Teşekkürler Sayın Başbakan !

Değerli düşünür dostlarım,

Bu güne kadar düşünce dünyamda ve yazılarımda tarzını, politikalarını, uslubunu,öfkesini, inadını, otokratik yönetim hevesini ve en nihayet narsist görünümünü elimden geldiğince diplomatik nezaket kurallarından ayrılmamaya  çalışarak eleştirdiğim sayın Başbakan'ı yanlış değerlendirmiş, haksızlık etmişim. Meğer zannettiğimiz ve çekindiğimiz gibi toplumu bölmeye, kamplara ayırmaya, farklı inanç ve kültürlere sahip kitleleri birbirinden koparmaya/ uzaklaştırmaya, kendisine oy vermeyen- kendisi gibi düşünmeyen ve yaşamayan insanları dışlamaya, küçük görmeye- hizaya getirmeye- ötekileştirmeye çalışmıyormuş. Tam tersine birleştirmeye çalışıyormuş..! Yeni anladım. Bu itibarla ve aşağıda özetle belirtmeye çalıştığım nedenlerle Başbakan'a teşekkürü bir borç bilirim.

Zira okyanusta bir damla kadar bile olsa katkı vermek ve güzel ülkemizin sorunlarına dikkat çekmek amacı ile yıllardır yazıp çizen, fikir üretmeye, geniş tabanlı fakındalık yaratmaya çalışan bizlerin yapamadığını bir kaç gün içinde bir iki çift sözü ile becermiştir.

- Uzun zamandır varolan, özgürlük alanlarının tedricen daraltılması ve demokratik hakların kısıtlanması tehlikesinin farkına varıp, bilgisayarlarının- tabletlerinin-akıllı telefonlarının başından kalkan ve sanal alemde  ülke sorunlarının çözülemeyeceğini anlayan genç lerin sokağa çıkmasını sağladığınız için,

- Justin Bieber,Rihanna,Usher, U 2, Pink Floyd, Fazıl Say dinleyen gençlerle Ruhi Su,Zülfi Livaneli,Edip Akbayram,Arif Sağ, Rojin dinleyen gençleri bir araya getirip ayni amaca destek adına yan yana horon çektirdiğiniz , hep bir ağızdan Duman'ın yeni şarkısı Biberine gazına eyvallah'ı söylettiğiniz için,

- Ezeli rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş futbol takımlarının genç taraftarlarını  kol kola yürüttüğünüz için,

- Onlarca yıldır bir şekilde apolitize edilen gençliğin zannedildiği gibi ülkemizin milli meselelerine karşı duyarsız ve ilgisiz olmadıklarını ispatladığınız için,

-  '' Böbürlenme padişahım senden büyük allah var '' ve '' Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır'' özdeyişlerinin bu toprakların insanlarına ne denli uygun olduğunu gösterdiğiniz için,

- Bir talihsiz ve haddini aşan sözünüz ile ulu önderimiz Atatürk' ümüze sahip çıkan milyonlarca genç deli yüreği ayağa kaldırdığınız için,

- Yeri geldiğinde jinekolog/ aile planlama uzmanı, zamanı geldiğinde sosyolog, bazen şehir planlama uzmanı mimar ve bazen diyet uzmanı doktor olduğunuz ve milletimizi  uyardığınız için,

- Size oy vermeyen % 51 in Cumhuriyet değerlerine ve özel hayatın mahremiyeti prensibine sahip çıkma konusunda silkinerek içinde bulundukları zihinsel rehavet halinden çıkmalarını ve size oy veren % 49 un bir kısmının da tercihlerini gözden geçirmeye karar vermelerini sağladığınız için,

- Sizin Allahın belası diye tanımladığınız sosyal medyanın ne kadar güçlü ve etkili bir iletişim aracı olduğunu ispatladığınız ,  bir kısım merkez medya patronlarının- yöneticilerinin korku ve baskı altında uyguladıkları sansür politikasının çağımızın gelişmiş bilgi teknolojileri varken ne denli anlamsız-etkisiz ve zavallı bir yaklaşım olduğunu  teyid ettiğiniz için,

- Lider niteliklerinden en önemli iki tanesinin öfke kontrolu becerisi ve empati kurabilmek olduğunu somut bir biçimde anlaşılır kıldığınız için,

- konjonktürel koşullar geçici iktidar olanağı ve erk kullanma fırsatı verse de en büyük faziletin kişinin kendini ve sınırlarını bilmesi, kibirden uzak durması , yüreğinde insan sevgisi taşıması ve hoşgörü  sahibi olması gerektiğini dünya aleme gösterdiğiniz için

Sağolunuz  varolunuz

Saygılarımla

Serdar Durat
Stratejist