Sen Kendi İşine Bak

Değerli düşünür dostlarım,

Bizim kültürümüzde öyle atasözlerimiz,yaygın özdeyişlerimiz vardır ki tarihsel gelişim ve modernleşme çabalarımızın önünde hep görünmez birer engel oluşturmuşlardır.

Hemen ilk akla gelenlerden bir kaç örnek vererek konuya girmekte yarar var.

- Büyükler konuşurken küçükler söze karışmaz/Söz büyüğün su küçüğün,
- Eski köye yeni adetler getirme,
- Başımıza yeni icatlar çıkarma,
- Üzerine vazife olmayan işe karışma,
- Bana dokunmayan yılan bin yaşasın,
- Elalemin derdi seni mi gerdi,
- Elle gelen düğün bayram,
- Boyundan büyük işlere kalkışma.

Bunları arttırmak mümkün ama şimdilik bu kadarı yeterli olacaktır. Belirtilen sözlerin ortak ana fikri özellikle genç nesil için;

- Sakın düşünme,
- Fikir üretme,
- Kafanı yorma,
- Mevcut düzene ve sisteme ayak uydur,
- Sana verilen/dikte edilen görevlerini yap başka işe burnunu sokma,
- Sorgulama,koşulsuz biat et,
- Sorun çözme becerilerini asla geliştirme, şeklinde özetlenebilir.

Gelişmiş batı ülkelerinde kurumlar ve hemen her yaş gurubundan-sosyal sınıftan insanlar mentor ve danışman desteği almaktadırlar. Onların felsefelerinde zeki insanlar mutlaka başkalarının bilgi birikimlerinden yararlanmalıdırlar anlayışı hakimdir. Bu desteği alırken hiç bir kompleks ve kaygıları da olmaz. Bizim toplumumuzda ise mentor/danışman desteği almak adeta utanılacak bir şeymiş gibi görülür, ya hiç alınmaz ya da gizli kapaklı alınmaya çalışılır. Ayrıca ülkemizde satış ve pazarlaması en zor olan ürün bilgi ve deneyimdir.

Her kesin her şeyi bildiğini sandığı, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olabildiği, yeni-farklı paradigmalara, teklif ve önerilere pek sıcak bakılmadığı, tam tersine (sen kim oluyorsun da bana akıl veriyorsun kardeşim kendi işine bak) yaklaşımının egemen olduğu toplumlarda gelişimin çok yavaş gerçekleşmesine ve toplumsal iç barışın her daim arızalı bir görüntü vermesine pek şaşırmamak gerek.

Her kurum ve kişi tabiatı ile kendi görev ve sorumluluk tanımları kapsamında faaliyet göstermeli ve öncelikle kendi işini en iyi şekilde yapmaya gayret sarfetmelidir.

Ancak bu kural ; zamanı, enerjisi, vizyonu ve müktesabatı yeterli/uygun olanların ülkemizin milli menfaatlerine katkı sağlayabilecek ve sorun stoğumuzu eritebilecek yeni fikirler, çözüm önerileri ve düşünce üretmelerine-paylaşmalarına mani olmamalıdır. Yeter ki samimi,yapıcı ve nezaket kuralları içinde kalan diplomatik ve demokratik bir uslup ile sunulsun..

Saygılarımla

Serdar DURAT
Stratejist