Ton başına 220 TL için 301 can kaybı

Değerli düşünür dostlarım,
Soma maden ocağında meydana gelen yangın neticesinde resmi açıklamalara göre 301 emekçi yurttaşımızı kaybettik. Milli yas halindeyiz, müşterek acımız çok büyük.
Ateş düştüğü yeri yakar ama bu trajedi karşısında normal akıl ve vicdan sahibi tüm vatandaşlarımızın yürekleri sızlamış ve bu defa o maden ocağındaki ateş tüm ülke çapında hissedilmiştir. Bu facia olaya kaza demek pek kolay değil.

Her aptallık kendine has bir sorunu üretirmiş derler. Eğer bu acı olayın sebep sonuç analizi dürüst bir şekilde yapılabilirse ; ihmal, adamsendecilik, kar hırsı, vizyonsuzluk, laubalilik, kurumsal değer erozyonu, öngörüsüzlük , ilkesizlik ve tedbirsizlik gibi çeşitli parametreler ve bunların içinde saklı yüzlerce aptallık örneklerinin tespit edilebileceği kanaatindeyim.
Nitekim şirket yönetimi tatafından yapılan basın açıklaması tam bir samimiyetsizlik örneği olup, durumu kurtarma çabası içindeki sorumluların aciz ve gülünç hale düştükleri en çarpıcı aptallık olarak dikkat çekmiştir.

Sevgili okurlar,

'Soma Holding’in sahibi Alp Gürkan, 2012′de yaptığı bir açıklamada daha önce Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) 130-140 dolara mal ettiği kömürün tonunu kendilerinin özel sektörün çalışma tarzıyla 23.8 dolar maliyetle çıkardıklarını söylemiş''.  Bu ''muhteşem'' ticari deha sayesinde üretilen kömürün ton başına 220 TL tasarruf ile çıkartılması uğruna nelerden taviz verilmiştir acaba ?

Başka harcama kalemlerinden kesinti yapmaksızın, kalite güvence disiplininden kısmen de olsa vazgeçmeksizin , ayni maden ocağında, ayni insan kaynakları ve ayni teknoloji kullanılarak böylesine büyük oranlı bir tasarrufu sağlayabilmek asla mümkün değildir.

Gerek TKİ ve gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu muhtereme sormuşlarmıdır acaba sözkonusu tasarrufu nasıl başarıyorsun bunun bedeli nedir diye ?
Sanırım böyle bir sorgulama yapılmamış ve gerekli iç denetimler layiki ile icra edilmemiş olacak ki sonuç ne yazıktır böylesine metanet sınırlarını çok aşan ve hepimizi gözyaşlarına boğan bu facia olmuştur.

Değerli düşünürler,
Emek-Sermaye ilişkisinde ve Yönetim stratejilerinde insanı merkeze almak gelişmişlik ölçeğidir. İşletme maliyetlerini düşürmek adına iş güvenliğinden ve nitelikli personel istihdamından taviz vermek ise ilkellik örneği olup cinayettir.
Harcama kalemleri içinde işverenin en çok ''canını yakan'' personel özlük hakları -güvenlik gereksinimleri ise eğer o işletmenin insan haklarına ve ILO şartlarına saygısından bahsedilemez. İstediği kadar yüksek karlılık ile faaliyet göstersin/ katma değeri yüksek üretim yapsın hiç bir kıymeti harbiyesi yoktur. Ticari kurumların tasarruf gayretleri ancak bünyesindeki insan kaynaklarının asgari vazgeçilmez ihtiyaçlarını ve taleplerini  gözettiği sürece anlaşılabilir aksi takdirde bir nevi hak hırsızlığıdır.

Yitirdiğimiz emekçilerimize allahtan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.

Saygılarımla
Serdar Durat