Silahsız çözüm vizyon ve yürek ister

Değerli Düşünür Dostlarım,
Seçim sonuçlarını içine sindiremeyenler ve halkın oyları ile verdiği görev talimatını çıkarlarına uygun bulmayanlar maalesef ülkemizi kaos, çatışma, korku ve huzursuzluk ortamına sürüklediler. Güvenlik ve özgürlük dengesi ne yazıktır ki toplumun istisnasız her kesiminin aleyhinde bozulmuştur.
Terör yeniden ve her zamanki gibi kalleşçe, kahpece pusu taktikleri kullanarak can almaya başlamış, devlet ise kamuoyunun baskısını tolere etmek, tabiri caizse toplumun gazını almak için terör hedeflerine karşı askeri operasyonlar düzenlemeye başlamıştır. Kısaca belirtmek gerekirse siyaset alanındaki beceriksizlikler ve gönülsüzlükler nedeniyle yine uzun yıllar tecrübe ettiğimiz etki-tepki prensibine dayalı şiddet-çatışma pratiklerimize dönülmüş, kısır döngüye girilmiştir.

Bu olumsuz ve talihsiz iklimin yaratılmasında ; yaptıkları veya yapmadıkları ile dolaylı ve/veya dolaysız etkileri-katkıları olan siyasiler hemen her gün birbirlerini suçlayıcı açıklamalar yapmaktadırlar.
Bunların bir kısmının , belki de kısmen tümünün yalan söylediği, bireysel ve kurumsal menfaatlerini gözettikleri, müteakip ilk/erken seçimde devşirebilecekleri oyların hesapları içinde oldukları aşikardır.

Sevgili okurlar,
Ülkemiz tarihinde hiç olmadığı kadar bir iç ve ayni zamanda genel harp tehlikesinin eşiğine getirilmiştir. Allah korusun bu eşiğin bir adım ötesi ulusal felakettir, yangındır, cehennemdir, ayni gemide olanların statü, sınıf, etnisite ve inanç ayrımı gözetmeksizin topluca batışlarıdır. Bu felaketten geriye kalan hiç bir şey hiç kimsenin hayallerine ve hesaplarına yetmez. Dolayısı ile kimse boşuna pembe rüyalar peşinde olmasın her an kabusa dönüşebilir.
Devir akıl egemen muhakeme yapmak, küresel-bölgesel ve yerel gerçekleri iyi okumak, ulusal çıkarlarımız ve ülkemizin bekası doğrultusunda uzlaşmak gereken devirdir.

Ülkemizin geleceği ve milletimizin güvenliği, huzuru, refahı sadece siyasetçilere bırakılamayacak kadar değerlidir, hayati önemi haizdir.
Bu değerlerimizin siyasetçilerin iki dudakları arasına sıkışmasına , kendi paradigmalarına ve tutkularına meze olmasına asla izin veremeyiz, vermemeliyiz. Oylarımızın gereğinin yapılmasını seçtiklerimizden ısrarla talep etmeliyiz.

Biz kimiz ? yüce Türk Milletiyiz.

Biz ne istiyoruz ?

- Misak-ı milli sınırlarımız içinde güvenli ve müreffeh bir hayat sürmek,

- Hür ve eşit paydaşlar olarak barış içinde bir arada yaşamak,

- Vazgeçilmez milli değerlerimize sahip çıkarak tüm farklılıklarımızı hoşgörü ve kardeşlik bağları ile içimize sindirmek,

Değerli okurlar,
Bu üç temel isteğimizin yerine getirilmesi için her şeyden önce acilen silahların susması ve fikirlerin yükselmesi, uygarca tartışılabilecekleri konjonktürün üretilmesi ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın karşılanması siyasi beceri, olgunluk ve samimiyet ister. Bu niteliklere biraz uzun ufuklu vizyon , cesaret ve biraz da insan sevgisi ile dolu yürek eklenirse çözülemeyecek sorun kalmaz.

Netice olarak Liderlerden daha somut bir kaç talebimizi de aşağıda sıraladım.

Sayın Demirtaş ; Daha gür bir sesle ve açık, anlaşılabilir ifadeler ile terör örgütüne ellerini tetikten çekmelerini değil silahları derhal bırakmaları çağrısını yapınız. Kandil ve İmralı arasına sıkışmış algınızdan sıyrılınız. Sadece Kürt kökenli vatandaşların değil tüm ülkenin siyasi partisi olmaya ve meşruiyetinizi perçinlemeye dönük bir dil kullanınız.
Şehit acılarımızın karşısına bizim terörist dediğimiz hain katilleri gerilla şeklinde adlandırarak çıkmayınız. Günahsız insanları sırtlarından, enselerinden kalleşçe vurarak katledenleri şiddetle kınayabiliniz. Gerilla tabiri unutmak istediğimiz kontur gerilla deyimini akıllara getirebilir.

Sayın Bahçeli ; Seçim propogandalarınız kapsamındaki söylemlerinizle seçim sonrası duruşunuz ve partinizin reaksiyonları arasındaki tutarsızlıktan arınmaya çalışınız. Vakur ve tecrübeli devlet adamlığı kimliğinize yakıştıramıyoruz bu dolaylı ve örtülü de olsa AKP destekçisi jargonunuzu.
HDP yi yok saymak tutkunuzdan vaz geçiniz, sizin partinizle ayni sayıda millet vekili çıkaran siyasi rakibiniz olarak görmeye çalışınız. HDP ile terör örgütlerini özdeşleştirmemeye gayret ediniz. Marifet bu potansiyeli beslemek değil eritmektir.

Sayın Kılıçtaroğlu ; Sonu gelmeyeceği belli olan AKP ile koalisyon görüşmelerine fazla bel bağlamayınız. Cümlealem biliyor ki her ikiniz de sırf uzlaşmaz ve masadan kalkan taraf olmamak, müteakip/erken seçimde oy kaybetmemek için adeta siyasi flört halindesiniz. Başlangıçta yaptığınız samimi bir fedakarlık gibi görülse de artık prestij kaybettiriyor ve CHP felsefesine gönül veren paydaşlarınızı ve gönüldaşlarınızı incitiyor.
Dolayısı ile AKP ile ikili koalisyon yerine milli mutabakat hükümeti kurulabilmesi için girişimlerde bulununuz.

Sayın Davutoğlu ; CB Erdoğan'a karşı manevi ve gönül borcunuzu unutunuz.
Ülkenin içinde bulunduğu durum kişisel ilişkiler ve ego lardan çok daha önceliklidir. Tarihe itibarlı bir isim olarak geçmek fırsatınız halen vardır.
CB nın hoşuna gitmese bile ülkemizin koşulları bunu gerektiyordu diyebiliniz ve halkın talimatını yerine getirmek üzere diğer siyasi partilerin tümü ile uzlaşı kanallarınızı açık tutunuz. Prim yapar hevesiyle agresif ve şiddeti özendiren uslup kullanmayınız, barış dilinden vaz geçmeyiniz. Siz bilim adamısınız söylemlerinizde salt siyasi çıkar hesapları ile bu kadar din, iman, allah vurgusu yapmayınız. Bu değerler bizim mukaddeslerimizdir ve bizlere aittir. Politik Kaldıraç maksatlı kullanılmalarına gönlümüz razı değildir.
Ülkemizin halen görevdeki Başbakanı olarak lütfen kimselerle laf yarıştırmayınız, acıları dindirmek üzere tüm imkan ve kabiliyetlerinizi kullanınız.
Ne CB'na ve ne de AKP camiasına ilelebed yaranmak zorunda değilsiniz en kötüsü ders verebileceğiniz bir üniversite bulur hocalığa dönersiniz.

Sayın Erdoğan ; Koşan ve terleyen bir CB olacağım sözünüzü yerine getirdiniz ve ispat ettiniz . Sağolunuz varolunuz. Ancak sınırlı müktesabatımızla zatıalinizin Anayasal yetki ve sorumluluklarınız haricindeki her şeye karışacağım , bana rağmen bu ülkede hiç bir oluşuma izin vermeyeceğim dediğinizi biz iyi anlayamamışız, lütfen mazur görün affınızı isitirham ediyoruz. Allah kolaylıklar versin.