Şöhretin korunması ve lekelenmeme hakkı

Değerli düşünür dostlarım,
Yasaklarla ve yolsuzluklarla mücadele sözü ile iktidara gelen AKP zihniyeti kendi paydaş ve sempatizanlarının dahi gönüllerinde büyük tereddütler, çelişkiler doğuran uygulamalarını ısrarla sürdürüyor. Bu kapsamda en son örnek , isimleri ile müsemma dört eski bakanın yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma için getirilen yayın yasağıdır. Ankara 7. Sulh ceza hakimliğinin, TBMM faaliyetleri ile ilgili olarak verdiği yayın yasağı kararında gerekçe olarak ;
"Adı geçen eski bakanların kişilik haklarının zedelenmesinin önlenmesi, şöhret ve diğer haklarının korunmasının sağlanması" belirtilmiş.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da hiç zaman kaybetmeksizin bu hususta bir açıklama yapmış ve aşağıdaki ifadeleri kullanmış.

Bozdağ, bu komisyonun bir araştırma değil, soruşturma komisyonu olduğunu belirterek "Bunun anlamı şu. Meclis Soruşturma Komisyonu, görev yaparken cumhuriyet savcısının sahip olduğu bütün yetki ve görevle donatılmış olarak soruşturma yapmaktadır. Esasında cumhuriyet savcısının yaptığı bir soruşturmayı eski bakanlar hakkında Meclis Soruşturma Komisyonu yapmaktadır. Dolayısıyla soruşturma sırasında savcıların sahip olduğu bütün hak, yetki ve görevlere sahiptir. Soruşturma gizlidir. Bizim ceza muhakemesi yasamız buna amirdir. Aynı şekilde Türk Ceza Kanunu'nu da soruşturmanın gizliliğinin ihlalini cezai müeyyideye bağlamıştır"

Soruşturma Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü'nün, gizli yürütülmesi gereken soruşturma komisyonu çalışmalarının gazetelerde yer almasının soruşturmanın gizliliğini ortadan kaldırdığını ifade ettiğini söyleyen Bozdağ, şunları kaydetmiş

"Sayın komisyon başkanının yaptığında usule, yasaya, iç tüzüğe, anayasaya aykırı herhangi bir durum söz konusu değildir. Soruşturmaların, insanların lekelenmeme hakkına da riayet edilerek yürütülmesi gerekir. Gizliliğin en önemli nedenlerinden bir tanesi bu, lekelenmeme hakkını korumak öte yandan da delillerin sağlıklı toplanmasına yardımcı olmak içindir"

Sevgili okurlar,
Bu dört eski bakandan biri olan Erdoğan Bayraktar ise yayın yasağı konulmasaydı daha iyi olurdu şeklinde açıklama yapmış.

Gayet tabidir ki hukuk uzmanları bu yasakla ilgili bilimsel değerlendirmelerde bulunacaklardır ancak normal akıl ve vicdan sağlığına sahip sıradan insanların
şu soruları sormak hakları vardır.

1. Kötü şöhret ve yüz kızartıcı nedenlerle popüler olmak korunması istenecek bir durum mudur ?

2. Bu yasak , Şeffaflık ve hesap verebilir olmak gibi değer'leri yıpratır mı ?

3. Yasağı talep edenler bu tür Değer'leri önemserler mi ?

4. Tabiri caiz ise abdestinden şüphesi olmayan, suçsuz olduğuna inanan ve Kamu vicdanında aklanmak isteyen bir zanlı gizli kapaklı bir soruşturmayı ister mi ?

5.  " Lekelenmeme "hakkı belirli bir kesime ve camiaya sunulan bir imtiyazmıdır ? yoksa istinasız her vatandaşın böyle bir hakkı varmıdır ?

Eğer bu hak anonim ise ; AKP iktidarı döneminde suçları sabit olmadığı halde ve hüküm giymeksizin önyargılı algılar yaratılarak , jenerik dijital delil müsvetteleri ile özgürlüklerinden edilen, acılar çektirilen, onurları için kendi canlarına kıyan, sağlıkları, huzurları yok edilen, ahlaksızca ve insafsızca namuslarına dil uzatılan bu ülkenin başta  kahraman askerleri olmak üzere, aydın ve yürekli insanları için neden bir kez olsun bu haktan bahsetmediniz ?

Ne mutlu ki her şeye rağmen , yüce Türk Milletinin gönlünde aklanan bu şerefli insanların alınlarına en ufak bir leke dahi bulaşmamıştır.