınıf yıllık eğitim ücret artışlarının belirlenmesinde önemli değişiklik…

06 Ocak 2023 tarih ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince, özel okulların ara sınıflarının yıllık eğitim ücretlerinin belirlenmesinde, 06 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere önemli değişiklik yapılmıştır.

Önceki uygulamada ara sınıf eğitim ücretleri artışı, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 53 üncü maddesi gereğince ”Bir önceki yılın ortalama (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak” belirleniyordu. Bugün yürürlüğe giren değişiklik ile yönetmelik hükmü “Yılsonu TÜFE oranı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen oranı aşmayacak şekilde tespit edilir” şeklinde değiştirilmiştir. Bundan sonra, sadece yılsonu TÜFE oranı dikkate alınarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirleyeceği oranda artış yapılabilecektir. Bu değişikliğin, ara sınıflar yıllık eğitim ücret artışlarını kapsadığı unutulmamalıdır.

Ara sınıflar dışında eğitim ücretlerinin belirlenmesinde, yönetmeliğin aynı madde hükmünde “…özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkânlarına, gelişmelerine imkân verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ederler.” denilmek suretiyle, özel okullara inisiyatif tanınmış bulunmaktadır. Ayrıca, eğitim ücreti dışında yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler adı altında alınan ücretler, eğitimi daha pahalı hale getirmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı, ara sınıfların bu yılki ücret artış oranını % 65 olarak belirlemiş bulunmaktadır. Erken kayıt adı altında (Biraz da zorlanarak) bu oran üzerinde bir artışla kayıt yenileyen velilerin maddi anlamda zararları ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde maddi zararları bulunan veliler, öncelikle ilgili okul yönetimlerine yazılı olarak başvurarak, aradaki farkların iadesini veya mahsubunu isteyebilirler. Taleplerinin kabul edilmemesi halinde, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine müracaat ederek, idari yönden işlem yapılmasını isteyebilirler. Maddi zararlarının giderilmesi amacıyla, 66 Bin TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda, ikametgâhlarının ya da okulların adreslerinin bulunduğu İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunabilirler.
Yararlı olması temennisiyle, başarılı bir eğitim ve öğretim yılı diliyoruz. Saygılarımla.06.01.2023
Levent KÜÇÜK
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği (TÜDER)

Diğer Yazıları
Seçim sonuçları hayırlı olsun
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun...
Hayata dair bir yazı... Özün önceliği