TSK Kurumsal Olarak Darbe Yapmaz

Değerli düşünür dostlarım,

Mısır'da yaşanan son olaylar adına ister darbe deyin isterseniz başka bir şey başta sayın Başbakan olmak üzere AKP iktidarının kronik fobilerini tetiklemiş ve her fırsatta darbe yorumlarını tekrar gündeme getirmelerine neden olmuştur. Askeri vesayeti sona erdirmekle övünen ve ülkeye ileri demokrasiyi getirdiklerini  iddia eden  AKP zihniyeti  her ne hikmetse darbe paranoyasından bir türlü kurtulamamıştır.

MSB İsmet Yılmaz, TBMM genel kurulunda TSK İç hizmet kanununun 35. Maddesini değiştiren  tasarıya ilişkin olarak hükümet adına konuşurken dikkat çekici ve düşündürücü yorumlar yapmıştır. Bu kapsamda , TSK  Türk Milletinin en çok güvendiği kurumların başında geliyor. Darbeyi kurumsal olarak TSK yapmaz. Darbe bir çete tarafından yapılır. Bu çete içinde sadece asker olmaz ayni zamanda yargı, üniversiteler, siyasi partiler yer alırlar ama mikrofonun önüne asker koyarlar. TSK Milletin güvenine ihanet etmez ifadelerine yer veren MSB sözlerini şu şekilde sürdürmüştür.

" Ülkemizde darbe geleneği vardır. Darbelerin esas mağdur olanı Millet tir. 1960 yılından itibaren her on yılda bir toplumun kendilerine yönetme yetkisi vermediği kimselerin, işbirliği ve görev paylaşımı yaptıkları gruplarla beraber halk iradesine müdahale ederek, yönetme hakkını gasp ettikleri görülür. Müdahale sonrası sözcülük görevi de TSK mensuplarına verilir ve halkta darbenin asker tarafından yapıldığı algısı oluşturulmaya çalışılır ama halk asla buna inanmaz. Zira hukuk düzenini, anayasayı tanımam demek ancak cuntacı çetelerin işidir"

Sevgili Okurlar,  bu sözlerin sahibi muhterem zatın müktesabat ve liyakat açısından MSB lığı görevi için ne denli uygun ve yeterli olup olmadığını , bireysel vizyonunu değerlendirmek gayet tabidir ki bizim haddimiz değildir, bu hak kendisini  atayan iradenin tasarrufundadır. Sayın Bakan'ın bu makama ilişkin olarak hangi bilgi birikimi ve engin deneyimleri olmuştur ? TSK nin komuta ve kontrol yapısına- Envanterdeki Harp silah araç ve gereçlerine - Stratejik Hedef Planına - Tehdit analizine-Ordumuzun  personel  tedarik yetiştirme politika ve prensiplerine - Savunma sanayiine dair herhangi bir pratiği varmıdır ? bilemem ama bilebildiğim kadarı ile Gemi Makine mühendisliği eğitimi almış ve Bakanlık tan önce TSK ile yakın mesai içinde hiç bulunmamıştır. Ancak bu ifadeleri ile TSK ni geçmiş dönemlerde muhtelif çetelerin taşeronu gibi kullanıldığı şeklinde lanse etmeye çalışması pek şık olmamıştır kanısındayım.

Genel Kurmay Başkanının doğrudan Başbakana bağlı olmaktan çıkarılıp MSB na bağlanmasının planlarının gündemde olduğu bilinmektedir. Bakan İsmet Yılmaz TBMM de kürsüde konuşmasını yaparken , oruçlu olduğunu unutmuş ve kürsüdeki bardaktan su içmiş, AKP li Millet vekillerinin ikaz etmesi üzerine ağzındaki suyu  bardak altlığına geri çıkarmış ! İnsanlık halidir olabilir , Allah kabul etsin demekten başka bize laf düşmez sadece biraz güven bunalımı yaşar ve kişiler mi  makamları yüceltir ? yoksa makamlar mı kişileri ?  diye sessiz bir endişe ile düşünürüz..

Saygılarımla

Serdar Durat
Stratejist