Türk Gibi Başlamak Gavur Gibi Bitirmek

Değerli düşünür dostlarım,
Evvelce yazılarımda yeri geldiğinde belirtmiştim bizim en tipik etnik ve sosyal antropolojik özelliğimizdir ; çabuk ve kolay sevinmek, heveslenmek ve yine çabucak kızmak/ küsmek ve vazgeçmek. İşte bu yüzdendir ki duygulardan olabildiğince arındırılmış,soğukkanlı, aklı ve milli menfaatlerimizi egemen kılan politika ve stratejileri üretmekte hep zorlanırız. Ayrıca bizim kültürümüzde yazıma başlık yaptığım bir deyişimiz de vardır bilirsiniz. Her işe büyük bir coşku,heyecan ve iyi niyetle başlarız ama genellikle bir süre sonra başlangıç hevesimizi,ilgimizi yitirdiğimiz için bıkarız ve hedeflenen sonuçlara ne hikmetse tam anlamı ile ulaşamayız.
Sonuç odaklı yaşarız ama bizi arzu ettiğimiz sonuca götürecek olan süreçleri yeterince önemsemez ve pek de iyi yönetemeyiz.

Oysaki her konuda planlama ile başlayan süreçler çok çeşitli aşamalardan başarı ile geçtikten sonra ancak hedeflenen sonuçlar elde edilebilir. Bahsekonu aşamalardan herhangi birinde meydana gelebilecek kırılma kesinlikle sonuçları olumsuz şekilde etkiler ve asla başarı getirmez. Başta zaman ve enerji olmak üzere sadece kaynak sarfına neden olur. Hayalkırıklığı da cabası..

Bir kaç somut örnek vermek gerekirse aşağıda belirttiklerim bir solukta aklıma gelenlerdir.

1. İlk okul seviyesindeki çocuklarımızın sağlıklı beslenmelerine katkı sağlamak amacını güden, çok iyi niyetle başlatılan bir proje daha ilk uygulamasında yüzlerce öğrencinin bu sütlerden zehirlenerek hastanelik olmaları ile sonuçlanmıştır. Sebepleri ve sorumluları neler/kimler olursa olsun asla mazeret teşkil edemez.

2. Bir Mayıs kutlamalarında İstanbul’da görev alan polislerimize dağıtılan kumanyanın bir kısmı bozuk çıkmış ve polislerimizin de bir kısmı aç kalmışlardır.

3. Dış politikada ‘’Komşularla sıfır sorun’’ gibi başlangıçta fazla iyimser de bulunsa, Atatürk’ün ‘’Yurtta sulh cihanda sulh prensibini’’ içselleştiren muhteşem slogan ne yazıktır ki neredeyse sorunsuz komşumuzun kalmadığı bu günkü konjonktürü yaratmıştır.

4. Farklı kültür,inanç ve etnisiteden insanlarımızı tek bir ülkü etrafında ve vatandaşlık ortak paydasında birleştirmek,kardeşlik duygularını pekiştirmek ve gerçek anlamda millet olabilmek adına çok iyi niyetle başlatılan demokratik açılım projesi malesef en azından duygusal kopuşları tetiklemiş ve aslında bir arada yaşamak isteyen insanların birbirlerinden uzaklaşmaları sonucunu doğurmuştur.
5. Kalkınmamız için en önemli ve öncelikli değer olduğuna inandığım Eğitim sistemimizi geliştirmek gibi çok yerinde bir girişim, gerekli uzlaşı ortamı yaratılamadan ve toplumun en az yarısının benimsemediği, gönlüne sindiremediği şekilde yangından mal kaçırırcasına acele ile sonuçlandırılmıştır.

Değerli düşünürler, samimiyet sorgulamasına gerek duymayacak kadar iyimserim.
Tüm projelerin ülkemizin ve milletimizin layik olduğu çağcıl insani medeniyet seviyesine erişmek, daha geniş özgürlük alanlarına ve refah düzeyine kavuşmak amacı ile başlatıldığına inanıyorum. Ülkemizi yöneten kadroların en az benim kadar zeki, vizyon sahibi ve vatansever olduklarına da eminim.

Ancak görüldüğü gibi planlamak ve başlamak yetmiyor. Başarı için, projelerin her aşamasında gerekli analizler ve denetlemeler sürekli yapılmalı, ihtiyaç halinde revizyonlara gidilmeli, konsantrayon ve enerji kaybına mahal verilmemelidir. Tabana yayılan bir desteği olmayan ve toplumda genel mutabakatın oluşmadığı konularda ise ısrardan vazgeçilmelidir kanaatimi muhafaza ediyorum.

Saygılarımla

Serdar DURAT

Stratejist

02.05.2012