TOBB Genel Kurulu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 66. Genel Kurulu’nu yapıyor.

Bir milyon iki yüz bin kayıtlı iş yeriyle, yalnız ekonomi alanında değil, sosyal anlamda da ülkemizin en büyük örgütlerinden biri…

Türkiye’de ne “dert varsa”, hangi umutlar yaşatılıyorsa, TOBB’da da onlar var.

Türkiye neyse; TOBB, o!

Bu sabah, TOBB üyelerinin Anıtkabir’deki fotoğrafını görünce ve Başkan Hisarcıklıoğlu’nun “deftere” yazdıklarını okuyunca; gurur duydum.

Bir gazetemiz, sanayi, ticaret, borsa temsilcileriyle toplumun nabzını yansıtmış... (1)

“Konuşan Türkiye”... Diyor ki; “İşsizlik, ulaştırma, organize sanayi, tarım” en yakıcı sorunlar.

“Çözüm üreten Türkiye” içinse, bu seslerin dinlenmesi gerekiyor.

Aldığım notlar, DPT’nin uygulama planlarına kaynaklık oluşturacak kıratta ve kıvamda.

Anadolu coğrafyasının girişimcileri, “sürdürülebilir kalkınma” ve dış dünyayla rekabetin şifrelerini çözmüşler.

“Eskiden olanı ‘yıkmaya’ gerek yok, fakat yeni olanı mutlaka inşa etmeliyiz” sağduyusunda birleşmişler.

İl bürokrasisi, askeri tesisler, stadyumlar, hatta alışveriş merkezleri elbette değer yaratıyor ama bunların yeterli olmayacağı görünüyor.

Türkiye genelinde ve her bir beldede, katma değer artışı için, yatırım ekonomisine geçilmesi, bir ortak gerçeklik olarak beliriyor.

TOBB’un genel kurulu için Ankara’ya gelen delegeler, elbette seçimlerle de ilgili;

Düşünce elbette çeşitli:

-“Anayasa değişikliği” ‘geniş bir uzlaşma’ ihtiyatında bir ihtiyaç diyen de var,
-“tek başına hükümeti” yeğlediğini söyleyen de;
-“iktidarın kendilerini çoktan terk ettiğinden” yakınanlar da var…
-“Siyasal sistemin yurttaşa kendi vekilini seçmede çok fazla olanak tanımadığını” vurgulayanlar da…

Genel Kurul, açık havada işlenen bir akademi çalışmasına dönüşüyor ve kimi dersler çıkıyor:
‘Entegre ulaşım olanaklarından dış pazarlara açılma akslarına, teşviklerden kongre merkezine’ öneriler sıralanıyor.

Türkiye’ye Türkiye’den bakış bu olsa gerek…

Kamuoyu yoklamaları ve profesyonel danışmanlıklar kadar, Anadolu’da “elini taşın altına” koymuş bu topluluğun sesi daha çok dinlenirse, sorunlarımıza etkin çözümler bulunabilir.

TOBB Genel Kurulu’nu, Başkanından başkanlarına tüm üyelerini ve çalışma arkadaşlarını kutlarım.


(1): Dünya Gazetesi. “Anadolu üretimi ve ihracatı artıracak ‘çılgın projeler istiyor’. 16 Mayıs 2011. syf. 10-11